Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 13

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  13:1 Tehdy jsem spatil elmu vystupujc z moe, kter mla sedm hlav a deset roh. Na jejch rozch [bylo] deset korun a na jejch hlavch rouhav jmno.

  13:2 Ta elma, kterou jsem spatil, byla podobn pardlu, ale jej nohy [byly] jako medvd a jej tlama jako tlama lva. A drak j dal svou slu, svj trn i velikou moc.

  13:3 Spatil jsem tak jednu z jejch hlav jakoby zrannou k smrti, ale jej smrteln rna se uzdravila. A cel zem [la] v asu za tou elmou

  13:4 a [lid] se klanli draku, kter dal t elm moc; klanli se i elm se slovy: "Kdo [je] podobn t elm? Kdo s n me bojovat?"

  13:5 A byla j dna sta mluvc velik vci a rouhn a byla j dna moc psobit po tyicet dva msce.

  13:6 Otevela tedy sv sta, aby se rouhala Bohu a urela jeho jmno, jeho stnek i ty, kte pebvaj v nebi.

  13:7 Bylo j dno, aby svedla boj se svatmi a pemohla je; a byla j dna moc nad kadm kmenem, jazykem i nrodem.

  13:8 Budou se j klant vichni kdo bydl na zemi, [kad,] jeho jmno nen od zaloen svta zapsno v knize ivota zabitho Bernka.

  13:9 M-li nkdo ui, a sly.

  13:10 Kdokoli vod do zajet, do zajet pjde. Kdokoli zabj meem, mus bt meem zabit. Zde je vytrvalost a vrnost svatch.

  13:11 Potom jsem spatil jinou elmu, jak vystupuje ze zem: mla dva rohy jako Bernek, ale mluvila jako drak.

  13:12 Ta vykonv vechnu moc t prvn elmy ped jej tv a psob, e se zem i ti, kte na n bydl, budou klant t prvn elm, jej smrteln rna se uzdravila.

  13:13 A dl velik divy, take psob i to, aby z nebe na zem sestupoval ohe ped zraky lid.

  13:14 A svd obyvatele zem tmi divy, kter j bylo dno dlat ped tv elmy. k tm, kte bydl na zemi, aby udlali obraz t elm, kter mla rnu od mee, ale oila.

  13:15 A bylo j dno, aby dala ducha tomu obrazu elmy, aby obraz t elmy mluvil a zpsobil, aby byli zabiti vichni, kdo by se obrazu t elmy neklanli.

  13:16 A psob, aby vem, malm i velkm, bohatm i chudm, svobodnm i otrokm, bylo dno znamen na pravou ruku nebo na elo

  13:17 a aby nikdo nemohl kupovat ani prodvat, jedin ten, kdo m znamen nebo jmno t elmy nebo slo jejho jmna.

  13:18 Zde je moudrost. Kdo m rozum, a spote slo t elmy; nebo je [to] slo lovka. Jeho slo [je] est set edest est.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .