Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - DEUTERONOMY 18

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  18:1 Preoyii, Leviyii, wi toatq seminyia lui Levi, sq n`aibq nici parte de mowie, nici mowtenire kn Israel; sq se hrqneascq din jertfele mistuite de foc kn cinstea Domnului wi din darurile aduse Domnului.

  18:2 Sq n`aibq mowtenire kn mijlocul frayilor lor: Domnul va fi mowtenirea lor, cum le -a spus.

  18:3 Iatq care va fi dreptul preoyilor dela popor: cei ce vor aduce o jertfq, fie bou, fie miel, sq dea preotului spata, fqlcile wi pkntecele.

  18:4 Sq -i dai cele dintki roade din grkul tqu, din mustul tqu wi din untdelemnul tqu, wi pkrga din lkna oilor tale;

  18:5 cqci pe el l -a ales Domnul, Dumnezeul tqu, dintre toate seminyiile, ca sq facq slujba kn Numele Domnului, el wi fiii lui, kn toate zilele.

  18:6 Cknd va pleca un Levit din una din cetqyile tale, din locul unde locuiewte el kn Israel, ca sq se ducq, dupq deplina dorinyq a sufletului squ, kn locul pe care -l va alege Domnul,

  18:7 wi va face slujbq kn Numele Domnului, Dumnezeului tqu, ca toyi frayii lui Leviyi cari stau knaintea Domnului:

  18:8 va primi ca hranq o parte la fel cu a lor, wi, pe lkngq ea, se va bucura wi de veniturile iewite din vknzarea averii lui pqrintewti.

  18:9 Dupqce vei intra kn yara pe care yi -o dq Domnul, Dumnezeul tqu, sq nu te knveyi sq faci dupq urkciunile neamurilor acelora.

  18:10 Sq nu fie la tine nimeni care sq-wi treacq pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care sq aibq mewtewugul de ghicitor, de cititor kn stele, de vestitor al viitorului, de vrqjitor,

  18:11 de desckntqtor, nimeni care sq kntrebe pe cei ce cheamq duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care sq kntrebe pe moryi.

  18:12 Cqci oricine face aceste lucruri este o urkciune knaintea Domnului; wi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tqu, pe aceste neamuri dinaintea ta.

  18:13 Tu sq te yii kn totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tqu.

  18:14 Cqci neamurile acelea pe cari le vei izgoni, ascultq de cei ce citesc kn stele wi de ghicitori; dar yie, Domnul, Dumnezeul tqu, nu-yi kngqduie lucrul acesta.

  18:15 Domnul, Dumnezeul tqu, kyi va ridica din mijlocul tqu, dintre frayii tqi, un prooroc ca mine: sq ascultayi de el!

  18:16 Astfel el va rqspunde la cererea pe care ai fqcut -o Domnului, Dumnezeului tqu, la Horeb, kn ziua adunqrii poporului, cknd ziceai: ,,Sq nu mai aud glasul Domnului, Dumnezeului meu, wi sq nu mai vqd acest foc mare, ca sq nu mor.``

  18:17 Atunci Domnul mi -a zis: ,,Ce au zis ei, este bine.

  18:18 Le voi ridica din mijlocul frayilor lor un prooroc ca tine, voi pune cuvintele Mele kn gura lui, wi el le va spune tot ce -i voi porunci Eu.

  18:19 Wi dacq cineva nu va asculta de cuvintele Mele, pe cari le va spune el kn Numele Meu, Eu ki voi cere socotealq.

  18:20 Dar proorocul care va avea kndrqsneala sq spunq kn Numele Meu un cuvknt pe care nu -i voi porunci sq -l spunq, sau care va vorbi kn numele altor dumnezei, proorocul acela sq fie pedepsit cu moartea.``

  18:21 Poate cq vei zice kn inima ta: ,,Cum vom cunoawte cuvkntul pe care nu -l va spune Domnul?``

  18:22 Cknd ceeace va spune proorocul acela kn Numele Domnului nu va avea loc wi nu se va kntkmpla, va fi un cuvknt pe care nu l -a spus Domnul. Proorocul acela l -a spus din kndrqsnealq: sq n`ai teamq de el.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск