Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1SAMUEL 15

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  15:1 Samuel a zis lui Saul: ,,Pe mine m`a trimes Domnul sq te ung kmpqrat peste poporul Lui, peste Israel: Ascultq dar ce zice Domnul.

  15:2 Awa vorbewte Domnul owtirilor: ,Mi-aduc aminte de ceeace a fqcut Amalec lui Israel, cknd i -a astupat drumul la iewirea lui din Egipt.

  15:3 Du-te acum, bate pe Amalec, wi nimicewte cu desqvkrwire tot ce -i al lui; sq nu -i cruyi, wi sq omori bqrbayii wi femeile, copiii wi pruncii, cqmilele wi mqgarii, boii wi oile.``

  15:4 Saul a adunat poporul, wi l -a numqrat la Telaim: erau douq sute de mii de oameni pedewtri, wi zece mii de oameni din Iuda.

  15:5 Saul a mers pknq la cetatea lui Amalec, wi a pus niwte oameni la pkndq kn vale.

  15:6 Wi a zis Cheniyilor: ,,Duceyi-vq, plecayi wi iewiyi din mijlocul lui Amalec, ca sq nu vq prqpqdesc kmpreunq cu el; cqci... voi v`ayi purtat cu bunqvoinyq fayq de copiii lui Israel, cknd s`au suit din Egipt``. Wi Cheniyii au plecat din mijlocul lui Amalec.

  15:7 Saul a bqtut pe Amalec, dela Havila pknq la Wur..., care este kn faya Egiptului.

  15:8 A prins viu pe Agag, kmpqratul lui Amalec, wi a nimicit cu desqvkrwire tot poporul, treckndu -l prin ascuyiwul sqbiei.

  15:9 Dar Saul wi poporul au cruyat pe Agag, wi oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele grase, mieii grawi, wi tot ce era mai bun; n`a vrut sq le nimiceascq cu desvkrwire wi au nimicit numai tot ce era prost wi nebqgat kn seamq.

  15:10 Domnul a vorbit lui Samuel, wi i -a zis:

  15:11 ,,...mi pare rqu cq am pus pe Saul kmpqrat, cqci se abate dela Mine wi nu pqzewte... cuvintele Mele``. Samuel s`a mkhnit......, wi toatq noaptea a strigat cqtre Domnul.

  15:12 S`a sculat dis de dimineayq, ca sq se ducq knaintea lui Saul. Wi au venit wi i-au spus: ,,Saul s`a dus la Carmel, wi iatq cq wi -a knqlyat un semn de biruinyq, apoi s`a kntors, wi, trecknd mai departe, s`a pogorkt la Ghilgal``.

  15:13 Samuel s`a dus la Saul, wi Saul i -a zis: ,,Fii binecuvkntat de Domnul! Am pqzit cuvkntul Domnului``.

  15:14 Samuel a zis: ,,Ce knseamnq behqitul acesta de oi care ajunge la urechile mele, wi mugetul acesta de boi pe care -l aud?``

  15:15 Saul a rqspuns: ,,Le-au adus dela Amaleciyi, pentrucq poporul a cruyat oile cele mai bune wi boii cei mai buni, ca sq -i jertfeascq Domnului, Dumnezeului tqu; iar pe celelate, le-am nimicit cu desqvkrwire``.

  15:16 Samuel a zis lui Saul: ,,Stai, wi-yi voi spune ce mi -a zis Domnul astqnoapte``. Wi Saul i -a zis: ,,Vorbewte``.

  15:17 Samuel a zis: ,,Cknd erai mic kn ochii tqi, n`ai ajuns tu cqpetenia seminyiilor lui Israel, wi nu te -a uns Domnul ca sq fii kmpqrat peste Israel?

  15:18 Domnul te trimisese, zicknd: ,Du-te, wi nimicewte cu desqvkrwire pe pqcqtowii aceia, pe Amaleciyi; rqzboiewte-te cu ei pknq ki vei nimici`.

  15:19 Pentruce n`ai ascultat glasul Domnului? Pentruce te-ai aruncat asupra prqzii, wi ai fqcut ce este rqu knaintea Domnului?``

  15:20 Saul a rqspuns lui Samuel: ,,Am ascultat glasul Domnului, wi m`am dus kn calea pe care mq trimetea Domnul. Am adus pe Agag, kmpqratul lui Amalec, wi am nimicit cu desqvkrwire pe Amaleciyi;

  15:21 dar poporul a luat din pradq oi wi boi, ca pkrgq din ceeace trebuia nimicit cu desqvkrwire, ca sq le jertfeascq Domnului, Dumnezeului tqu, la Ghilgal``.

  15:22 Samuel a zis: ,,Ki plac Domnului mai mult arderile de tot wi jertfele deckt ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult deckt jertfele, wi pqzirea cuvkntului Squ face mai mult deckt grqsimea berbecilor.

  15:23 Cqci neascultarea este tot atkt de vinovatq ca ghicirea, wi kmpotrivirea nu este mai puyin vinovatq deckt knchinarea la idoli wi terafimii. Fiindcq ai lepqdat cuvkntul Domnului, te leapqdq wi El ca kmpqrat``.

  15:24 Atunci Saul a zis lui Samuel: ,,Am pqcqtuit, cqci am cqlcat porunca Domnului, wi n`am ascultat cuvintele tale; mq temeam de popor, wi i-am ascultat glasul.

  15:25 Acum, te rog, iartq-mi pqcatul, kntoarce-te cu mine, ca sq mq knchin pknq la pqmknt knaintea Domnului.``

  15:26 Samuel a zis lui Saul: ,,Nu mq voi kntoarce cu tine: fiindcq ai lepqdat cuvkntul Domnului, wi Domnul te leapqdq, ca sq nu mai fii kmpqrat peste Israel``.

  15:27 Wi pe cknd se kntorcea Samuel sq plece, Saul l -a apucat de pulpana hainei, wi s`a rupt.

  15:28 Samuel i -a zis: ,,Domnul rupe astqzi domnia lui Israel deasupra ta, wi o dq altuia mai bun deckt tine.

  15:29 Cel ce este tqria lui Israel nu minte wi nu Se cqiewte, cqci nu este un om ca sq -I parq rqu.``

  15:30 Saul a zis iarqw: ,,Am pqcqtuit! Acum, te rog, cinstewte-mq kn faya bqtrknilor poporului meu, wi kn faya lui Israel; kntoarce-te cu mine, ca sq mq knchin knaintea Domnului, Dumnezeului tqu.``

  15:31 Samuel s`a kntors wi a mers dupq Saul, wi Saul s`a knchinat knaintea Domnului.

  15:32 Apoi Samuel a zis: ,,Adu-mi pe Agag, kmpqratul lui Amalec.`` Wi Agag a knaintat vesel spre el, cqci zicea: ,,Negrewit, a trecut amqrqciunea moryii!``

  15:33 Samuel a zis: ,,Dupq cum sabia ta a lqsat femei fqrq copii, tot awa wi mama ta va fi lqsatq fqrq copii kntre femei.`` Wi Samuel a tqiat pe Agag kn bucqyi knaintea Domnului, la Ghilgal.

  15:34 Samuel a plecat la Rama, wi Saul s`a suit acasq la Ghibea lui Saul.

  15:35 Samuel nu s`a mai dus sq vadq pe Saul pknq kn ziua moryii sale. Dar Samuel plkngea pe Saul, pentrucq Domnul... Se cqise cq pusese pe Saul kmpqrat peste Israel.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск