Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1CORINTHIANS 2

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  2:1 Ckt despre mine, frayilor, cknd am venit la voi, n`am venit sq vq vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau knyelepciune strqlucitq.

  2:2 Cqci n`am avut de gknd sq wtiu kntre voi altceva deckt pe Isus Hristos wi pe El rqstignit.

  2:3 Eu knsumi, cknd am venit kn mijlocul vostru, am fost slab, fricos wi plin de cutremur.

  2:4 Wi knvqyqtura wi propovqduirea mea nu stqteau kn vorbirile knduplecqtoare ale knyelepciunii, ci kntr`o dovadq datq de Duhul wi de putere,

  2:5 pentruca credinya voastrq sq fie kntemeiatq nu pe knyelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu.

  2:6 Totuw ceeace propovqduim noi printre cei desqvkrwiyi, este o knyelepciune; dar nu a veacului acestuia, nici a fruntawilor veacului acestuia, cari vor fi nimiciyi.

  2:7 Noi propovqduim knyelepciunea lui Dumnezeu, cea tainicq wi yinutq ascunsq, pe care o rknduise Dumnezeu, spre slava noastrq, mai knainte de veci,

  2:8 wi pe care n`a cunoscut -o niciunul din fruntawii veacului acestuia; cqci, dacq ar fi cunoscut -o, n-ar fi rqstignit pe Domnul slavei.

  2:9 Dar, dupq cum este scris: ,,Lucruri, pe cari ochiul nu le -a vqzut, urechea nu le -a auzit, wi la inima omului nu s`au suit, awa sknt lucrurile, pe cari le -a pregqtit Dumnezeu pentru cei ce -L iubesc.``

  2:10 Nouq knsq Dumnezeu ni le -a descoperit prin Duhul Squ. Cqci Duhul cerceteazq totul, chiar wi lucrurile adknci ale lui Dumnezeu.

  2:11 Kn adevqr, cine dintre oameni cunoawte lucrurile omului, afarq de duhul omului, care este kn el? Tot awa: nimeni nu cunoawte lucrurile lui Dumnezeu afarq de Duhul lui Dumnezeu.

  2:12 Wi noi n`am primit duhul lumii, ci Duhul care vine dela Dumnezeu, ca sq putem cunoawte lucrurile, pe cari ni le -a dat Dumnezeu prin harul Squ.

  2:13 Wi vorbim despre ele nu cu vorbiri knvqyate dela knyelepciunea omeneascq, ci cu vorbiri knvqyate dela Duhul Sfknt, kntrebuinyknd o vorbire duhovniceascq pentru lucrurile duhovnicewti.

  2:14 Dar omul firesc nu primewte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, cqci, pentru el, sknt o nebunie; wi nici nu le poate knyelege, pentrucq trebuiesc judecate duhovnicewte.

  2:15 Omul duhovnicesc, dimpotrivq, poate sq judece totul, wi el knsuw nu poate fi judecat de nimeni.

  2:16 Cqci ,,cine a cunoscut gkndul Domnului, ca sq -I poatq da knvqyqturq?`` Noi knsq avem gkndul lui Hristos.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск