Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - EXODUS 35

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  35:1 Moise a strkns toatq adunarea copiilor lui Israel, wi le -a zis: ,,Iatq lucrurile, pe cari a poruncit Domnul sq le faceyi.

  35:2 Wase zile sq lucrayi, dar ziua a waptea sq vq fie sfkntq; acesta este Sabatul, ziua de odihnq, knchinatq Domnului. Cine va face vreo lucrare kn ziua aceea, sq fie pedepsit cu moartea.

  35:3 Sq n`aprinzi foc, kn niciuna din locuinyele voastre, kn ziua Sabatului.``

  35:4 Moise a vorbit kntregei adunqri a copiilor lui Israel, wi a zis: ,,Iatq ce a poruncit Domnul.

  35:5 Luayi din ce aveyi wi aduceyi un prinos Domnului. -Fiecare sq aducq prinos Domnului ce -l lasq inima: aur, argint, wi aramq;

  35:6 materii vopsite kn albastru, kn purpuriu, kn cqrmiziu, in subyire wi pqr de caprq;

  35:7 piei de berbeci vopsite kn row wi piei de viyel de mare; lemn de salckm,

  35:8 untdelemn pentru sfewnic, mirodenii pentru untdelemnul ungerii wi pentru tqmkia mirositoare;

  35:9 pietre de onix wi alte pietre pentru kmpodobirea efodului wi a pieptarului.

  35:10 Toyi cei iscusiyi dintre voi sq vinq wi sq facq tot ce a poruncit Domnul:

  35:11 locawul, cortul wi acoperiwul lui, copcile, sckndurile, drugii, stklpii wi picioarele lui;

  35:12 chivotul wi drugii lui, capacul ispqwirii wi perdeaua dinlquntru pentru acoperirea chivotului;

  35:13 masa wi drugii ei, cu toate uneltele ei, wi pknile pentru punerea knaintea Domnului;

  35:14 sfewnicul cu uneltele lui, candelele lui, wi untdelemnul pentru sfewnic;

  35:15 altarul pentru tqmkie wi drugii lui, untdelemnul pentru ungere wi tqmkia mirositoare, wi perdeaua uwii de afarq dela intrarea cortului;

  35:16 altarul pentru arderile de tot, grqtarul lui de aramq, drugii lui, wi toate uneltele lui, ligheanul cu piciorul lui,

  35:17 pknzele curyii, stklpii ei, picioarele ei, wi perdeaua dela poarta curyii;

  35:18 yqruwii cortului, yqruwii curyii, wi funiile lor;

  35:19 vewmintele preoyewti pentru slujba sfkntului locaw, vewmintele sfinte ale preotului Aaron, wi vewmintele fiilor lui pentru slujbele preoyewti.``

  35:20 Toatq adunarea copiilor lui Israel a iewit dinaintea lui Moise.

  35:21 Toyi cei cu tragere de inimq wi bunqvoinyq au venit wi au adus un prinos Domnului pentru lucrarea cortului kntklnirii, pentru toatq slujba lui, wi pentru vewmintele sfinte.

  35:22 Au venit kndatq bqrbayii wi femeile, toyi cei cu tragere de inimq, wi au adus belciuge de nas, inele, cercei, brqyqri, salbe wi tot felul de lucruri de aur; fiecare a adus prinosul de aur, pe care -l knchinase Domnului.

  35:23 Toyi cei ce aveau wtofe (materii) vqpsite kn albastru, kn purpuriu, kn cqrmiziu, in subyire wi pqr de caprq, piei de berbeci vqpsite kn row, wi piei de viyel de mare, le-au adus.

  35:24 Toyi cei ce puteau aduce prin ridicare un prinos de argint wi de aramq, au adus prinosul Domnului. Toyi cei ce aveau lemn de salckm bun pentru lucrqrile rknduite pentru slujbq, l-au adus.

  35:25 Toate femeile iscusite au tors cu mknile lor, wi au adus lucrul lor, wi anume: tort vqpsit kn albastru, kn purpuriu, kn cqrmiziu wi in subyire.

  35:26 Toate femeile cu tragere de inimq wi iscusite au tors pqr de caprq.

  35:27 Fruntawii poporului au adus pietre de onix wi alte pietre pentru efod wi pieptar;

  35:28 mirodenii wi untdelemn, pentru sfewnic, pentru untdelemnul ungerii wi pentru tqmkia mirositoare.

  35:29 Toyi copiii lui Israel, bqrbayi wi femei, pe cari -i trqgea inima sq ajute la lucrul poruncit de Domnul prin Moise, au adus Domnului daruri de bunq voie.

  35:30 Moise a zis copiilor lui Israel: ,,Sq wtiyi cq Domnul a ales pe Beyaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminyia lui Iuda.

  35:31 L -a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, duh de knyelepciune, pricepere, wi wtiinyq, pentru tot felul de lucrqri.

  35:32 I -a dat putere sq nqscoceascq planuri, sq lucreze kn aur, kn argint wi kn aramq,

  35:33 sq sape kn pietre wi sq le lege, sq lucreze lemnul cu mewtewug, wi sq facq tot felul de lucrqri mewtewugite.

  35:34 I -a dat wi darul sq knveye pe alyii, atkt lui ckt wi lui Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminyia lui Dan.

  35:35 I -a umplut cu pricepere, ca sq facq toate lucrqrile de sqpqturq kn piatrq, de ciopliturq mewtewugitq, de lucrat la gherghef wi de yesut materii vopsite kn albastru, kn purpuriu, kn cqrmiziu wi in subyire, sq facq tot felul de lucrqri wi nqscociri de planuri.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск