Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1CHRONICLES 17

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  17:1 Pe cknd locuia David kn casa lui, a zis proorocului Natan: ,,Iatq, eu locuiesc kntr`o casq de cedru, wi chivotul legqmkntului Domnului este kntr`un cort.``

  17:2 Natan a rqspuns lui David: ,,Fq tot ce-yi spune inima, cqci Dumnezeu este cu tine.``

  17:3 Kn noaptea urmqtoare, cuvkntul Domnului a vorbit lui Natan:

  17:4 ,,Du-te wi spune robului Meu David: ,Awa vorbewte Domnul: ,Nu tu Kmi vei zidi o casq de locuit.

  17:5 Cqci Eu n`am locuit kntr`o casq din ziua cknd am scos pe Israel din Egipt pknq kn ziua de azi; ci am mers din cort kn cort, wi din locaw kn locaw.

  17:6 Pretutindeni pe unde am mers cu tot Israelul, am spus Eu o vorbq vreunuia din judecqtorii lui Israel, cqrora le poruncisem sq pascq pe poporul Meu, am zis Eu: ,Pentruce nu-Mi zidiyi o casq de cedru?`

  17:7 Acum sq spui robului Meu David: ,Awa vorbewte Domnul owtirilor: ,Te-am luat dela pqwune, dinapoia oilor, ca sq fii cqpetenia poporului Meu Israel;

  17:8 am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers, am nimicit pe toyi vrqjmawii tqi dinaintea ta, wi yi-am fqcut nume ca numele celor mari de pe pqmknt:

  17:9 am dat o locuinyq poporului Meu Israel, wi l-am sqdit ca sq fie statornic acolo wi sq nu mai fie turburat, pentruca cei rqi sq nu -l mai nimiceascq awa cum kl nimiceau mai knainte

  17:10 wi pe vremea cknd pusesem judecqtori peste poporul Meu Israel. Am smerit pe toyi vrqjmawii tqi. Wi kyi vestesc cq Domnul kyi va zidi o casq.

  17:11 Cknd yi se vor kmplini zilele, wi cknd te vei duce la pqrinyii tqi, voi ridica sqmknya ta dupq tine, wi anume pe unul din fiii tqi, wi -i voi kntqri domnia.

  17:12 El Kmi va zidi o casq, wi -i voi kntqri pe vecie scaunul lui de domnie.

  17:13 Eu ki voi fi Tatq wi el Kmi va fi fiu; wi nu voi kndepqrta bunqtatea Mea dela el, cum am kndepqrtat -o dela cel dinaintea ta.

  17:14 Kl voi aweza pentru totdeauna kn Casa Mea, wi kn kmpqrqyia Mea scaunul lui de domnie va fi kntqrit pe vecie.``

  17:15 Natan a spus lui David toate aceste cuvinte wi toatq vedenia aceasta.

  17:16 Wi kmpqratul David s`a dus wi s`a knfqyiwat knaintea Domnului, wi a zis: ,,Cine sknt eu, Doamne Dumnezeule, wi ce este casa mea, de m`ai fqcut sq ajung unde sknt?

  17:17 Wi atkta este puyin lucru knaintea ta, Dumnezeule! Tu vorbewti wi de casa robului Tqu pentru vremile viitoare. Wi binevoiewti sq-Yi kndrepyi privirile asupra mea kn felul oamenilor, Tu care ewti knqlyat, Doamne Dumnezeule!

  17:18 Ce ar putea sq-Yi mai spunq David fayq de slava datq robului Tqu? Tu cunowti pe robul Tqu.

  17:19 Doamne, din pricina robului Tqu, wi dupq inima Ta, ai fqcut aceste lucruri mari, wi i le-ai descoperit.

  17:20 Doamne! nimeni nu este ca Tine, wi nu este alt Dumnezeu afarq de Tine, dupq tot ce am auzit cu urechile noastre.

  17:21 Este oare pe pqmknt un singur popor, care sq fie ca poporul Tqu Israel, pe care Dumnezeu a venit sq -l rqscumpere, ca sq facq din el poporul Lui, ca sq-Yi faci un nume wi sq sqvkrwewti minuni wi semne mari, izgonind neamuri dinaintea poporului Tqu, pe care l-ai rqscumpqrat din Egipt?

  17:22 Tu ai pus pe poporul Tqu Israel, ca sq fie poporul Tqu pe vecie; wi Tu, Doamne, Te-ai fqcut Dumnezeul lui.

  17:23 Acum, Doamne, cuvkntul pe care l-ai rostit asupra robului Tqu wi asupra casei lui sq rqmknq kn veac, wi fq dupq cuvkntul Tqu!

  17:24 Sq rqmknq, pentruca Numele Tqu sq fie slqvit pe vecie wi sq se spunq: ,Domnul owtirilor, Dumnezeul lui Israel, este un Dumnezeu pentru Israel!` Wi casa robului Tqu David sq fie kntqritq knaintea Ta!

  17:25 Cqci Tu knsuyi, Dumnezeule, ai descoperit robului Tqu cq ki vei zidi o casq. De aceea a kndrqznit robul Tqu sq se roage knaintea Ta.

  17:26 Acum, Doamne, Tu ewti adevqratul Dumnezeu, wi Tu ai vestit harul acesta robului Tqu.

  17:27 Binecuvinteazq dar casa robului Tqu, ca sq rqmknq pe vecie knaintea Ta! Cqci ce binecuvkntezi Tu, Doamne, este binecuvkntat pentru vecinicie!``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск