Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JEREMIAH 23

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  23:1 ,,Vai de pqstorii cari nimicesc wi risipesc turma pqwunei mele, zice Domnul.``

  23:2 ,,De aceea, awa vorbewte Domnul, Dumnezeul lui Israel, kmpotriva pqstorilor cari pasc pe poporul meu: ,Pentrucq Mi-ayi risipit oile, le-ayi izgonit, wi nu v`ayi kngrijit de ele, iatq cq vq voi pedepsi din pricina rqutqyii faptelor voastre, zice Domnul.``

  23:3 ,,Wi Eu knsumi voi strknge rqmqwiya oilor Mele din toate yqrile, kn cari le-am izgonit; le voi aduce knapoi kn pqwunea lor, wi vor crewte wi se vor knmulyi.

  23:4 Voi pune peste ele pqstori cari le vor pawte; nu le va mai fi teamq, nici groazq, wi nu va mai lipsi niciuna din ele, zice Domnul.``

  23:5 ,,Iatq vin zile, zice Domnul, cknd voi ridica lui David o Odraslq, neprihqnitq. El va kmpqrqyi, va lucra cu knyelepciune, wi va face dreptate wi judecatq kn yarq.

  23:6 Kn vremea Lui, Iuda va fi mkntuit, wi Israel va avea liniwte kn locuinya lui; wi iatq Numele pe care i -L vor da: ,Domnul, Neprihqnirea noastrq!``

  23:7 ,,De aceea iatq, vin zile, zice Domnul, cknd nu se va mai zice: ,Viu este Domnul, care a scos din yara Egiptului pe copiii lui Israel!`

  23:8 Ci se va zice: ,Viu este Domnul, care a scos wi a adus knapoi sqmknya casei lui Israel din yara dela miazq noapte wi din toate yqrile kn cari ki risipisem! ,Wi vor locui kn yara lor.`

  23:9 Asupra proorocilor. ,,Inima kmi este zdrobitq kn mine, toate oasele kmi tremurq; sknt ca un om beat, ca un om ameyit de vin, din pricina Domnului wi din pricina sfintelor Lui cuvinte.

  23:10 Cqci yara este plinq de preacurvii, wi yara se jqlewte din pricina jurqmintelor; ckmpiile pustiei sknt uscate.`` Toatq alergqtura lor yintewte numai la rqu, wi toatq vitejia lor este pentru nelegiuire!

  23:11 Proorocii wi preoyii sknt stricayi; ,,le-am gqsit rqutatea chiar wi kn Casa Mea, zice Domnul.``

  23:12 ,,De aceea, calea lor va fi lunecoasq wi kntunecoasq, vor fi kmpinwi wi vor cqdea; cqci voi aduce nenorocirea peste ei kn anul cknd ki voi pedepsi, zice Domnul.``

  23:13 ,,Kn proorocii Samariei am vqzut urmqtoarea nebunie: au proorocit pe Baal, wi au rqtqcit pe poporul Meu Israel!

  23:14 Dar kn proorocii Ierusalimului am vqzut lucruri grozave. Sknt preacurvari, trqiesc kn minciunq; kntqresc mknile celor rqi, awa cq nici unul nu se mai kntoarce dela rqutatea lui; toyi sknt knaintea Mea ca Sodoma, wi locuitorii Ierusalimului ca Gomora.``

  23:15 ,,De aceea, awa vorbewte Domnul owtirilor despre prooroci: iatq, ki voi hrqni cu pelin, wi le voi da sq bea ape otrqvite; cqci prin proorocii Ierusalimului s`a rqspkndit nelegiuirea kn toatq yara.``

  23:16 ,,Awa vorbewte Domnul owtirilor: ,N`ascultayi cuvintele proorocilor cari vq proorocesc! Ei vq leagqnq kn knchipuiri zqdarnice; spun vedenii iewite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului.

  23:17 Ei spun celor ce Mq nesocotesc: ,Domnul a zis: ,Veyi avea pace;` wi zic tuturor celor ce trqiesc dupq aplecqrile inimii lor: ,Nu vi se va kntkmpla niciun rqu.`

  23:18 Cine a fost de fayq la sfatul Domnului ca sq vadq wi sq asculte cuvkntul Lui? Cine a plecat urechea la cuvkntul Lui wi cine l -a auzit?

  23:19 Iatq cq furtuna Domnului, urgia izbucnewte, se nqpustewte vijelia wi cade peste capul celor rqi!

  23:20 Mknia Domnului nu se va potoli, pknq nu va kmplini wi va knfqptui planurile inimii Lui. Veyi knyelege kn totul lucrul acesta kn cursul vremilor.

  23:21 Eu n`am trimes pe proorocii acewtia, wi totuw ei au alergat; nu le-am vorbit, wi totuw au proorocit.

  23:22 Dacq ar fi fost fayq la sfatul Meu, ar fi trebuit sq spunq cuvintele Mele poporului Meu, wi sq -i kntoarcq dela calea lor rea, dela rqutatea faptelor lor!``

  23:23 ,,Sknt Eu numai un Dumnezeu de aproape, zice Domnul, wi nu sknt Eu wi un Dumnezeu de departe?

  23:24 Poate cineva sq stea kntr`un loc ascuns fqrq sq -l vqd Eu? zice Domnul. Nu umplu Eu cerurile wi pqmkntul? zice Domnul.

  23:25 ,,Am auzit ce spun proorocii, cari proorocesc minciuni kn Numele Meu, zicknd: ,Am avut un vis! Am visat un vis!`

  23:26 Pknq cknd vor prooroci acewtia sq proorocescq minciuni, sq prooroceascq knwelqtoriile inimii lor?

  23:27 Cred ei oare cq pot face pe poporul Meu sq uite Numele Meu prin visurile pe cari le istorisewte fiecare din ei aproapelui squ, cum Mi-au uitat pqrinyii lor Numele din pricina lui Baal?

  23:28 Proorocul, care a avut un vis, sq istoriseascq visul acesta, wi cine a auzit Cuvkntul Meu, sq spunq kntocmai Cuvkntul Meu! ,Pentruce sq amesteci paiele cu grkul? zice Domnul.``

  23:29 ,,Nu este Cuvkntul Meu ca un foc, zice Domnul, wi ca un ciocan care sfqrkmq stknca?``

  23:30 ,,De aceea, iatq, zice Domnul, am necaz pe proorocii cari kwi ascund unul altuia cuvintele Mele.``

  23:31 ,,Iatq, zice Domnul, am necaz pe proorocii cari iau cuvkntul lor wi -l dau drept cuvknt al Meu.``

  23:32 ,,Iatq, zice Domnul, am necaz pe cei ce proorocesc visuri neadevqrate, cari le istorisesc wi rqtqcesc pe poporul Meu, cu minciunile wi cu kndrqzneala lor; nu i-am trimes Eu, nu Eu le-am dat poruncq, wi nu sknt de niciun folos poporului acestuia, zice Domnul.``

  23:33 ,,Dacq poporul acesta, sau un prooroc, sau un preot te va kntreba: ,Care este ameninyarea Domnului?` sq le spui care este aceastq ameninyare: ,Vq voi lepqda, zice Domnul.``

  23:34 ,,Wi pe proorocul, pe preotul, sau pe acela din popor care va zice: ,O ameninyare a Domnului,` kl voi pedepsi, pe el wi casa lui!

  23:35 Awa sq spuneyi knsq, fiecare aproapelui squ, fiecare fratelui squ: ,Ce a rqspuns Domnul?` Sau: ,Ce a zis Domnul?`

  23:36 Dar sq nu mai ziceyi: ,O ameninyare a Domnului,` cqci cuvkntul fiecqruia va fi o ameninyare pentru el, dacq veyi suci astfel cuvintele Dumnezeului Celui viu, cuvintele Domnului owtirilor, Dumnezeului nostru!

  23:37 Awa sq zici proorocului: ,Ce yi -a rqspuns Domnul?` Sau: ,Ce a zis Domnul?`

  23:38 Dar dacq veyi mai zice: ,O ameninyare a Domnului,` atunci awa vorbewte Domnul: ,Pentrucq spuneyi cuvintele acestea: ,O ameninyare a Domnului,` mqcar cq am trimes sq vq spunq: Sq nu mai ziceyi: O ameninyare a Domnului,

  23:39 din pricina aceasta, iatq, vq voi uita, wi vq voi lepqda, pe voi wi cetatea, pe care v`o dqdusem vouq wi pqrinyilor vowtri, vq voi arunca dinaintea Mea;

  23:40 wi voi pune peste voi o vecinicq ocarq, wi o vecinicq necinste, care nu se va uita.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск