Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 2KINGS 9

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  9:1 Proorocul Elisei a chemat pe unul din fiii proorocilor, wi i -a zis: ,,Kncinge-yi mijlocul, ia cu tine sticluya aceasta cu untdelemn, wi du-te la Ramot kn Galaad.

  9:2 Cknd vei ajunge acolo, sq cauyi sq vezi pe Iehu, fiul lui Iosafat, fiul lui Nimwi. Sq te duci sq -l ridici din mijlocul frayilor sqi, wi sq -l aduci kntr`o odaie deoparte.

  9:3 Sq iei sticluya cu untdelemn, sq -l torni pe capul lui, wi sq zici: ,,Awa zice Domnul: ,Te ung kmpqrat al lui Israel!` Apoi sq deschizi uwa, wi sq fugi fqrq sq te oprewti.``

  9:4 Tknqrul, slujitorul proorocului, a plecat kn Ramot din Galaad.

  9:5 Cknd a ajuns, cqpeteniile owtirii wedeau jos. El a zis: ,,Cqpetenie, am sq-yi spun o vorbq.`` Wi Iehu a zis: ,,Cqruia dintre noi toyi?`` El a rqspuns: ,,Yie, cqpetenie.``

  9:6 Iehu s`a sculat wi a intrat kn casq, wi tknqrul i -a turnat untdelemnul pe cap, zickndu -i: ,,Awa zice Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Te ung kmpqrat al lui Israel, al poporului Domnului.

  9:7 Sq nimicewti casa stqpknului tqu Ahab, wi voi rqzbuna asupra Izabelei skngele robilor Mei, proorocii, wi skngele tuturor slujitorilor Domnului.

  9:8 Toatq casa lui Ahab va peri; voi nimici pe oricine yine de Ahab, fie rob, fie slobod kn Israel,

  9:9 wi voi face casa lui Ahab asemenea casei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, wi casei lui Baewa, fiul lui Ahia.

  9:10 Cknii vor mknca pe Izabela kn ogorul din Izreel, wi nu va fi cine s`o kngroape.`` Apoi tknqrul a deschis uwa, wi a fugit.

  9:11 Cknd a iewit Iehu la slujitorii stqpknului squ, ei i-au zis: ,,Toate bune? Pentruce a venit nebunul acesta la tine?`` Iehu le -a rqspuns: ,,Voi cunoawteyi bine pe omul acesta wi ce poate spune.``

  9:12 Dar ei au zis: ,,Minciunq! Spune-ne dar!`` Wi el a zis: ,,Mi -a vorbit awa wi awa, zicknd: ,Awa zice Domnul: ,Te ung kmpqrat al lui Israel.`

  9:13 Kndatq wi-au luat fiecare hainele wi le-au pus subt Iehu pe treptele goale. Apoi au sunat din trkmbiyq, wi au zis: ,,Iehu este kmpqrat!``

  9:14 Astfel a uneltit Iehu, fiul lui Iosafat, fiul lui Nimwi, kmpotriva lui Ioram. -Wi Ioram wi tot Israelul apqrau Ramotul din Galaad kmpotriva lui Hazael, kmpqratul Siriei.

  9:15 Dar kmpqratul Ioram se kntorsese sq se vindece la Izreel de rqnile pe cari i le fqcuserq Sirienii, cknd se bqtea kmpotriva lui Hazael, kmpqratul Siriei. -Iehu a zis: ,,Dacq voiyi, sq nu lqsayi pe nimeni sq scape din cetate, ca sq se ducq sq dea de veste la Izreel.``

  9:16 Wi Iehu s`a suit kn carul lui wi a plecat la Izreel; cqci Ioram era bolnav kn pat acolo, wi Ahazia, kmpqratul lui Iuda, se pogorkse sq -l vadq.

  9:17 Caraula pusq pe turnul lui Izreel a vqzut ceata lui Iehu venind, wi a zis: ,,Vqd o ceatq de oameni.`` Ioram a zis: ,,Ia un cqlqrey, wi trimete -l knaintea lor sq kntrebe dacq este pace.``

  9:18 Cqlqreyul s`a dus knaintea lui Iehu, wi a zis: ,,Awa zice kmpqratul: ,,Veniyi cu pace?`` Wi Iehu a rqspuns: ,,Ce-yi pasq de pace? Treci knapoia mea.`` Caraula a dat de wtire, wi a zis: ,,Solul s`a dus pknq la ei, wi nu se mai kntoarce.``

  9:19 Ioram a trimes un al doilea cqlqrey, care a ajuns la ei, wi a zis: ,,Awa zice kmpqratul: ,,Veniyi cu pace?`` Wi Iehu a rqspuns: ,,Ce-yi pasq de pace? Treci knapoia mea.``

  9:20 Caraula a dat de wtire, wi a zis: ,,S`a dus pknq la ei, wi nu se kntoarce. Wi alaiul este ca al lui Iehu, fiul lui Nimwi, cqci mknq ca un nebun.``

  9:21 Atunci Ioram a zis: ,,Knhamq!`` Wi au pus caii la car. Ioram, kmpqratul lui Israel, wi Ahazia, kmpqratul lui Iuda, au iewit fiecare, kn carul lui, knaintea lui Iehu; wi l-au kntklnit kn ogorul lui Nabot din Izreel.

  9:22 Cum a vqzut Ioram pe Iehu, a zis: ,,Pace, Iehu?`` Iehu a rqspuns: ,,Ce, pace! Cktq vreme dqinuiesc curviile mamei tale Izabela, wi mulyimea vrqjitoriilor ei!``

  9:23 Ioram a sucit frknele wi a fugit, zicknd lui Ahazia: ,,Vknzare, Ahazia!``

  9:24 Dar Iehu a pus mkna pe arc, wi a lovit pe Ioram kntre umeri. Sqgeta a iewit prin inimq, wi Ioram a cqzut kn car.

  9:25 Iehu a zis cqpeteniei sale Bidcar: ,,Ia -l wi aruncq -l kn ogorul lui Nabot din Izreel; cqci adu-yi aminte cq atunci cknd stqteam kmpreunq, eu wi tu, cqlqri pe cai knapoia tatqlui squ Ahab, Domnul a rostit kmpotriva lui hotqrkrea aceasta:

  9:26 ,,Am vqzut ieri skngele lui Nabot wi skngele fiilor lui.`` zice Domnul, ,,wi-yi voi face la fel chiar kn ogorul acesta``, zice Domnul!`` Ia -l dar, wi aruncq -l kn ogor, dupq cuvkntul Domnului.``

  9:27 Ahazia, kmpqratul lui Iuda, cknd a vqzut lucrul acesta, a fugit pe drumul care duce la casa din grqdinq. Iehu l -a urmqrit, wi a zis: ,,Lovewte -l wi pe el kn car!`` Wi l-au lovit la suiwul Gur, lkngq Ibleam. El a fugit la Meghido, wi a murit acolo.

  9:28 Slujitorii lui l-au dus kntr`un car la Ierusalim, wi l-au kngropat kn mormkntul lui, cu pqrinyii lui, kn cetatea lui David.

  9:29 Ahazia se fqcuse kmpqrat al lui Iuda kn anul al unsprezecelea al lui Ioram, fiul lui Ahab.

  9:30 Iehu a intrat kn Izreel. Izabela, auzind lucrul acesta, wi -a uns sprkncenele, wi -a kmpodobit capul, wi se uita pe fereastrq.

  9:31 Pe cknd intra Iehu pe poartq, ea a zis: `Pace, noule Zimri, ucigawul stqpknului squ?``

  9:32 El a ridicat faya spre fereastrq, wi a zis: ,,Cine este pentru mine? Cine?`` Wi doi sau trei dregqtori s`au uitat la el, apropiindu-se de fereastrq.

  9:33 El a zis: ,,Aruncayi -o jos!`` Ei au aruncat -o jos, wi i -a ykwnit skngele pe zid wi pe cai. Iehu a cqlcat -o kn picioare.

  9:34 Apoi a intrat, a mkncat wi a bqut, wi a zis: ,,Duceyi-vq de vedeyi pe blestemata aceea, wi kngropayi -o, cqci este fatq de kmpqrat.``

  9:35 S`au dus s`o kngroape; dar n`au gqsit din ea deckt yeasta capului, picioarele wi palmele mknilor.``

  9:36 S`au kntors wi au spus lui Iehu, care a zis: ,,Awa spusese Domnul prin robul squ Ilie, Tiwbitul: ,,Cknii vor mknca kn ogorul din Izreel carnea Izabelei;

  9:37 wi hoitul Izabelei va fi ca gunoiul pe faya ogoarelor, kn ogorul din Izreel, awa knckt nu se va mai putea zice: ,,Aceasta este Izabela!``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск