Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 1 2

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  2:1 Brati, vte pece sami, e n pchod k vm nebyl marn.

  2:2 Naopak: akoli jsme pedtm, jak vte, trpli a sneli pohann ve Filipech, osmlili jsme se v naem Bohu, abychom vm uprosted mnoha zpas ekli Bo evangelium.

  2:3 Nae vzva pece nepochzela z bludu nebo z neistoty, ani [nespovala] ve lsti.

  2:4 Naopak: jako jsme byli Bohem uznni za hodn [toho], aby [nm] svil evangelium, tak mluvme - ne abychom se lbili lidem, ale Bohu, kter zkoum nae srdce.

  2:5 Nikdy jsme pece, jak vte, nepouvali lichotiv ei ani jsme pod [njakou] zminkou nebyli chamtiv - Bh [je] svdek.

  2:6 Tak jsme nehledali chvlu od lid, a u od vs nebo od jinch, akoli jsme jako Kristovi apotolov mohli vyadovat uctivost.

  2:7 Byli jsme vak mezi vmi laskav, jako kdy kojc ena chov sv dti.

  2:8 Mli jsme k vm takovou nklonnost, e jsme vm s potenm vydali nejen Bo evangelium, ale i sv vlastn due, nebo jste nm byli draz.

  2:9 Brati, pece si vzpomnte na nai nmahu a sil: pracovali jsme dnem i noc, abychom nikomu z vs nebyli pt, a [tak] jsme vm kzali Bo evangelium.

  2:10 Vy i Bh [jste] svdkov, jak svat, spravedliv a bezhonn jsme se k vm vcm chovali.

  2:11 Jak vte, kadho jednotlivho z vs jsme napomnali, utovali a zapsahali jako otec sv dti,

  2:12 abyste chodili, jak je dstojn Boha, kter vs vol do svho krlovstv a slvy.

  2:13 Proto i my neustle dkujeme Bohu, nebo kdy jste pijali Bo slovo, je jste slyeli od ns, pijali jste [je] ne [jako] lidsk slovo, ale jako to, m vskutku je, [toti] slovo Bo, je tak psob ve vs vcch.

  2:14 Vy, brati, jste nsledovali pklad Boch crkv v Kristu Jei, kter jsou v Judsku, nebo jste od svch krajan vytrpli tot, co oni od id,

  2:15 kte zabili Pna Jee i sv vlastn proroky, ns vyhnali, Bohu se nelb a [vi] vem lidem [jsou] neptelt.

  2:16 Brn nm toti mluvit k pohanm, aby byli spaseni, a tm neustle dopluj [mru] svch hch. Piel vak na n konen hnv.

  2:17 Kdy jsme pak od vs byli nakrtko odloueni ([akoli jen] tlem, ne srdcem), tm vce jsme se s velikou touhou snaili spatit vai tv.

  2:18 Chtli jsme k vm tedy pijt - j Pavel vc ne jednou - ale Satan nm zabrnil.

  2:19 Vdy kdo [je] na nadj, radost a korunou chlouby? Nejste to snad prv vy ped tv naeho Pna Jee Krista pi jeho pchodu?

  2:20 Vy jste pece nae slva a radost!

  -

  God Rules.NET
   100 +   .