Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Еврейский / Греческий лексикон Стронга - JEREMIAH 23
  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - HELP
      


  Jer 23:1
  הוי רעים מאבדים  ומפצים את צאן מרעיתי נאם יהוה׃
  Jer 23:2
  לכן כה אמר יהוה אלהי ישׂראל על הרעים הרעים את עמי אתם הפצתם את צאני ותדחום ולא פקדתם אתם הנני פקד עליכם את רע מעלליכם נאם יהוה׃
  Jer 23:3
  ואני אקבץ את שׁארית צאני מכל הארצות אשׁר הדחתי אתם שׁם והשׁבתי אתהן על נוהן ופרו ורבו׃
  Jer 23:4
  והקמתי עליהם רעים ורעום ולא ייראו עוד ולא יחתו ולא יפקדו נאם יהוה׃
  Jer 23:5
  הנה ימים באים נאם יהוה והקמתי לדוד צמח צדיק ומלך מלך והשׂכיל ועשׂה משׁפט וצדקה בארץ׃
  Jer 23:6
  בימיו תושׁע יהודה וישׂראל ישׁכן לבטח וזה שׁמו אשׁר יקראו יהוה צדקנו׃
  Jer 23:7
  לכן הנה ימים באים נאם יהוה ולא יאמרו עוד חי יהוה אשׁר העלה את בני ישׂראל מארץ מצרים׃
  Jer 23:8
  כי אם חי יהוה אשׁר העלה ואשׁר הביא את זרע בית ישׂראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשׁר הדחתים שׁם וישׁבו על אדמתם׃
  Jer 23:9
  לנבאים נשׁבר לבי בקרבי רחפו כל עצמותי הייתי כאישׁ שׁכור וכגבר עברו יין מפני יהוה ומפני דברי קדשׁו׃
  Jer 23:10
  כי מנאפים מלאה הארץ כי מפני אלה אבלה  הארץ יבשׁו נאות מדבר ותהי מרוצתם רעה וגבורתם לא כן׃
  Jer 23:11
  כי גם נביא גם כהן חנפו גם בביתי מצאתי רעתם נאם יהוה׃
  Jer 23:12
  לכן יהיה דרכם להם כחלקלקות באפלה ידחו ונפלו בה  כי  אביא עליהם רעה שׁנת פקדתם נאם יהוה׃
  Jer 23:13
  ובנביאי שׁמרון ראיתי תפלה הנבאו בבעל ויתעו את עמי את ישׂראל׃
  Jer 23:14
  ובנבאי ירושׁלם ראיתי שׁערורה נאוף והלך בשׁקר וחזקו ידי מרעים לבלתי שׁבו אישׁ מרעתו היו לי  כלם  כסדם וישׁביה כעמרה׃
  Jer 23:15
  לכן כה אמר יהוה צבאות על הנבאים הנני מאכיל אותם לענה והשׁקתים מי ראשׁ כי מאת נביאי ירושׁלם יצאה חנפה לכל הארץ׃
  Jer 23:16
  כה אמר יהוה צבאות אל תשׁמעו על דברי הנבאים הנבאים לכם  מהבלים  המה אתכם חזון לבם ידברו לא מפי יהוה׃
  Jer 23:17
  אמרים אמור למנאצי דבר יהוה שׁלום יהיה לכם  וכל  הלך בשׁררות לבו אמרו לא תבוא עליכם רעה׃
  Jer 23:18
  כי מי עמד בסוד יהוה וירא וישׁמע את דברו מי הקשׁיב דברי וישׁמע׃
  Jer 23:19
  הנה סערת יהוה חמה יצאה וסער מתחולל על ראשׁ רשׁעים יחול׃
  Jer 23:20
  לא ישׁוב אף יהוה עד עשׂתו ועד הקימו מזמות לבו באחרית הימים תתבוננו בה  בינה׃  
  Jer 23:21
  לא שׁלחתי את הנבאים והם רצו לא דברתי אליהם והם נבאו׃
  Jer 23:22
  ואם עמדו בסודי וישׁמעו דברי את עמי וישׁבום מדרכם הרע ומרע מעלליהם׃
  Jer 23:23
  האלהי מקרב אני נאם יהוה ולא אלהי מרחק׃
  Jer 23:24
  אם יסתר אישׁ במסתרים ואני לא אראנו נאם יהוה הלוא את השׁמים ואת הארץ אני מלא נאם יהוה׃
  Jer 23:25
  שׁמעתי את אשׁר אמרו הנבאים הנבאים בשׁמי שׁקר לאמר חלמתי חלמתי׃
  Jer 23:26
  עד מתי הישׁ בלב הנבאים נבאי השׁקר ונביאי תרמת לבם׃
  Jer 23:27
  החשׁבים להשׁכיח את עמי שׁמי בחלומתם אשׁר יספרו אישׁ לרעהו כאשׁר שׁכחו אבותם  את  שׁמי בבעל׃
  Jer 23:28
  הנביא אשׁר אתו חלום יספר חלום ואשׁר דברי אתו ידבר דברי אמת מה לתבן את הבר נאם יהוה׃
  Jer 23:29
  הלוא כה דברי כאשׁ נאם יהוה וכפטישׁ יפצץ סלע׃
  Jer 23:30
  לכן הנני על הנבאים נאם יהוה מגנבי דברי אישׁ מאת רעהו׃
  Jer 23:31
  הנני על הנביאם נאם יהוה הלקחים לשׁונם וינאמו נאם׃
  Jer 23:32
  הנני על נבאי חלמות שׁקר נאם יהוה ויספרום ויתעו את עמי בשׁקריהם ובפחזותם ואנכי לא שׁלחתים ולא צויתים והועיל לא יועילו לעם הזה נאם יהוה׃
  Jer 23:33
  וכי ישׁאלך העם הזה או הנביא או כהן לאמר מה משׂא יהוה ואמרת אליהם את מה משׂא ונטשׁתי אתכם נאם יהוה׃
  Jer 23:34
  והנביא והכהן והעם אשׁר יאמר משׂא יהוה ופקדתי על האישׁ ההוא ועל ביתו׃
  Jer 23:35
  כה תאמרו אישׁ על רעהו ואישׁ אל אחיו מה ענה יהוה ומה דבר יהוה׃
  Jer 23:36
  ומשׂא יהוה לא תזכרו עוד כי המשׂא יהיה לאישׁ דברו והפכתם את דברי אלהים חיים יהוה צבאות אלהינו׃
  Jer 23:37
  כה תאמר אל הנביא מה ענך יהוה ומה דבר יהוה׃
  Jer 23:38
  ואם משׂא יהוה תאמרו לכן כה אמר יהוה יען אמרכם את הדבר הזה משׂא יהוה ואשׁלח אליכם לאמר לא תאמרו משׂא יהוה׃
  Jer 23:39
  לכן הנני ונשׁיתי אתכם נשׁא ונטשׁתי אתכם ואת העיר אשׁר נתתי לכם  ולאבותיכם  מעל פני׃
  Jer 23:40
  ונתתי עליכם חרפת עולם וכלמות עולם אשׁר לא תשׁכח׃

  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Русская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск