Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 3

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  3:1 , nemoud Galatt! Kdo vs zmmil, abyste nedvovali pravd? [Vs,] ped jejich oima byl Je Kristus vylen [jako] ukiovan mezi vmi!

  3:2 Chtl bych se od vs dozvdt jen toto: Pijali jste Ducha na zklad skutk Zkona, anebo na zklad slyen vry?

  3:3 Jste [vskutku] tak nemoud? Kdy jste zaali Duchem, dokonujete nyn tlem?

  3:4 Vytrpli jste [toho] tolik nadarmo? (Jestlie [to] ovem [bylo] nadarmo.)

  3:5 Ten, kter vm udluje Ducha a psob mezi vmi zzraky, [to] tedy [dl] na zklad skutk Zkona, anebo na zklad slyen vry?

  3:6 [Pamatujte,] jak Abraham "uvil Bohu a bylo mu [to] poteno za spravedlnost."

  3:7 Vzte tedy, e ti, kte [jsou] z vry, ti jsou synov Abrahamovi.

  3:8 A Psmo, kter pedvdalo, e Bh ospravedluje pohany z vry, pedpovdlo Abrahamovi: "V tob budou poehnny vechny nrody."

  3:9 A tak ti, kte [jsou] z vry, dochzej poehnn s vrnm Abrahamem.

  3:10 Vichni, kdo jsou ze skutk Zkona, jsou toti pod prokletm, nebo je napsno: "Proklet [je] kad, kdo nezstv ve vem, co je napsno v knize Zkona, aby to inil."

  3:11 [To,] e Zkonem nen ped Bohem nikdo ospravedlovn, je zejm, nebo "Spravedliv bude t z vry."

  3:12 Zkon vak nen z vry, ale: "lovk, kter in tyto vci, bude jimi iv."

  3:13 Kristus ns vykoupil z proklet Zkona, kdy se stal prokletm za ns (nebo je napsno: "Proklet [je] kad, kdo vis na dev"),

  3:14 aby Abrahamovo poehnn pilo v Kristu Jei na pohany a abychom skrze vru pijali zaslben Ducha.

  3:15 Brati, mluvm po lidsku: Vdy ani lidskou smlouvu nikdo neru ani [k n] nic nepidv, kdy [ji] nabyla prvoplatnosti.

  3:16 Abrahamovi a jeho semeni pak byla dna zaslben. [Psmo] nek: "a semenm", jako [by mluvilo] o mnohch, ale: "a tvmu semeni" jako o jednom, jm je Kristus.

  3:17 km tedy toto: Smlouvu, pedem schvlenou Bohem vi Kristu, neme Zkon, kter byl zaveden po tyech stech ticeti letech, zruit, aby obrtil zaslben vnive.

  3:18 Jestlie [je] toti ddictv ze Zkona, pak ji nen ze zaslben. Abrahama vak Bh obdaroval skrze zaslben.

  3:19 K emu tedy Zkon? Byl pidn kvli pestoupenm, dokud by nepilo to sm, jemu bylo dno zaslben. Byl ustanoven skrze andly, rukou prostednka

  3:20 a prostednk nen [prostednkem] jednoho, Bh je vak jeden.

  3:21 [Je] tedy Zkon proti Bom zaslbenm? V dnm ppad! Vdy kdyby byl dn Zkon, kter by mohl obivit, pak by opravdu spravedlnost byla ze Zkona.

  3:22 Psmo ale zavelo vechny pod hch, aby zaslben z vry Jee Krista mohlo bt dno tm, kdo v.

  3:23 Ne vak pila vra, byli jsme steeni pod Zkonem, zaveni k t ve, kter mla bt zjevena,

  3:24 take Zkon byl nam vychovatelem ke Kristu, abychom byli ospravedlnni z vry.

  3:25 Ale kdy pila vra, nejsme ji pod vychovatelem.

  3:26 Skrze vru jste vichni Bomi syny v Kristu Jei.

  3:27 Vichni, kte jste poktni do Krista, jste pece oblkli Krista.

  3:28 Nen [u] id ani ek, nen otrok ani svobodn, nen mu ani ena, nebo vy vichni jste jedno v Kristu Jei.

  3:29 A jestlie [jste] Kristovi, pak jste sm Abrahamovo a ddicov podle zaslben.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .