Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 17

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  17:1 Tehdy ekl uednkm: "Nen mon, aby pohoren nepila, ale bda [tomu], skrze koho pichzej.

  17:2 Bylo by pro nj lep, kdyby mu na krk povsili mlnsk kmen a hodili ho do moe, ne aby svedl jednoho z tchto malikch.

  17:3 Dvejte na sebe pozor. Kdyby vak proti tob zheil tvj bratr, pokrej ho, a bude-li toho litovat, odpus mu.

  17:4 A kdyby proti tob zheil sedmkrt za den a sedmkrt za den by se k tob obrtil se slovy: 'Je mi to lto,' odpust mu."

  17:5 Tehdy ekli apotolov Pnu: "Pidej nm vry."

  17:6 Ale Pn ekl: "Kdybyste mli vru jako hoin zrnko, ekli byste tto morui: 'Vykoe se a pesa se do moe!' a poslechla by vs."

  17:7 "A kdo z vs, kdo m sluebnka, kter oe nebo pase, ekne mu, hned kdy se vrt z pole: 'Poj a posa se za stl'?

  17:8 Neekne mu snad spe: 'Piprav mi veei, pepsej se a obsluhuj m, dokud se nenajm a nenapiji, a potom bude jst a pt ty'?

  17:9 Dkuje snad tomu sluebnku, e udlal to, co mu bylo nazeno? Nezd se mi.

  17:10 Tak i vy, kdy udlte vechno, co je vm nazeno, kejte: 'Jsme neuiten sluebnci. Udlali jsme, co jsme byli povinni udlat.'"

  17:11 Stalo se pak, e cestou do Jeruzalma prochzel Samam a Galilej.

  17:12 A kdy vchzel do jedn vesnice, setkalo se s nm deset malomocnch mu. Ti zstali stt opodl,

  17:13 pozdvihli hlas a ekli: "Jei, miste, smiluj se nad nmi!"

  17:14 A kdy [je] spatil, ekl jim: "Jdte a ukate se knm." A kdy li, stalo se, [e] byli oitni.

  17:15 Kdy pak jeden z nich uvidl, e je uzdraven, vrtil se a hlasit oslavoval Boha.

  17:16 Padl na tv k jeho nohm a dkoval mu. A byl to Samaritn.

  17:17 Je pak odpovdl: "Nebylo jich oitno deset? Kde [je] tedy tch devt?

  17:18 Nenael se [z nich nikdo], aby se vrtil a dal Bohu slvu, jedin tento cizinec?"

  17:19 A ekl mu: "Vsta a jdi. Tv vra t uzdravila."

  17:20 Kdy se ho pak farizeov zeptali, kdy pijde Bo krlovstv, odpovdl jim a ekl: "Bo krlovstv nepijde viditeln.

  17:21 Neeknou: 'Hle, [je] zde' anebo 'Hle, [je] tam.' Pohlete pece, Bo krlovstv je mezi vmi."

  17:22 Uednkm pak ekl: "Pijdou dny, kdy zatoute uvidt jeden ze dn Syna lovka, ale neuvidte.

  17:23 Tehdy vm eknou: 'Hle, [je] zde' anebo 'Hle, [je] tam.' Neodchzejte ani [je] nensledujte,

  17:24 nebo jako blesk, kter se zablskne z jedn [krajiny] pod nebem, z a do druh [krajiny] pod nebem, tak bude i Syn lovka ve svm dni.

  17:25 Nejdve ale mus mnoho vytrpt a bt tmto pokolenm zavren.

  17:26 A jak bylo za dn Noma, tak bude i za dn Syna lovka:

  17:27 Jedli, pili, enili se a vdvaly se a do toho dne, kdy No veel do archy; a pila potopa a vechny zahubila.

  17:28 Tak podobn, jako bylo za dn Lota: Jedli, pili, kupovali, prodvali, szeli, stavli;

  17:29 ale toho dne, kdy Lot vyel ze Sodomy, prel z nebe ohe se srou a vechny zahubil.

  17:30 Prv tak bude v ten den, kdy se zjev Syn lovka.

  17:31 Kdo bude v ten den na stee a jeho vci v dom, a nesestupuje, aby je pobral, a podobn, kdo na poli, a se nevrac zpt.

  17:32 Pamatujte na Lotovu enu.

  17:33 Kdokoli by si chtl zachrnit dui, [ten] ji ztrat, a kdokoli by ji ztratil, [ten] ji obiv.

  17:34 km vm: v tu noc budou dva na jednom loi; jeden bude vzat a druh zanechn.

  17:35 Dv budou spolu mlt; jedna bude vzata a druh zanechna.

  17:36 Dva budou na poli; jeden bude vzat a druh zanechn."

  17:37 Odpovdli mu: "Kde, Pane?" Ale on jim ekl: "Kde [bude] tlo, tam se shromd orli."

  -

  God Rules.NET
   100 +   .