Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • / - JOB 5
  - - FONTS - HELP
      


  Job 5:1
  קרא נא הישׁ עונך ואל מי מקדשׁים תפנה׃
  Job 5:2
  כי לאויל יהרג כעשׂ ופתה תמית קנאה׃
  Job 5:3
  אני ראיתי אויל משׁרישׁ ואקוב נוהו פתאם׃
  Job 5:4
  ירחקו בניו מישׁע וידכאו בשׁער ואין מציל׃
  Job 5:5
  אשׁר קצירו רעב יאכל ואל מצנים יקחהו ושׁאף צמים חילם׃
  Job 5:6
  כי לא יצא מעפר און ומאדמה לא יצמח עמל׃
  Job 5:7
  כי אדם לעמל יולד ובני רשׁף יגביהו עוף׃
  Job 5:8
  אולם אני אדרשׁ אל אל ואל אלהים אשׂים דברתי׃
  Job 5:9
  עשׂה גדלות ואין חקר נפלאות עד אין מספר׃
  Job 5:10
  הנתן מטר על פני ארץ ושׁלח מים על פני חוצות׃
  Job 5:11
  לשׂום שׁפלים למרום וקדרים שׂגבו ישׁע׃
  Job 5:12
  מפר מחשׁבות ערומים ולא תעשׂינה ידיהם תושׁיה׃
  Job 5:13
  לכד חכמים בערמם ועצת נפתלים נמהרה׃
  Job 5:14
  יומם יפגשׁו חשׁך וכלילה ימשׁשׁו בצהרים׃
  Job 5:15
  וישׁע מחרב מפיהם ומיד חזק אביון׃
  Job 5:16
  ותהי לדל תקוה ועלתה קפצה פיה׃
  Job 5:17
  הנה אשׁרי אנושׁ יוכחנו אלוה ומוסר שׁדי אל תמאס׃
  Job 5:18
  כי הוא יכאיב ויחבשׁ ימחץ וידו תרפינה׃
  Job 5:19
  בשׁשׁ צרות יצילך ובשׁבע לא יגע בך רע׃
  Job 5:20
  ברעב פדך ממות ובמלחמה מידי חרב׃
  Job 5:21
  בשׁוט לשׁון תחבא ולא תירא משׁד כי יבוא׃
  Job 5:22
  לשׁד ולכפן תשׂחק ומחית הארץ אל תירא׃
  Job 5:23
  כי עם אבני השׂדה בריתך וחית השׂדה השׁלמה׃
  Job 5:24
  וידעת כי שׁלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא׃
  Job 5:25
  וידעת כי רב זרעך וצאצאיך כעשׂב הארץ׃
  Job 5:26
  תבוא בכלח אלי קבר כעלות גדישׁ בעתו׃
  Job 5:27
  הנה זאת חקרנוה כן היא שׁמענה ואתה דע׃

  -

  God Rules.NET
   100 +   .