Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 2SAMUEL 5

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  5:1 Toate seminyiile lui Israel au venit la David, kn Hebron, wi au zis: ,,Iatq cq noi skntem os din oasele tale wi carne din carnea ta.

  5:2 Chiar odinioarq, cknd Saul era kmpqratul nostru, tu povqyuiai wi strkngeai pe Israel. Domnul yi -a zis: ,Tu vei pawte pe poporul Meu Israel, wi vei fi cqpetenia lui Israel.``

  5:3 Astfel toyi bqtrknii lui Israel au venit la kmpqrat kn Hebron, wi kmpqratul David a fqcut legqmknt cu ei la Hebron, knaintea... Domnului. Wi au uns pe David kmpqrat peste Israel.

  5:4 David era kn vkrstq de treizeci de ani cknd s`a fqcut kmpqrat, wi a domnit patruzeci de ani.

  5:5 La Hebron a domnit peste Iuda wapte ani wi wase luni, wi la Ierusalim a domnit treizeci wi trei de ani peste tot Israelul wi Iuda.

  5:6 Kmpqratul a mers cu oamenii lui asupra Ierusalimului kmpotriva Iebusiyilor, locuitorii yqrii. Ei au zis lui David: ,,Sq nu intri aici, cqci wi orbii wi ologii yi se vor kmpotrivi! prin aceasta voiau sq spunq cq David nu va intra cu niciun chip aici.

  5:7 Dar David a pus mkna pe cetqyuia Sionului: aceasta este cetatea lui David.

  5:8 David zisese kn ziua aceea: ,Oricine va bate pe Iebusiyi, sq arunce kn canal pe wchiopii wi pe orbii aceia cari sknt vrqjmawii lui David`... -De aceea se zice: ,,Orbul wi wchiopul sq nu intre kn casa Domnului.``

  5:9 David s`a awezat kn cetqyuie, pe care a numit -o cetatea lui David. A fqcut kntqrituri de jur kmprejur, kn afarq wi knlquntrul lui Milo (Cetqyuie).

  5:10 David ajungea tot mai mare, wi Domnul, Dumnezeul owtirilor, era cu el.

  5:11 Hiram, kmpqratul Tirului, a trimes soli lui David, wi lemn de cedru wi tkmplari wi cioplitori de piatrq, cari au zidit o casq lui David.

  5:12 David a cunoscut cq domnul kl kntqrea ca kmpqrat al lui Israel, wi cq -i ridica kmpqrayia din pricina poporului Squ Israel.

  5:13 David wi -a mai luat yiitoare wi neveste din Ierusalim, dupq ce a venit din Hebron, wi i s`au nqscut iarqw fii wi fiice.

  5:14 Iatq numele celor ce i s`au nqscut la Ierusalim: Wamua, Wobab, Natan, Solomon,

  5:15 Ibhar, Eliwua, Nefeg, Iafia,

  5:16 Eliwama, Eliada, wi Elifelet.

  5:17 Filistenii au aflat cq David fusese uns kmpqrat peste Israel, wi s`au suit toyi sq -l caute. David, cqruia i s`a dat de wtire, s`a pogorkt kn cetqyuie.

  5:18 Filistenii au venit, wi s`au rqspkndit kn valea Refaim.

  5:19 David a kntrebat pe Domnul: ,,Sq mq sui kmpotriva Filistenilor? Ki vei da kn mknile mele?`` Wi Domnul a zis lui David: ,,Suie-te, cqci voi da pe Filisteni kn mknile tale.``

  5:20 David a venit la Baal-Perayim, unde i -a bqtut. Apoi a zis: ,,Domnul a risipit pe vrqjmawii mei dinaintea mea, ca niwte ape cari se rup.`` De aceea s`a dat locului aceluia numele Baal-Perayim (Wesul rupturii).

  5:21 Ei wi-au lqsat idolii acolo wi David wi oamenii lui i-au luat.

  5:22 Filistenii s`au suit din nou, wi s`au rqspkndit kn valea Refaim.

  5:23 David a kntrebat pe Domnul. Wi Domnul a zis: ,,Sq nu te sui; ci ia -i pe la spate, wi mergi asupra lor kn dreptul duzilor.

  5:24 Cknd vei auzi un vuiet de pawi kn vkrfurile duzilor, atunci sq te grqbewti, cqci Domnul merge knaintea ta ca sq batq owtirea Filistenilor.``

  5:25 David a fqcut cum ki poruncise Domnul, wi a bqtut pe Filisteni dela Gheba pknq la Ghezer.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск