Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 22

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  22:1 "Brati a otcov, vyslechnte nyn mou obhajobu ped vmi."

  22:2 (A kdy uslyeli, e k nim mluv hebrejskm jazykem, ztiili se jet vce.) ekl tedy:

  22:3 "J jsem zajist id, narozen v kilickm Tarsu, ale vychovn [jsem] v tomto mst u nohou Gamalielovch. Byl jsem se [v] psnost vyuen otcovskmu zkonu a byl jsem horlivcem pro Boha, jako jste podnes vy vichni.

  22:4 J jsem tu cestu pronsledoval a k smrti. Svazoval jsem mue i eny a dval [je] do vzen,

  22:5 eho je mi svdkem i nejvy knz a vichni star. Od nich jsem tak pijal dopisy pro bratry a el jsem do Damaku, abych i ty, kte byli tam, pivedl svzan do Jeruzalma k potrestn.

  22:6 Ale stalo se mi, e kdy jsem se okolo poledne blil na cest k Damaku, nhle m obklopilo velik svtlo z nebe.

  22:7 Padl jsem na zem a uslyel jsem hlas, kter mi kal: 'Saule, Saule, pro m pronsleduje?'

  22:8 Odpovdl jsem: 'Kdo jsi, Pane?' A on ekl: 'J jsem Je Nazaretsk, kterho ty pronsleduje.'

  22:9 Ti, kdo byli se mnou, sice vidli svtlo a dostali strach, ale hlas toho, kter ke mn mluvil, neslyeli.

  22:10 ekl jsem tedy: 'Pane, co mm dlat?' Pn mi ekl: 'Vsta, jdi do Damaku a tam ti bude eeno vechno, co je ti ureno dlat.'

  22:11 A jeliko jsem byl od jasu toho svtla nevidom, piel jsem do Damaku veden za ruku tmi, kdo byli se mnou.

  22:12 A jist Anani, mu zbon podle Zkona, kter ml dobr svdectv ode vech id, kte [tam] bydleli,

  22:13 piel ke mn, postavil se a ekl: 'Brate Saule, prohldni!' A j jsem hned v tu chvli na nj pohldl.

  22:14 On ekl: 'Bh naich otc t vyvolil, abys poznal jeho vli a spatil Spravedlivho a uslyel hlas z jeho st,

  22:15 nebo mu bude pede vemi lidmi svdkem toho, co jsi vidl a slyel.

  22:16 A nyn - pro otl? Vsta, pokti se a smyj sv hchy a vzvej Pnovo jmno!'

  22:17 Kdy jsem se pak vrtil do Jeruzalma a modlil se v chrmu, stalo se, e jsem upadl do vytren

  22:18 a vidl jsem ho, jak mi k: 'Posp si a vyjdi rychle z Jeruzalma, protoe tv svdectv o mn nepijmou.'

  22:19 J jsem ekl: 'Pane, oni vd, e jsem vc v tebe dval do vzen a v kad synagoze [je] bil.

  22:20 A kdy prolvali krev tpna, tvho svdka, i j jsem tam stl a schvaloval jeho zabit a hldal jsem plt tch, kdo ho zabjeli.'

  22:21 [On] mi vak ekl: 'Jdi, protoe t polu daleko k pohanm.'"

  22:22 Poslouchali ho tedy a po toto slovo a [tehdy] pozvedli hlas se slovy: "Pry s takovm [lovkem] ze zem! Nesm zstat naivu!"

  22:23 A kdy [takto] kieli a rvali si plt a hzeli prach do vzduchu,

  22:24 poruil velitel, aby ho odvedli do pevnosti a ekl, a ho vyslchaj biovnm, aby zjistil, z jakho dvodu na nj tolik kieli.

  22:25 Kdy ho tedy pivzali emeny, ekl Pavel setnkovi, kter [tam] stl: "Vy smte biovat lovka, kter je man a nen odsouzen?"

  22:26 A kdy [to] ten setnk uslyel, piel k veliteli a oznmil [mu to]. ekl: "Dej pozor, co chce dlat, protoe tento lovk je man!"

  22:27 Velitel tedy piel [k Pavlovi a] ekl mu: "Povz mi, ty jsi man?" A on ekl : "Ano."

  22:28 Velitel mu tedy odpovdl: "J jsem to obanstv zskal za velik penze!" Pavel vak ekl: "Ale j jsem se [tak] u narodil."

  22:29 Ti, kte ho mli vyslchat, tedy od nho ihned odstoupili a i velitel dostal strach, kdy zjistil, e je [to] man a [on] ho nechal spoutat.

  22:30 Nazt ho tedy [velitel] propustil z pout, protoe chtl s jistotou poznat, z eho ho id obviuj, a nadil, aby se seli velekn i cel jejich velerada. Pak pivedl Pavla a postavil [ho] ped nimi.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .