Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 15

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  15:1 Vichni celnci i hnci tedy pichzeli bl k nmu, aby ho slyeli.

  15:2 Farizeov a zkonci vak reptali a kali: "Tento pijm hnky a j s nimi!"

  15:3 Povdl jim tedy toto podobenstv. ekl:

  15:4 "Kdo z vs, m-li sto ovc a ztratil by jednu z nich, nezanech tch devadest devt na pouti a nejde za tou ztracenou, dokud ji nenajde?

  15:5 A kdy [ji] najde, s radost [ji] vezme na ramena,

  15:6 a a pijde dom, svol ptele a sousedy a ekne jim: 'Radujte se se mnou, nebo jsem nael svou ovci, kter byla ztracen.'

  15:7 km vm, e tak bude v nebi [vt] radost nad jednm hnkem, kter in pokn, ne nad devadesti devti spravedlivmi, kte pokn nepotebuj."

  15:8 "A kter ena, kdy m deset minc a jednu minci ztrat, nerozsvt lampu, nevymet dm a peliv nehled, dokud [ji] nenajde?

  15:9 A kdy [ji] najde, svol ptelkyn a sousedky se slovy: 'Radujte se se mnou, nebo jsem nala minci, kterou jsem ztratila.'

  15:10 km vm, [e] tak je radost ped Bomi andly nad jednm hnkem, kter in pokn."

  15:11 Tehdy ekl: "Jeden lovk ml dva syny,

  15:12 z nich mlad ekl otci: 'Ote, dej mi dl majetku, kter [mi] pat.' A tak jim rozdlil [sv] jmn.

  15:13 Kdy pak ten mlad syn po nemnoha dnech vechno shromdil, odeel do dalek zem a tam svj majetek promrhal prostopnm ivotem.

  15:14 Kdy vechno utratil, nastal v t zemi velik hlad a on zaal trpt nouz.

  15:15 el tedy a pichytil se jednoho obana t zem a [ten] ho poslal na sv pole, aby psl vepe.

  15:16 Tehdy touil nasytit sv bicho lusky, kter rali vepi, ale nikdo mu nedval [ani to].

  15:17 Kdy vak piel k sob, ekl: 'Kolik ndenk mho otce m hojnost chleba, a j umrm hlady!

  15:18 Vstanu, pjdu ke svmu otci a eknu mu: Ote, zheil jsem proti nebi a ped tebou!

  15:19 Nejsem u hoden bt nazvn tvm synem. Udlej m jednm ze svch ndenk.'

  15:20 A tak vstal a el ke svmu otci. A kdy byl jet velmi daleko, jeho otec ho spatil a pohnut soucitem pibhl, padl mu kolem krku a polbil ho.

  15:21 Ale syn mu ekl: 'Ote, zheil jsem proti nebi a ped tebou a nejsem u hoden bt nazvn tvm synem.'

  15:22 Otec vak ekl svm sluebnkm: 'Pineste to prvn roucho a oblete ho a dejte mu prsten na ruku a obuv na nohy.

  15:23 A pivete to tun tele a zabijte [ho]. Jezme a veselme se,

  15:24 nebo tento mj syn byl mrtev, a oil; byl ztracen, a je nalezen.' A zaali se veselit.

  15:25 Jeho star syn vak byl na poli, a kdy pichzel a piblil se k domu, uslyel hudbu a tanec.

  15:26 Zavolal tedy jednoho ze sluebnk a ptal se, co to m bt.

  15:27 A ten mu ekl: 'Tvj bratr piel a tvj otec zabil tun tele, e ho dostal zpt zdravho.'

  15:28 Ale [on] se rozhnval a nechtl jt dovnit. Jeho otec tedy vyel a prosil ho.

  15:29 On vak otci odpovdl: 'Pohle, tolik let ti sloum a nikdy jsem nepestoupil [jedin] tvj pkaz, ale nikdy jsi mi nedal [ani] kzle, abych se poveselil se svmi pteli.

  15:30 Ale kdy piel tento tvj syn, kter proral tv jmn s nevstkami, zabil jsi mu tun tele!'

  15:31 A on mu ekl: 'Synu, ty jsi vdycky se mnou a vechny m vci jsou tv.

  15:32 Ale veselit se a radovat bylo poteba, nebo tento tvj bratr byl mrtev a oil; byl ztracen a je nalezen.'"

  -

  God Rules.NET
   100 +   .