Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JEREMIAH 18

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  18:1 Cuvkntul vorbit de Ieremia din partea Domnului wi care sunq astfel:

  18:2 ,,Scoalq-te wi pogoarq-te kn casa olarului; acolo te voi face sq auzi cuvintele Mele!``

  18:3 Cknd m`am pogorkt kn casa olarului, iatq cq el lucra pe roatq.

  18:4 Vasul pe care -l fqcea n`a izbutit, -cum se kntkmplq cu lutul kn mkna olarului. Atunci el a fqcut un alt vas, cum i -a plqcut lui sq -l facq.

  18:5 Wi Cuvkntul Domnului mi -a vorbit astfel:

  18:6 ,,Nu pot Eu sq fac cu voi ca olarul acesta casq a lui Israel? zice Domnul. Iatq, cum este lutul kn mkna olarului, awa sknteyi voi kn mkna Mea, casq a lui Israel!

  18:7 Deodatq zic despre un neam, despre o kmpqrqyie, cq -l voi smulge, cq -l voi surpa, wi cq -l voi nimici.

  18:8 dar dacq neamul acesta, despre care am vorbit astfel, se kntoarce dela rqutatea lui, atunci wi Mie Kmi pare rqu de rqul pe care Kmi pusesem kn gknd sq i -l fac.

  18:9 Tot awa knsq, deodatq zic despre un neam, sau despre o kmpqrqyie, cq -l voi zidi sau cq -l voi sqdi.

  18:10 Dar dacq neamul acesta face ce este rqu knaintea Mea, wi n`ascultq glasul Meu, atunci Kmi pare rqu wi de binele, pe care aveam de gknd sq i -l fac.``

  18:11 ,,De aceea, vorbewte acum oamenilor lui Iuda wi locuitorilor Ierusalimului, wi zi: ,Awa vorbewte Domnul: Iatq, pregqtesc o nenorocire kmpotriva voastrq, wi fac un plan kmpotriva voastrq. De aceea, kntoarceyi-vq fiecare dela calea voastrq cea rea, kndreptayi-vq umbletele wi faptele!``

  18:12 ,,Dar ei zic: ,Degeaba! Cqci noi ne vom urma gkndurile noastre, wi vom lucra fiecare dupq pornirile inimii noastre rele!``

  18:13 ,,De aceea, awa vorbewte Domnul: ,Kntrebayi pe neamuri! Cine a auzit vreodatq asemenea lucruri? Fecioara lui Israel a fqcut grozave blestemqyii.

  18:14 Pqrqsewte zqpada Libanului stknca ogoarelor? Sau se vqd secknd apele cari vin de departe proaspete wi curgqtoare?

  18:15 Totuw poporul Meu M`a uitat wi aduce tqmkie idolilor; s`a abqtut din cqile lui, a pqrqsit vechile cqrqri, wi a apucat pe cqrqri wi drumuri nebqtute,

  18:16 fqcknd astfel din yara lor, o pustietate, o vecinicq batjocurq; toyi ceice trec prin ea sknt uimiyi wi dau din cap.

  18:17 Ca vkntul de la rqsqrit, ki voi risipi knaintea vrqjmawului; iar kn ziua necazului lor, le voi kntoarce spatele wi nu Mq voi uita la ei!``

  18:18 ,,Atunci ei au zis: ,Veniyi, sq urzim rele kmpotriva lui Ieremia! Cqci doar nu va pieri Legea din lipsq de preoyi, nici sfatul din lipsq de knyelepyi, nici cuvkntul din lipsq de prooroci. Haidem sq -l ucidem cu vorba, wi sq nu luqm seama la toate vorbirile lui!``

  18:19 ,,Ascultq-mq, Doamne, wi auzi glasul protivnicilor mei!

  18:20 Cu rqu se rqsplqtewte binele? Cqci au sqpat o groapq ca sq-mi ia viaya. Adu-Yi aminte cq am stat knaintea Ta, ca sq vorbesc bine pentru ei, wi sq abat mknia Ta de la ei.

  18:21 De aceea, dq pe copiii lor pradq foametei, wi doboarq -i cu sabia! Nevestele lor sq fie lipsite de copii wi sq rqmknq vqduve, wi bqrbayii lor sq fie luayi de ciumq; tinerii lor sq fie uciwi de sabie kn luptq!

  18:22 Sq se audq strigqte iewind din casele lor, cknd cetele aduse de Tine vor cqdea deodatq peste ei! Cqci au sqpat o groapq, ca sq mq prindq, wi mi-au kntins layuri supt picioare.

  18:23 Dar Tu, Doamne, cunowti toate uneltirile lor fqcute ca sq mq omoare. Nu le ierta nelegiuirea, wi nu le wterge pqcatul dinaintea Ta: ci sq fie doborkyi kn Faya Ta! Lucreazq kmpotriva lor la vremea mkniei Tale!``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск