Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - HEBREWS 9

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  9:1 Legqmkntul dintki avea wi el porunci privitoare la slujba dumnezeiascq wi la un locaw pqmkntesc de knchinare.

  9:2 Kn adevqr, s`a fqcut un cort. Kn partea dinainte, numitq ,,Locul Sfknt``, era sfewnicul, masa wi pknile pentru punerea knaintea Domnului;

  9:3 dupq perdeaua a doua se afla partea cortului care se chema ,,Locul prea sfknt``.

  9:4 El avea un altar de aur pentru tqmkie, wi chivotul legqmkntului, ferecat peste tot cu aur. Kn chivot era un vas de aur cu manq, toiagul lui Aaron, care knfrunzise, wi tablele legqmkntului.

  9:5 Deasupra erau heruvimii slavei, cari acopereau capacul ispqwirii cu umbra lor. Nu este vremea sq vorbim acum cu deamqruntul despre aceste lucruri.

  9:6 Wi dupq ce au fost kntocmite astfel lucrurile acestea, preoyii cari fac slujbele, intrq totdeauna kn partea dintki a cortului.

  9:7 Dar kn partea a doua intrq numai marele preot, odatq pe an, wi nu fqrq sknge, pe care kl aduce pentru sine knsuw wi pentru pqcatele din newtiinyq ale norodului.

  9:8 Prin aceasta, Duhul Sfknt arqta cq drumul kn Locul prea sfknt, nu era kncq deschis cktq vreme sta kn picioare cortul dintki.

  9:9 Aceasta era o asemqnare pentru vremurile de acum, cknd se aduc daruri wi jertfe, cari nu pot duce pe cel ce se knchinq kn felul acesta, la desqvkrwirea cerutq de cugetul lui.

  9:10 Ele sknt doar niwte porunci pqmkntewti, date, ca toate cele privitoare la mkncqri, bquturi wi felurite spqlqturi, pknq la o vreme de kndreptare.

  9:11 Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare wi mai desqvkrwit, care nu este fqcut de mkni, adicq nu este din zidirea aceasta;

  9:12 wi a intrat, odatq pentru totdeauna, kn Locul prea sfknt, nu cu sknge de yapi wi de viyei, ci cu knsuw skngele Squ, dupq ce a cqpqtat o rqscumpqrare vecinicq.

  9:13 Cqci dacq skngele taurilor wi al yapilor wi cenuwa unei vaci, stropitq peste cei kntinayi, ki sfinyewte wi le aduce curqyirea trupului,

  9:14 cu ckt mai mult skngele lui Hristos, care, prin Duhul cel vecinic, S`a adus pe Sine knsuw jertfq fqrq patq lui Dumnezeu, vq va curqyi cugetul vostru de faptele moarte, ca sq slujiyi Dumnezeului cel viu!

  9:15 Wi tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legqmknt nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru rqscumpqrarea din abaterile fqptuite supt legqmkntul dintki, cei ce au fost chemayi, sq capete vecinica mowtenire, care le -a fost fqgqduitq.

  9:16 Kn adevqr, acolo unde este un testament, trebuie neapqrat sq aibq loc moartea celui ce l -a fqcut.

  9:17 Pentrucq un testament nu capqtq putere deckt dupq moarte. N`are nici o putere cktq vreme trqiewte cel ce l -a fqcut.

  9:18 De aceea wi kntkiul legqmknt n`a fost sfinyit fqrq sknge.

  9:19 Wi kntr`adevqr, Moise, dupq ce a rostit knaintea kntregului norod toate poruncile Legii, a luat sknge de viyei wi de yapi, cu apq, lknq stacojie wi isop, a stropit cartea wi tot norodul,

  9:20 wi a zis: ,,Acesta este skngele legqmkntului, care a poruncit Dumnezeu sq fie fqcut cu voi.``

  9:21 De asemenea, a stropit cu sknge cortul wi toate vasele pentru slujbq.

  9:22 Wi, dupq Lege, aproape totul este curqyit cu sknge; wi fqrq vqrsare de sknge, nu este iertare.

  9:23 Dar, deoarece chipurile lucrurilor cari sknt kn ceruri, au trebuit curqyite kn felul acesta, trebuia ca knsewi lucrurile cerewti sq fie curqyite cu jertfe mai bune deckt acestea.

  9:24 Cqci Hristos n`a intrat kntr`un locaw de knchinare fqcut de mknq omeneascq, dupq chipul adevqratului locaw de knchinare, ci a intrat chiar kn cer, ca sq Se knfqyiweze acum, pentru noi, knaintea lui Dumnezeu.

  9:25 Wi nu ca sq Se aducq de mai multe ori jertfq pe Sine knsuw, ca marele preot, care intrq kn fiecare an kn Locul prea sfknt cu un sknge, care nu este al lui;

  9:26 fiindcq atunci ar fi trebuit sq pqtimeascq de mai multe ori dela kntemeierea lumii; pe cknd acum, la sfkrwitul veacurilor, S`a arqtat o singurq datq, ca sq wteargq pqcatul prin jertfa Sa.

  9:27 Wi, dupq cum oamenilor le este rknduit sq moarq o singurq datq, iar dupq aceea vine judecata,

  9:28 tot awa, Hristos, dupq ce S`a adus jertfq o singurq datq, ca sq poarte pqcatele multora, Se va arqta a doua oarq, nu kn vederea pqcatului, ca sq aducq mkntuirea celor ce -L awteaptq.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск