Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 2CHRONICLES 28

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  28:1 Ahaz avea douqzeci de ani cknd a ajuns kmpqrat, wi a domnit wasesprezece ani la Ierusalim. El n`a fqcut ce este bine knaintea Domnului, cum fqcuse tatql squ David.

  28:2 A umblat kn cqile kmpqrayilor lui Israel; wi a fqcut chiar chipuri turnate pentru Baali,

  28:3 a ars tqmkie kn valea fiilor lui Hinom, wi a trecut pe fiii sqi prin foc, dupq urkciunile neamurilor pe cari le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.

  28:4 Aducea jertfe wi tqmkie pe knqlyimi, pe dealuri wi supt orice copac verde.

  28:5 Domnul, Dumnezeul squ, l -a dat kn mknile kmpqratului Siriei. Sirienii l-au bqtut wi i-au luat un mare numqr de prinwi de rqzboi, pe cari i-au dus la Damasc. A fost dat wi kn mknile kmpqratului lui Israel, care i -a pricinuit o mare knfrkngere.

  28:6 Pecah, fiul lui Remalia, a ucis kntr`o singurq zi kn Iuda o sutq douqzeci de mii de oameni, toyi viteji, pentrucq pqrqsiserq pe Domnul, Dumnezeul pqrinyilor lor.

  28:7 Zicri, un rqzboinic din Efraim, a ucis pe Maaseia, fiul kmpqratului, pe Azricam, cqpetenia casei kmpqrqtewti, wi pe Elcana, care era al doilea dupq kmpqrat.

  28:8 Copiii lui Israel au luat dintre frayii lor douq sute de mii de prinwi de rqzboi, femei, fii wi fiice, wi le-au luat multq pradq, pe care au adus -o la Samaria.

  28:9 Acolo era un prooroc al Domnului, numit Oded. El a iewit knaintea owtirii care se kntorcea la Samaria, wi le -a zis: ,,Kn mknia Sa kmpotriva lui Iuda i -a dat Domnul, Dumnezeul pqrinyilor vowtri kn mknile voastre, wi voi i-ayi ucis cu o furie, care s`a ridicat pknq la ceruri.

  28:10 Wi credeyi acum cq veyi face din copiii lui Iuda wi din Ierusalim robii wi roabele voastre? Dar voi nu sknteyi vinovayi knaintea Domnului, Dumnezeului vostru?

  28:11 Ascultayi-mq dar, wi dayi drumul acestor prinwi pe cari i-ayi luat dintre frayii vowtri; cqci mknia aprinsq a Domnului este peste voi!``

  28:12 Unii dintre capii fiilor lui Efraim: Azaria, fiul lui Iohanan, Berechia, fiul lui Mewilemot, Ezechia, fiul lui Walum, wi Amasa, fiul lui Hadlai, s`au ridicat kmpotriva celor ce se kntorceau dela owtire,

  28:13 wi le-au zis: ,,Sq nu aduceyi aici pe acewti prinwi de rqzboi. Cqci, dupq ce cq skntem vinovayi knaintea Domnului, voi vreyi sq mai wi adqugayi la pqcatele wi la grewelile noastre. Skntem foarte vinovayi, wi mknia aprinsq a Domnului este peste Israel.``

  28:14 Ostawii au lqsat pe prinwii de rqzboi wi prada knaintea cqpeteniilor wi knaintea kntregei adunqri.

  28:15 Wi oamenii numiyi pe nume pentru aceasta, s`au sculat wi au luat pe prinwii de rqzboi, au kmbrqcat cu prada pe toyi cei ce erau goi, le-au dat haine wi kncqlyqminte, le-au dat sq mqnknce wi sq bea, i-au uns, au kncqlecat pe mqgari pe toyi cei osteniyi, wi i-au adus la Ierihon, cetatea finicilor, la frayii lor. Apoi s`au kntors la Samaria.

  28:16 Pe vremea aceea, kmpqratul Ahaz a trimes sq cearq ajutor dela kmpqrayii Asiriei.

  28:17 Edomiyii au venit iarqw, au bqtut pe Iuda, wi le-au luat prinwi de rqzboi.

  28:18 Filistenii au nqvqlit kn cetqyile din ckmpie wi din partea de miazqzi a lui Iuda; au luat Bet-Wemewul, Aialonul, Ghederotul, Soco wi satele lui, Timna wi satele ei, Ghimzo wi satele lui, wi s`au awezat acolo.

  28:19 Cqci Domnul a smerit pe Iuda, din pricina lui Ahaz, kmpqratul lui Israel, care avusese o purtare fqrq frku kn Iuda wi pqcqtuise kmpotriva Domnului.

  28:20 Tilgat Pilneser, kmpqratul Asiriei, a venit kmpotriva lui, s`a purtat cu el cum s`ar purta cu un vrqjmaw, wi nu l -a ajutat.

  28:21 Cqci Ahaz a prqdat Casa Domnului, casa kmpqratului wi a mai marilor, ca sq facq daruri kmpqratului Asiriei; dar nu i -a ajutat la nimic.

  28:22 Pe vremea aceea, chiar cknd era la strkmtoare, a pqcqtuit wi mai mult kmpotriva Domnului, el, kmpqratul Ahaz.

  28:23 A adus jertfq dumnezeilor Damascului, cari -l bqtuserq, wi a zis: ,,Fiindcq dumnezeii kmpqrayilor Siriei le vin kn ajutor, le voi aduce wi eu jertfe, ca sq-mi ajute.`` Dar ei au fost prilejul cqderii lui wi a kntregului Israel.

  28:24 Ahaz a strkns uneltele din Casa lui Dumnezeu, wi a fqcut bucqyi uneltele din Casa lui Dumnezeu. A knchis uwile Casei Domnului, wi -a fqcut altare kn toate colyurile Ierusalimului.

  28:25 wi a ridicat knqlyimi kn fiecare cetate a lui Iuda, ca sq aducq tqmkie altor dumnezei. Wi a mkniat astfel pe Domnul, Dumnezeul pqrinyilor sqi.

  28:26 Celelalte fapte ale lui wi toate cqile lui, cele dintki wi cele de pe urmq, sknt scrise kn cartea kmpqrayilor lui Iuda wi Israel.

  28:27 Ahaz a adormit cu pqrinyii sqi, wi a fost kngropat kn cetatea Ierusalimului, cqci nu l-au pus kn mormintele kmpqrayilor lui Israel. Wi kn locul lui, a domnit fiul squ Ezechia.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск