Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 7

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: GEN - BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  7:1 Nevte snad, brati (mluvm pece k tm, kdo znaj Zkon), e Zkon panuje nad lovkem [jen] po dobu [jeho] ivota?

  7:2 Nebo vdan ena je zkonem vzna k ijcmu mui, ale kdyby ten mu zemel, je zprotna zkona o mui.

  7:3 A proto, odd-li se jinmu mui, zatmco jej mu ije, bude nazvna cizolonic. Jestlie vak jej mu zeme, je od toho zkona svobodn, take nen cizolonic, kdy se odd jinmu mui.

  7:4 A tak jste i vy, moji brati, skrze Kristovo tlo umrtveni Zkonu, abyste se oddali jinmu - tomu, kter byl vzken z mrtvch - abychom mohli nst ovoce Bohu.

  7:5 Kdy jsme toti byli v tle, vn hch, [probouzen] skrze Zkon, psobily v naich dech k plozen ovoce smrti.

  7:6 Nyn jsme vak zprotni Zkona, kdy jsme zemeli tomu, m jsme byli dreni, abychom slouili [Bohu] v novosti Ducha a ne ve starob litery.

  7:7 Co tedy ekneme? [e] Zkon [je] hch? V dnm ppad! Avak hch jsem nepoznal [jinak] ne skrze Zkon. Vdy ani o dosti bych nevdl, kdyby Zkon nekal: "Nebude dostiv!"

  7:8 Hch se pak skrze to pikzn chopil pleitosti a zpsobil ve mn vekerou dost. Bez Zkona [je] tedy hch mrtev.

  7:9 J jsem pak kdysi il bez Zkona, ale kdy pilo pikzn, hch oil

  7:10 a j jsem zemel. A ukzalo se, e pikzn, kter [mlo bt] k ivotu, [je] mi ke smrti.

  7:11 Nebo hch, kter se skrze to pikzn chopil pleitosti, mne oklamal a skrze n [mne] zabil.

  7:12 Zkon [je] tedy jist svat a pikzn [je] svat, spravedliv a dobr.

  7:13 Stalo se mi tedy to dobr smrt? V dnm ppad! Avak hch, aby se ukzal hchem, mi skrze to dobr psob smrt, aby se hch skrze pikzn stal nadmru hnm.

  7:14 Vme pece, e Zkon je duchovn, ale j jsem tlesn, zaprodan hchu.

  7:15 Nerozumm toti [tomu], co dlm; nebo nekonm to, co chci, ale dlm to, co nenvidm.

  7:16 Jestlie tedy dlm to, co nechci, souhlasm se Zkonem, e [je] dobr.

  7:17 Nyn to pak ji nedlm j, ale hch, kter ve mn pebv.

  7:18 Vm toti, e ve mn (to jest v mm tle), nepebv [nic] dobrho. Nebo chtn mm [u sebe] pohotov, ale vykonn toho dobrho nenachzm.

  7:19 Nekonm toti dobro, kter chci, ale zlo, kter nechci, to dlm.

  7:20 Jestlie pak dlm to, co nechci, [pak] to ji nedlm j, ale hch, kter ve mn pebv.

  7:21 Nachzm tedy zkon, e kdy chci dlat dobro, mm [u sebe] pohotov zlo.

  7:22 Podle vnitnho lovka toti radostn souhlasm s Bom Zkonem,

  7:23 ale ve svch dech vidm jin zkon, kter bojuje proti zkonu m mysli a in m zajatcem zkona hchu, kter je v mch dech.

  7:24 J uboh lovk! Kdo m vysvobod z tohoto tla smrti?

  7:25 Dkuji Bohu - skrze Jee Krista, naeho Pna! A tak tedy tent j sloum mysl Zkonu Bomu, ale tlem zkonu hchu.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .