Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 17

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  17:1 Po esti dnech pak Je vzal k sob Petra, Jakuba a jeho bratra Jana, vyvedl je o samot na vysokou horu

  17:2 a promnil se ped nimi. Jeho tv zazila jako slunce a jeho aty zblely jako svtlo.

  17:3 A hle, uvidli Moje a Elie, jak s nm mluv.

  17:4 Petr pak Jei odpovdl: "Pane, to je dobe, e jsme zde. Jestli chce, udlejme tu ti stnky - jeden tob, jeden Mojovi a jeden Eliovi."

  17:5 Ale kdy jet mluvil, nhle je zastnil zc oblak. A hle, hlas z toho oblaku ekl: "Toto je mj milovan Syn, ve kterm jsem nael zalben. Toho poslouchejte."

  17:6 To kdy uednci uslyeli, padli na tve a velice se bli.

  17:7 A Je pistoupil, dotkl se jich a ekl: "Vstate a nebojte se."

  17:8 A kdy pozvedli oi, nevidli nikoho jinho ne samotnho Jee.

  17:9 Kdy pak sestupovali z hory, Je jim pikzal: "Nikomu o tom vidn nekejte, dokud Syn lovka nevstane z mrtvch."

  17:10 Uednci se ho zeptali: "Pro tedy zkonci kaj, e nejdve mus pijt Eli?"

  17:11 Je jim ale odpovdl: "Jist, nejdve pijde Eli a vechno naprav.

  17:12 J vm vak km, e Eli u piel, ale oni ho nepoznali a udlali s nm, co chtli. Tak tak bude od nich trpt Syn lovka."

  17:13 Tehdy uednci pochopili, e jim to ekl o Janu Ktiteli.

  17:14 A kdy pili k zstupu, pistoupil k nmu [jeden] lovk, padl ped nm na kolena a ekl:

  17:15 "Pane, smiluj se nad mm synem. Je to nmsnk a tce [tm] trp, protoe asto pad do ohn a astokrt do vody.

  17:16 Pivedl jsem ho ke tvm uednkm, ale nemohli ho uzdravit."

  17:17 Ale Je na to odpovdl: "nevc a zvrcen pokolen, jak dlouho budu s vmi? Jak dlouho vs budu snet? Pivete mi ho sem."

  17:18 Je pak tomu dmonovi pohrozil a on vyel a chlapec byl v tu chvli uzdraven.

  17:19 Potom k Jei pistoupili uednci a v soukrom se ho zeptali: "Pro jsme ho my nemohli vyhnat?"

  17:20 Je jim ekl: "Kvli sv neve. Amen, km vm, kdy budete mt vru jako hoin zrnko, eknete tto hoe: 'Pejdi odsud tam,' a ona pejde a nic pro vs nebude nemon.

  17:21 Ale tento druh [dmon] nevychz jinak ne skrze modlitbu a pst."

  17:22 A kdy chodili po Galileji, Je jim ekl: "Syn lovka bude vydn do lidskch rukou.

  17:23 Zabij ho, ale on bude tetho dne vzken." A [oni] se nesmrn zarmoutili.

  17:24 Kdy pak pili do Kafarnaum, pistoupili k Petrovi vbr chrmovho poplatku a ekli: "V mistr neplat poplatek?"

  17:25 A [on] ekl: "Plat." A kdy el dom, Je ho pedeel a ekl: "Co mysl, imone, od koho vybraj pozemt krlov dan a poplatky? Od svch syn nebo od cizch?"

  17:26 A kdy Petr odpovdl: "Od cizch," Je mu ekl: "Synov jsou tedy svobodn!

  17:27 Ale abychom je neurazili, jdi k moi, ho udici a prvn vylovenou rybu vezmi, a kdy j oteve sta, najde tam penz. Ten vezmi a dej jim [ho] za m i za sebe."

  -

  God Rules.NET
   100 +   .