Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Еврейский / Греческий лексикон Стронга - NEHEMIAH 4
  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - HELP
      


  Neh 4:1 (3:33)
  ויהי כאשׁר שׁמע סנבלט כי אנחנו בונים את החומה ויחר לו  ויכעס  הרבה וילעג על היהודים׃
  Neh 4:2 (3:34)
  ויאמר לפני אחיו וחיל שׁמרון ויאמר מה היהודים האמללים עשׂים היעזבו להם היזבחו היכלו ביום היחיו את האבנים  מערמות העפר והמה שׂרופות׃
  Neh 4:3 (3:35)
  וטוביה העמני אצלו ויאמר גם אשׁר הם בונים אם יעלה שׁועל ופרץ חומת אבניהם׃  
  Neh 4:4 (3:36)
  שׁמע אלהינו כי היינו בוזה והשׁב חרפתם אל ראשׁם ותנם לבזה בארץ שׁביה׃
  Neh 4:5 (3:37)
  ואל תכס על עונם וחטאתם מלפניך אל תמחה כי הכעיסו לנגד הבונים׃
  Neh 4:6 (3:38)
  ונבנה את החומה ותקשׁר כל החומה עד חציה ויהי לב לעם לעשׂות׃
  Neh 4:7 (4:1)
  ויהי כאשׁר שׁמע סנבלט וטוביה והערבים והעמנים והאשׁדודים כי עלתה ארוכה לחמות ירושׁלם כי החלו הפרצים להסתם ויחר להם  מאד׃  
  Neh 4:8 (4:2)
  ויקשׁרו כלם יחדו לבוא להלחם בירושׁלם ולעשׂות לו  תועה׃  
  Neh 4:9 (4:3)
  ונתפלל אל אלהינו ונעמיד משׁמר עליהם יומם ולילה מפניהם׃
  Neh 4:10 (4:4)
  ויאמר יהודה כשׁל כח הסבל והעפר הרבה ואנחנו לא נוכל לבנות בחומה׃
  Neh 4:11 (4:5)
  ויאמרו צרינו לא ידעו ולא יראו עד אשׁר נבוא אל תוכם והרגנום והשׁבתנו את המלאכה׃
  Neh 4:12 (4:6)
  ויהי כאשׁר באו היהודים הישׁבים אצלם ויאמרו לנו  עשׂר  פעמים מכל המקמות אשׁר תשׁובו עלינו׃
  Neh 4:13 (4:7)
  ואעמיד מתחתיות למקום מאחרי לחומה בצחחיים ואעמיד את העם למשׁפחות עם חרבתיהם רמחיהם וקשׁתתיהם׃
  Neh 4:14 (4:8)
  וארא ואקום ואמר אל החרים ואל הסגנים ואל יתר העם אל תיראו מפניהם את אדני הגדול והנורא זכרו והלחמו על אחיכם בניכם ובנתיכם נשׁיכם ובתיכם׃
  Neh 4:15 (4:9)
  ויהי כאשׁר שׁמעו אויבינו כי נודע לנו  ויפר  האלהים את עצתם ונשׁוב כלנו אל החומה אישׁ אל מלאכתו׃
  Neh 4:16 (4:10)
  ויהי מן היום ההוא חצי נערי עשׂים במלאכה וחצים מחזיקים והרמחים המגנים והקשׁתות והשׁרינים והשׂרים אחרי כל בית יהודה׃
  Neh 4:17 (4:11)
  הבונים בחומה והנשׂאים בסבל עמשׂים באחת ידו עשׂה במלאכה ואחת מחזקת השׁלח׃
  Neh 4:18 (4:12)
  והבונים אישׁ חרבו אסורים על מתניו ובונים והתוקע בשׁופר אצלי׃
  Neh 4:19 (4:13)
  ואמר אל החרים ואל הסגנים ואל יתר העם המלאכה הרבה ורחבה ואנחנו נפרדים על החומה רחוקים אישׁ מאחיו׃
  Neh 4:20 (4:14)
  במקום אשׁר תשׁמעו את קול השׁופר שׁמה תקבצו אלינו אלהינו ילחם׃
  Neh 4:21 (4:15)
  ואנחנו עשׂים במלאכה וחצים מחזיקים ברמחים מעלות השׁחר עד צאת הכוכבים׃
  Neh 4:22 (4:16)
  גם  בעת ההיא אמרתי לעם אישׁ ונערו ילינו בתוך ירושׁלם והיו לנו  הלילה  משׁמר והיום מלאכה׃
  Neh 4:23 (4:17)
  ואין אני ואחי ונערי ואנשׁי המשׁמר אשׁר אחרי אין אנחנו פשׁטים בגדינו אישׁ שׁלחו המים׃

  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Русская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск