Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 14

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  14:1 V tu dobu uslyel zprvu o Jei [i] tetrarcha Herodes

  14:2 a ekl svm sluebnkm: "To je Jan Ktitel. Byl vzken z mrtvch, a proto se skrze nj dj zzraky."

  14:3 Herodes toti Jana zatkl, spoutal a dal do vzen kvli Herodiad, manelce svho bratra Filipa,

  14:4 protoe mu Jan kal: "Nen ti dovoleno, abys ji ml!"

  14:5 A akoli ho chtl zabt, bl se zstupu, protoe ho mli za proroka.

  14:6 Kdy pak nastal den oslavy Herodovch narozenin, zatanila dcera Herodiady uprosted [hodovnk] a zalbila se Herodovi.

  14:7 Proto j s psahou slbil, e [j] d, o cokoli pod.

  14:8 A ona, pedem navedena svou matkou, ekla: "Dej mi sem na [tu] msu hlavu Jana Ktitele."

  14:9 Krl se tedy zarmoutil, ale kvli psaze a [kvli] tm, kdo s nm stolovali, poruil, aby [j] byla dna.

  14:10 Poslal tedy [kata, aby] Jana sal ve vzen.

  14:11 Jeho hlava pak byla pinesena na mse a dna t dvce a [ta] ji odnesla matce.

  14:12 Pak pili jeho uednci, vzali tlo a pochovali [ho]. Potom li a povdli to Jei.

  14:13 Kdy to Je uslyel, o samot se odtud lod odplavil na pust msto. Zstupy to vak uslyely a vypravily se za nm pky z mst.

  14:14 Kdy Je vystoupil, uvidl velik zstup [lid]; byl naplnn soucitem k nim a uzdravil jejich nemocn.

  14:15 Kdy pak nastal veer, pili k nmu jeho uednci se slovy: "Tohle msto je pust a je u pokroil hodina. Propus ty zstupy, a odejdou do vesnic a nakoup si jdlo."

  14:16 Je jim ale ekl: "Nemusej odchzet. Vy jim dejte najst."

  14:17 ekli mu: "Nic tu nemme - jen pt chleb a dv ryby."

  14:18 On vak ekl: "Pineste mi je sem."

  14:19 Tehdy pikzal, aby se zstup posadil na trv. Vzal tch pt chleb a ty dv ryby, vzhldl k nebi, poehnal a nalmal ty chleby a dal uednkm a uednci zstupm.

  14:20 A tak se vichni najedli a byli nasyceni. Potom sebrali nalman kousky, kter zbyly: dvanct plnch ko.

  14:21 A tch, kte jedli, bylo kolem pti tisc mu, krom en a dt.

  14:22 Potom Je hned sv uednky pinutil, aby nastoupili na lo a jeli naped na druhou stranu, ne rozpust zstupy.

  14:23 Kdy pak propustil zstupy, vystoupil o samot na horu, aby se modlil. A kdy piel veer, byl tam sm.

  14:24 Ale lo u byla uprosted moe, zmtna vlnami, protoe byl protivtr.

  14:25 Pi tvrt non hldce pak k nim Je el pky po moi.

  14:26 Kdy ho uednci uvidli, jak kr po moi, vydsili se a kali: "[To] je pzrak!" A kieli strachy.

  14:27 Ale Je na n ihned promluvil a ekl jim: "Vzmute se, [to] jsem j! Nebojte se."

  14:28 Petr mu odpovdl: "Pane, jestli jsi [to] ty, pika mi, a k tob pijdu po vod."

  14:29 On ekl: "Poj!" A Petr vystoupil z lodi a krel po vod, aby piel k Jei.

  14:30 Kdy ale vidl, [jak] siln [je] vtr, dostal strach a zaal se topit. Tehdy vykikl: "Pane, zachra m!"

  14:31 Je ihned vzthl ruku, chytil ho a ekl: "Pro jsi pochyboval, malovrn?"

  14:32 A jakmile vstoupili na lo, vtr se utiil.

  14:33 Ti, kdo byli na lodi, pak pistoupili a klanli se mu se slovy: "Ty jsi opravdu Bo Syn!"

  14:34 A kdy se peplavili, pijeli do genezaretsk zem.

  14:35 Tamj mui ho poznali a rozeslali [posly] po celm okol. Pinesli k nmu vechny nemocn

  14:36 a [ti] ho prosili, aby se smli aspo dotknout cpu jeho roucha. A kdokoli se ho dotkl, byl pln uzdraven.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .