Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JEREMIAH 11

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  11:1 ,,Iatq Cuvkntul Domnului care a vorbit lui Ieremia din partea Domnului, astfel:

  11:2 ,Ascultayi cuvintele acestui legqmknt, wi spuneyi-le oamenilor lui Iuda wi locuitorilor Ierusalimului!

  11:3 ,Zi-le: ,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Blestemat sq fie omul care n`ascultq cuvintele legqmkntului acestuia,

  11:4 pe care l-am poruncit pqrinyilor vowtri, kn ziua cknd i-am scos din yara Egiptului, din cuptorul de fer, zicknd: ,Ascultayi glasul Meu, wi faceyi tot ce vq voi porunci; wi veyi fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul vostru;

  11:5 atunci voi kmplini jurqmkntul pe care l-am fqcut pqrinyilor vowtri, cq le voi da o yarq kn care curge lapte wi miere, cum vedeyi astqzi.`` -,,Wi eu am rqspuns: ,Amin, Doamne!`

  11:6 Domnul mi -a zis iarqw: ,Vestewte toate cuvintele acestea kn cetqyile lui Iuda wi pe uliyele Ierusalimului, wi zi: ,Ascultayi cuvintele legqmkntului acestuia, wi kmpliniyi-le!

  11:7 Cqci am knwtiinyat pe pqrinyii vowtri, din ziua cknd i-am scos din yara Egiptului wi pknq kn ziua de azi; i-am knwtiinyat kn toate dimineyile, zicknd: ,Ascultayi glasul Meu!`

  11:8 ,Dar ei n`au ascultat, n`au luat aminte, ci au urmat fiecare pornirile inimii lor rele. De aceea am kmplinit asupra lor toate cuvintele legqmkntului acestuia, pe care le poruncisem sq -l pqzeascq, wi pe care nu l-au pqzit.``

  11:9 ,,Domnul mi -a zis: ,,Este o uneltire kntre bqrbayii lui Iuda wi kntre locuitorii Ierusalimului.

  11:10 S`au kntors la nelegiuirile celor dintki pqrinyi ai lor, cari n`au vrut sq asculte cuvintele Mele, wi s`au dus wi ei dupq alyi dumnezei ca sq le slujeascq. Casa lui Israel wi casa lui Iuda au cqlcat legqmkntul Meu, pe care -l fqcusem cu pqrinyii lor.``

  11:11 ,,Deaceea, awa vorbewte Domnul: ,Iatq, voi aduce peste ei niwte nenorociri din cari nu vor putea sq scape. Vor striga la Mine, dar nu -i voi asculta!

  11:12 Cetqyile lui Iuda wi locuitorii Ierusalimului se vor duce sq cheme pe dumnezeii cqrora le aduc tqmkie, dar nu -i vor scqpa la vremea nenorocirii lor.

  11:13 Cqci ckte cetqyi ai, atkyia dumnezei ai, Iuda! Wi ckte uliyi are Ierusalimul, atktea altare ayi ridicat idolilor, altare ca sq aduceyi tqmkie lui Baal!...`

  11:14 ,Tu knsq, nu mijloci pentru poporul acesta, nu knqlya nici cereri nici rugqciuni pentru ei; cqci nu -i voi asculta nicidecum, cknd Mq vor chema din pricina nenorocirii lor.

  11:15 Ce ar putea sq facq prea iubitul Meu popor kn Casa Mea? Sq facq o mulyime de nelegiuiri kn ea? Vor kndepqrta juruinyele wi carnea sfkntq, rqutatea dinaintea ta? Atunci ai putea sq te bucuri!

  11:16 ,Mqslin verde, gras wi cu roade frumoase wi plqcute` este numele pe care yi -l dqduse Domnul, dar cu vuietul unei mari troznituri, kl arde cu foc, wi ramurile lui sknt sfqrkmate.

  11:17 Cqci Domnul owtirilor, care te -a sqdit, cheamq nenorocirea peste tine, din pricina rqutqyii casei lui Israel wi a casei lui Iuda, pe care au fqcut -o ca sq Mq mknie, aducknd tqmkie lui Baal.``

  11:18 ,,Domnul mi -a dat de wtire, wi am wtiut; atunci Tu mi-ai arqtat faptele lor.

  11:19 Dar eu eram ca un miel blknd pe care -l duci la mqcelqrie, wi nu wtiam planurile rele, pe cari le urzeau ei kmpotriva mea, zicknd: ,Sq nimicim pomul cu rodul lui, sq -l stkrpim din pqmkntul celor vii, ca sq nu i se mai pomeneascq numele.`` -

  11:20 ,,O, Doamne, Dumnezeul owtirilor, Tu, care ewti un judecqtor drept, care cercetezi rqrunchii wi inimile: fq-mq sq vqd rqzbunarea Ta kmpotriva lor, cqci Yie kyi kncredinyez pricina mea!``

  11:21 ,,Deaceea awa vorbewte Domnul kmpotriva oamenilor din Anatot, cari vor sq-yi ia viaya, wi zic: ,Nu prooroci kn Numele Domnului, cqci vei muri ucis de mkna noastrq!``

  11:22 ,,Deaceea awa vorbewte Domnul owtirilor: ,Iatq, ki voi pedepsi; tinerii vor muri uciwi de sabie, iar fiii wi fiicele lor vor muri de foamete.

  11:23 Wi niciunul din ei nu va scqpa, cqci voi aduce nenorocirea peste oamenii din Anatot, kn anul cknd ki voi pedepsi.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск