Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ACTS 18

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  18:1 Dupq aceea, Pavel a plecat din Atena, wi s`a dus la Corint.

  18:2 Acolo a gqsit pe un Iudeu, numit Acuila, de neam din Pont, venit de curknd din Italia, cu nevastq-sa Priscila, de oarece Claudiu poruncise ca toyi Iudeii sq plece din Roma. A venit la ei.

  18:3 Wi, fiindcq avea acelaw mewtewug, a rqmas la ei, wi lucrau: meseria lor era facerea corturilor.

  18:4 Pavel vorbea kn sinagogq kn fiecare zi de Sabat, wi kndupleca pe Iudei wi pe Greci.

  18:5 Dar cknd au venit Sila wi Timotei din Macedonia, Pavel s`a dedat kn totul propovqduirii, wi dovedea Iudeilor cq Isus este Hristosul.

  18:6 Fiindcq Iudeii i se kmpotriveau wi -l batjocoreau, Pavel wi -a scuturat hainele, wi le -a zis: ,,Skngele vostru sq cadq asupra capului vostru; eu sknt curat. Deacum kncolo, mq voi duce la Neamuri.``

  18:7 Wi dupq ce a iewit de acolo, a intrat kn casa unui om temqtor de Dumnezeu, numit Iust, a cqrui casq era vecinq cu sinagoga.

  18:8 Dar Crisp, fruntawul sinagogii, a crezut kn Domnul kmpreunq cu toatq casa lui. Wi mulyi dintre Corinteni, cari auziserq pe Pavel, au crezut wi ei, wi au fost botezayi.

  18:9 Noaptea, Domnul a zis lui Pavel kntr`o vedenie: ,,Nu te teme; ci vorbewte wi nu tqcea,

  18:10 cqci Eu sknt cu tine; wi nimeni nu va pune mkna pe tine, ca sq-yi facq rqu: vorbewte, fiindcq am mult norod kn aceastq cetate.``

  18:11 Aici a rqmas un an wi wase luni, wi knvqya printre Corinteni Cuvkntul lui Dumnezeu.

  18:12 Pe cknd era Galion ckrmuitor al Ahaiei, Iudeii s`au ridicat cu un gknd kmpotriva lui Pavel, l-au dus knaintea scaunului de judecatq,

  18:13 wi au zis: ,,Omul acesta aykyq pe oameni sq se knchine lui Dumnezeu kntr`un fel care este kmpotriva Legii.``

  18:14 Pavel voia sq knceapq vorba, cknd Galion a zis Iudeilor: ,,Dacq ar fi vorba de vreo faptq rea sau de vreo blestemqyie, v`aw asculta dupq cuviinyq, Iudeilor!

  18:15 Dar dacq este vorba de neknyelegeri asupra unui cuvknt, asupra unor nume wi asupra Legii voastre, treaba voastrq: eu nu vreau sq fiu judecqtor peste aceste lucruri.``

  18:16 Wi i -a alungat dela scaunul de judecatq.

  18:17 Atunci au pus toyi mkna pe Sosten, fruntawul sinagogii, wi -l bqteau knaintea scaunului de judecatq, fqrq ca lui Galion sq -i pese.

  18:18 Pavel a mai rqmas destul de multq vreme kn Corint. Kn urmq, wi -a luat ziua bunq dela frayi, wi a plecat cu corabia spre Siria, kmpreunq cu Priscila wi Acuila, dupq ce wi -a tuns capul kn Chencrea, cqci fqcuse o juruinyq.

  18:19 Au ajuns kn Efes; wi Pavel a lqsat acolo pe knsoyitorii lui. A intrat kn sinagogq, wi a stat de vorbq cu Iudeii,

  18:20 cari l-au rugat sq rqmknq la ei mai multq vreme. El knsq n`a voit,

  18:21 ci wi -a luat rqmas bun dela ei, wi a zis: ,,Trebuie numaideckt ca sqrbqtoarea care vine, s`o fac kn Ierusalim. Dacq va voi Dumnezeu, mq voi kntoarce iarqw la voi.`` Wi a plecat din Efes.

  18:22 S`a dat jos din corabie kn Cezarea, s`a suit la Ierusalim, wi, dupqce a urat de bine Bisericii, s`a pogorkt kn Antiohia.

  18:23 Dupq ce a petrecut cktqva vreme kn Antiohia, Pavel a plecat, wi a strqbqtut din loc kn loc yinutul Galatiei wi Frigiei, kntqrind pe toyi ucenicii.

  18:24 La Efes, a venit un Iudeu numit Apolo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii wi era tare kn Scripturi.

  18:25 El era knvqyat kn ce privewte Calea Domnului, avea un duh knfocat, wi vorbea wi knvqya amqnunyit pe oameni despre Isus, mqcar cq nu cunowtea deckt botezul lui Ioan.

  18:26 A knceput a vorbi cu kndrqznealq kn sinagogq. Acuila wi Priscila, cknd l-au auzit, l-au luat la ei, wi i-au arqtat mai cu deamqruntul Calea lui Dumnezeu.

  18:27 Fiindcq el voia sq treacq kn Ahaia, frayii l-au kmbqrbqtat sq se ducq, wi au scris ucenicilor sq -l primeascq bine. Cknd a ajuns, a ajutat mult, prin harul lui Dumnezeu, pe ceice crezuserq;

  18:28 cqci knfrunta cu putere pe Iudei knaintea norodului, wi le dovedea din Scripturi cq Isus este Hristosul.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск