Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • / - 2 SAMUEL 4
  - - FONTS - HELP
      


  2Sa 4:1
  וישׁמע בן שׁאול כי מת אבנר בחברון וירפו ידיו וכל ישׂראל נבהלו׃
  2Sa 4:2
  ושׁני אנשׁים שׂרי גדודים היו בן שׁאול שׁם האחד בענה ושׁם השׁני רכב בני רמון הבארתי מבני בנימן כי גם בארות תחשׁב על בנימן׃
  2Sa 4:3
  ויברחו הבארתים גתימה ויהיו שׁם גרים עד היום הזה׃
  2Sa 4:4
  וליהונתן בן שׁאול בן נכה רגלים בן חמשׁ שׁנים היה בבא שׁמעת שׁאול ויהונתן מיזרעאל ותשׂאהו אמנתו ותנס ויהי בחפזה לנוס ויפל ויפסח ושׁמו מפיבשׁת׃
  2Sa 4:5
  וילכו בני רמון הבארתי רכב ובענה ויבאו כחם היום אל בית אישׁ בשׁת והוא שׁכב את משׁכב הצהרים׃
  2Sa 4:6
  והנה באו עד תוך הבית לקחי חטים ויכהו אל החמשׁ ורכב ובענה אחיו נמלטו׃
  2Sa 4:7
  ויבאו הבית והוא שׁכב על מטתו בחדר משׁכבו ויכהו וימתהו ויסירו את ראשׁו ויקחו את ראשׁו וילכו דרך הערבה כל הלילה׃
  2Sa 4:8
  ויבאו את ראשׁ אישׁ בשׁת אל דוד חברון ויאמרו אל המלך הנה ראשׁ אישׁ בשׁת בן שׁאול איבך אשׁר בקשׁ את נפשׁך ויתן יהוה לאדני המלך נקמות היום הזה משׁאול ומזרעו׃
  2Sa 4:9
  ויען דוד את רכב ואת בענה אחיו בני רמון הבארתי ויאמר להם חי יהוה אשׁר פדה את נפשׁי מכל צרה׃
  2Sa 4:10
  כי המגיד לי לאמר הנה מת שׁאול והוא היה כמבשׂר בעיניו ואחזה בו ואהרגהו בצקלג אשׁר לתתי לו בשׂרה׃
  2Sa 4:11
  אף כי אנשׁים רשׁעים הרגו את אישׁ צדיק בביתו על משׁכבו ועתה הלוא אבקשׁ את דמו מידכם ובערתי אתכם מן הארץ׃
  2Sa 4:12
  ויצו דוד את הנערים ויהרגום ויקצצו את ידיהם ואת רגליהם ויתלו על הברכה בחברון ואת ראשׁ אישׁ בשׁת לקחו ויקברו בקבר אבנר בחברון׃

  -

  God Rules.NET
   100 +   .