Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 9

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  9:1 Tak ta prvn [smlouva] ovem mla pravidla bohosluby i svatyni, [ale] pozemskou.

  9:2 Byl toti zzen prvn stnek, v nm [byl] svcen, stl a chleby pedloen, a ten se nazval svatyn.

  9:3 Za druhou oponou pak [byl] stnek nazvan nejsvtj svatyn.

  9:4 K n patil zlat kadidlov olt a truhla smlouvy, ze vech stran obloen zlatem, v n byl zlat dbn s manou, ronova hl, kter rozkvetla, a desky smlouvy.

  9:5 Nad n pak [byli] cherubov [Bo] slvy, kte zastiovali slitovnici. O tchto vcech [vak] nyn nelze mluvit dopodrobna.

  9:6 Od doby, kdy to bylo takto zzeno, vchzej kn neustle do prvnho stnku a konaj bohoslubu.

  9:7 Do toho druhho vak [jen] jednou za rok [vchz] samotn nejvy knz, a [to] ne bez krve, kterou obtuje sm za sebe i za hchy lidu, [spchan] v nevdomosti.

  9:8 [Tm] Duch Svat poukazuje na to, e dokud stl ten prvn stnek, nebyla jet zjevena cesta [do] svatyn.

  9:9 [Byl] to [jen] nznak pro nynj as: podle nj se obtuj dary a obti, je tomu, kdo kon bohoslubu, nemohou dt dokonale [ist] svdom.

  9:10 [lo] jen o pokrmy, npoje, rzn omvn a tlesn nazen, uloen [lidem] jen do asu npravy.

  9:11 Kristus vak, [jako] nejvy knz budoucho dobra, piel skrze vt a dokonalej stnek, neudlan rukama, to jest ne [rukama] tohoto stvoen.

  9:12 Kdy [nm] zskal vn vykoupen, vstoupil jednou provdy do nejsvtj svatyn, a [to] ne s krv kozl a telat, ale se svou vlastn krv.

  9:13 Vdy jestlie krev bk a kozl a popel z jalovice, skrpjc poskvrnn, posvcuje k istot tla,

  9:14 m spe krev Krista, kter skrze vnho Ducha obtoval sm sebe neposkvrnnho Bohu, oist vae svdom od mrtvch skutk ke slub ivmu Bohu?

  9:15 A proto je prostednkem nov smlouvy, aby ti, kdo jsou povolni, mohli pijmout zaslben vnho ddictv, nebo [ji] nastala smrt k vykoupen z pestupk [spchanch] za prvn smlouvy.

  9:16 K zvti se toti mus pipojit smrt toho, kdo ji ustanovil.

  9:17 Platn je pece [jen] zv tch, kdo zemeli: dokud ten, kdo ji ustanovil, ije, nem vbec dnou moc.

  9:18 Proto ani ta prvn [smlouva] nebyla uzavena bez krve.

  9:19 Kdy toti Moj vemu lidu pednesl vechna pikzn podle Zkona, vzal krev telat a kozl s vodou, rudou vlnou a yzopem a pokropil jak samotnou knihu, tak i vechen lid

  9:20 se slovy: "Toto [je] krev smlouvy, kterou vm Bh pikzal."

  9:21 Podobn tou krv tak pokropil stnek i vechny ndoby k bohoslub.

  9:22 A podle Zkona se tm vechno oiuje krv a bez prolit krve nen odputn.

  9:23 Obrazy nebeskch vc tedy [bylo] poteba oiovat takto; samy nebesk vci vak lepmi obmi, ne [jsou] tyto.

  9:24 Kristus pece nevstoupil do svatyn udlan rukama (je [je] zobrazenm t prav), ale do samotnho nebe, aby se nyn objevil ped Bo tv za ns.

  9:25 Ne proto, aby obtoval sm sebe znovu a znovu, tak jako nejvy knz kadoron vchz do nejsvtj svatyn s ciz krv

  9:26 (protoe [tehdy] by musel od zaloen svta trpt mnohokrt), ale nyn na konci vk se ukzal, aby svou obt odstranil hch jednou [provdy].

  9:27 A jako je lidem uloeno jednou zemt, a potom [pijde] soud,

  9:28 tak byl i Kristus jednou obtovn, aby vzal na sebe hchy mnohch, a tm, kdo ho oekvaj, se podruh uke bez hchu, aby [je] spasil.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .