Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 14

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  14:1 A v Ikoniu se tak stalo, e veli do idovsk synagogy a mluvili tak, e uvilo velik mnostv id i ek.

  14:2 Ale ti id, kte neuvili, rozezlili due pohan a potvali [je] proti bratrm.

  14:3 [Ti] tam tedy strvili dlouh as a smle mluvili v Pnu, kter vydval svdectv slovu sv milosti a psobil, aby se skrze jejich ruce dla znamen a zzraky.

  14:4 Obyvatelstvo msta se tedy rozdlilo; jedni byli s idy, ale jin s apotoly.

  14:5 Kdy se je vak pohan i id se svmi vdci pokusili potupit a kamenovat,

  14:6 dozvdli se [to] a utekli do lykaonskch mst Lystry a Derbe a jejich okol.

  14:7 A tam kzali evangelium.

  14:8 V Lyste pak sedval jeden mu nemohouc na nohy, kter byl chrom od lna sv matky a nikdy nechodil.

  14:9 Ten poslouchal Pavla, jak mluv. A kdy na nj [Pavel] upel pohled a vidl, e m vru na uzdraven,

  14:10 ekl mocnm hlasem: "Postav se zpma na sv nohy!" A [on] vyskoil a chodil.

  14:11 Kdy tedy zstupy uvidly, co Pavel udlal, pozdvihly svj hlas a kaly lykaonsky: "Bohov sestoupili k nm v lidsk podob!"

  14:12 A kali Barnabovi Zeus a Pavlovi Hermes, protoe hlavn on mluvil.

  14:13 Knz Diova [chrmu], kter byl ped jejich mstem, tedy pivedl k branm bky s vnci a chtl se zstupy obtovat.

  14:14 Kdy [to] vak apotolov Barnab a Pavel uslyeli, roztrhli sv roucha, vbhli do zstupu a kieli:

  14:15 "Mui, co to dlte? I my jsme lid stejn pirozenosti jako vy a keme vm evangelium, abyste se obrtili od tchto marnost k ivmu Bohu, kter stvoil nebe a zemi i moe a vechno, co [je] v nich.

  14:16 Ten v minulch pokolench nechval vechny pohany, aby chodili po svch cestch,

  14:17 akoliv nenechal sm sebe bez svdectv, protoe konal dobro, dval nm z nebe d隝 a rodn asy a nasycoval nae srdce pokrmem a potenm."

  14:18 A tmi slovy sotva upokojili zstupy, aby jim neobtovaly.

  14:19 A [vtom] pili z Antiochie a Ikonia id, a kdy pesvdili zstupy, ukamenovali Pavla. Potom [ho] vythli ven z msta, protoe se domnvali, e zemel.

  14:20 Kdy ho vak obstoupili uednci, vstal a veel do msta; a druhho dne odeel s Barnabem do Derbe.

  14:21 Kdy pak tomu mstu kzali evangelium a zskali mnoho uednk, vrtili se do Lystry, Ikonia a Antiochie.

  14:22 Posilovali due uednk a vyzvali je, aby zstvali ve ve, a e musme vejt do Boho krlovstv skrze mnoh souen.

  14:23 A kdy jim v kad crkvi vybrali star, modlili se s postem a svili je Pnu, v nho uvili.

  14:24 Potom proli Pisidii a pili do Pamfylie.

  14:25 A pot, co mluvili Slovo v Perge, odeli do Attalie

  14:26 a odtud odpluli do Antiochie, odkud byli [pedtm] sveni Bo milosti k dlu, kter vykonali.

  14:27 A kdy tam pili, shromdili crkev a vyprvli, co vechno skrze n Bh uinil a e otevel dvee vry pohanm.

  14:28 A strvili tam s uednky del dobu.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .