Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Еврейский / Греческий лексикон Стронга - 1 SAMUEL 23
  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - HELP
      


  1Sa 23:1
  ויגדו לדוד לאמר הנה פלשׁתים נלחמים בקעילה והמה שׁסים את הגרנות׃
  1Sa 23:2
  וישׁאל דוד ביהוה לאמר האלך והכיתי בפלשׁתים האלה ויאמר יהוה אל דוד לך והכית בפלשׁתים והושׁעת את קעילה׃
  1Sa 23:3
  ויאמרו אנשׁי דוד אליו הנה אנחנו פה ביהודה יראים ואף כי נלך קעלה אל מערכות פלשׁתים׃
  1Sa 23:4
  ויוסף עוד דוד לשׁאל ביהוה ויענהו יהוה ויאמר קום רד קעילה כי אני נתן את פלשׁתים בידך׃
  1Sa 23:5
  וילך דוד ואנשׁו קעילה וילחם בפלשׁתים וינהג את מקניהם ויך בהם  מכה  גדולה  וישׁע  דוד  את  ישׁבי  קעילה׃
  1Sa 23:6
  ויהי בברח אביתר  בן  אחימלך אל דוד קעילה אפוד ירד בידו׃
  1Sa 23:7
  ויגד לשׁאול כי בא דוד קעילה ויאמר שׁאול נכר אתו אלהים בידי כי נסגר לבוא בעיר דלתים ובריח׃
  1Sa 23:8
  וישׁמע שׁאול את כל העם למלחמה לרדת קעילה לצור אל דוד ואל אנשׁיו׃
  1Sa 23:9
  וידע דוד כי עליו שׁאול מחרישׁ הרעה ויאמר אל אביתר  הכהן  הגישׁה האפוד׃
  1Sa 23:10
  ויאמר דוד יהוה אלהי ישׂראל שׁמע שׁמע עבדך כי מבקשׁ שׁאול לבוא אל קעילה לשׁחת לעיר בעבורי׃
  1Sa 23:11
  היסגרני בעלי קעילה בידו הירד שׁאול כאשׁר שׁמע עבדך יהוה אלהי ישׂראל הגד נא לעבדך ויאמר יהוה ירד׃
  1Sa 23:12
  ויאמר דוד היסגרו בעלי קעילה אתי ואת אנשׁי ביד שׁאול ויאמר יהוה יסגירו׃
  1Sa 23:13
  ויקם דוד ואנשׁיו כשׁשׁ מאות אישׁ ויצאו מקעלה ויתהלכו באשׁר יתהלכו ולשׁאול הגד כי נמלט דוד מקעילה ויחדל לצאת׃
  1Sa 23:14
  וישׁב דוד במדבר במצדות וישׁב בהר במדבר זיף ויבקשׁהו שׁאול כל הימים ולא נתנו אלהים בידו׃
  1Sa 23:15
  וירא דוד כי יצא שׁאול לבקשׁ את נפשׁו ודוד במדבר זיף בחרשׁה׃
  1Sa 23:16
  ויקם יהונתן בן שׁאול וילך אל דוד חרשׁה ויחזק את ידו באלהים׃
  1Sa 23:17
  ויאמר אליו אל תירא כי לא תמצאך יד שׁאול אבי  ואתה  תמלך  על  ישׂראל ואנכי אהיה לך  למשׁנה  וגם  שׁאול  אבי  ידע  כן׃  
  1Sa 23:18
  ויכרתו שׁניהם ברית לפני יהוה וישׁב דוד בחרשׁה ויהונתן הלך לביתו׃
  1Sa 23:19
  ויעלו זפים אל שׁאול הגבעתה לאמר הלוא דוד מסתתר עמנו במצדות בחרשׁה בגבעת החכילה אשׁר מימין הישׁימון׃
  1Sa 23:20
  ועתה לכל אות נפשׁך המלך לרדת רד ולנו  הסגירו  ביד  המלך׃  
  1Sa 23:21
  ויאמר שׁאול ברוכים אתם ליהוה כי חמלתם עלי׃
  1Sa 23:22
  לכו נא הכינו עוד ודעו וראו את מקומו אשׁר תהיה רגלו מי ראהו שׁם כי אמר אלי ערום יערם הוא׃
  1Sa 23:23
  וראו ודעו מכל המחבאים אשׁר יתחבא שׁם ושׁבתם אלי אל נכון והלכתי אתכם והיה אם ישׁנו בארץ וחפשׂתי אתו בכל אלפי יהודה׃
  1Sa 23:24
  ויקומו וילכו זיפה לפני שׁאול ודוד ואנשׁיו במדבר מעון בערבה אל ימין הישׁימון׃
  1Sa 23:25
  וילך שׁאול ואנשׁיו לבקשׁ ויגדו לדוד וירד הסלע וישׁב במדבר מעון וישׁמע שׁאול וירדף אחרי דוד מדבר מעון׃
  1Sa 23:26
  וילך שׁאול מצד ההר מזה ודוד ואנשׁיו מצד ההר מזה ויהי דוד נחפז ללכת מפני שׁאול ושׁאול ואנשׁיו עטרים אל דוד ואל אנשׁיו לתפשׂם׃
  1Sa 23:27
  ומלאך בא אל שׁאול לאמר מהרה ולכה כי פשׁטו פלשׁתים על הארץ׃
  1Sa 23:28
  וישׁב שׁאול מרדף אחרי דוד וילך לקראת פלשׁתים על כן קראו למקום ההוא סלע  המחלקות׃
  1Sa 23:29 (24:1)
  ויעל  דוד  משׁם  וישׁב  במצדות עין  גדי׃  

  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Русская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск