Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1THESSALONIANS 4

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  4:1 Kncolo, frayilor, fiindcq ayi knvqyat dela noi cum sq vq purtayi wi sq fiyi plqcuyi lui Dumnezeu, wi awa wi faceyi, vq rugqm, wi vq kndemnqm kn Numele Domnului Isus, sq sporiyi tot mai mult kn privinya aceasta.

  4:2 Wtiyi, kn adevqr, ce knvqyqturi v`am dat prin Domnul Isus.

  4:3 Voia lui Dumnezeu este sfinyirea voastrq: sq vq feriyi de curvie;

  4:4 fiecare din voi sq wtie sq-wi stqpkneascq vasul kn sfinyenie wi cinste,

  4:5 nu kn aprinderea poftei, ca Neamurile, cari nu cunosc pe Dumnezeu.

  4:6 Nimeni sq nu fie cu viclewug wi cu nedreptate kn treburi fayq de fratele squ; pentrucq Domnul pedepsewte toate aceste lucruri, dupq cum v`am spus wi v`am adeverit.

  4:7 Cqci Dumnezeu nu ne -a chemat la necurqyie, ci la sfinyire.

  4:8 De aceea, cine nesocotewte aceste knvqyqturi, nesocotewte nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v`a dat wi Duhul Squ cel sfknt.

  4:9 Ckt despre dragostea frqyeascq, n`aveyi nevoie sq vq scriem; cqci voi singuri ayi fost knvqyqyi de Dumnezeu sq vq iubiyi unii pe alyii,

  4:10 wi iubiyi kn adevqr pe toyi frayii, cari sknt kn toatq Macedonia. Dar vq kndemnqm, frayilor, sq sporiyi tot mai mult kn ea.

  4:11 Sq cqutayi sq trqiyi liniwtiyi, sq vq vedeyi de treburi, wi sq lucrayi cu mknile voastre, cum v`am sfqtuit.

  4:12 Wi astfel sq vq purtayi cuviincios cu cei de afarq, wi sq n`aveyi trebuinyq de nimeni.

  4:13 Nu voim, frayilor, sq fiyi kn necunowtinyq despre cei ce au adormit, ca sq nu vq kntristayi ca ceilalyi, cari n`au nqdejde.

  4:14 Cqci dacq credem cq Isus a murit wi a knviat, credem wi cq Dumnezeu va aduce knapoi kmpreunq cu Isus pe cei ce au adormit kn El.

  4:15 Iatq, kn adevqr, ce vq spunem, prin Cuvkntul Domnului: noi cei vii, cari vom rqmknea pknq la venirea Domnului, nu vom lua -o knaintea celor adormiyi.

  4:16 Cqci knsuw Domnul, cu un strigqt, cu glasul unui arhanghel wi cu trkmbiya lui Dumnezeu, Se va pogork din cer, wi kntki vor knvia cei moryi kn Hristos.

  4:17 Apoi, noi cei vii, cari vom fi rqmas, vom fi rqpiyi toyi kmpreunq cu ei, kn nori, ca sq kntkmpinqm pe Domnul kn vqzduh; wi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.

  4:18 Mkngkiayi-vq dar unii pe alyii cu aceste cuvinte.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск