Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JEREMIAH 46

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  46:1 Cuvkntul Domnului spus proorocului Ieremia asupra neamurilor:

  46:2 asupra Egiptului, kmpotriva oastei lui Faraon Neco, kmpqratul Egiptului, care era lkngq rkul Eufratului, la Carchemiw, wi care a fost bqtutq de Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului, kn al patrulea an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, kmpqratul lui Iuda:

  46:3 ,,Pregqtiyi scutul wi pavqza, wi mergeyi la luptq;

  46:4 knhqmayi caii, wi kncqlecayi, cqlqreyi; arqtayi-vq cu coifurile voastre, lustruiyi-vq suliyele, kmbrqcayi-vq cu platowa!...

  46:5 Ce vqd? Li -i fricq, dau knapoi; vitejii lor sknt bqtuyi; fug fqrq sq se mai uite knapoi... Groaza se rqspkndewte kn toate pqryile-zice Domnul. -

  46:6 Cel mai iute nu scapq prin fugq, cel mai viteaz nu poate scqpa! La miazq-noapte, pe malurile Eufratului, se clatinq wi cad!

  46:7 Cine este acela care knainteazq ca Nilul, wi ale cqrui ape se rostogolesc ca rkurile?

  46:8 Este Egiptul. El se umflq ca Nilul, wi apele lui se rostogolesc ca rkurile. El zice: ,Mq voi sui, voi acoperi yara, voi nimici cetqyile wi pe locuitorii lor.

  46:9 Suiyi-vq, cai! Nqpustiyi-vq, carq! Sq iasq vitejii, cei din Etiopia wi din Put, cari mknuiesc scutul, wi cei din Lud, cari mknuiesc wi kntind arcul!

  46:10 Aceastq zi este a Domnului, Dumnezeului owtirilor; este o zi de rqzbunare, kn care Se rqzbunq El pe vrqjmawii Sqi. Sabia mqnkncq, se saturq, wi se kmbatq cu skngele lor. Cqci Domnul, Dumnezeul owtirilor, are o jertfq kn yara dela miazq-noapte, pe malurile Eufratului.

  46:11 Suie-te kn Galaad, wi adu leac alinqtor, fecioarq, fiica Egiptului! Degeaba kntrebuinyezi atktea leacuri, cqci nu este vindecare pentru tine!

  46:12 Neamurile aud ruwinea ta, wi este plin pqmkntul de strigqtele tale; cqci rqzboinicii se poticnesc unul de altul, cad cu toyii laolaltq.``

  46:13 Iatq cuvkntul spus de Domnul cqtre proorocul Ieremia, despre venirea lui Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului, ca sq loveascq yara Egiptului:

  46:14 ,,Dayi de wtire kn Egipt, dayi de veste la Migdol, wi vestiyi la Nof wi la Tahpanes! Ziceyi: ,Scoalq-te, pregqtewte-te, cqci sabia mqnkncq kn jurul tqu!

  46:15 Pentruce yi-au cqzut vitejii tqi? Nu pot sq yinq piept, cqci Domnul ki rqstoarnq!

  46:16 El face pe mulyi sq se poticneascq; cad unul peste altul, wi zic: ,Haidem sq ne kntoarcem la poporul nostru, kn yara noastrq de nawtere, departe de sabia nimicitorului!`

  46:17 Acolo strigq: ,Faraon, kmpqratul Egiptului, nu este deckt un pustiu, cqci a lqsat sq treacq clipa potrivitq.`

  46:18 ,Pe viaya Mea!` zice Kmpqratul, al cqrui Nume este Domnul owtirilor: ,Ca Taborul printre munyi, cum knainteazq Carmelul kn mare, awa va veni.

  46:19 Fq-yi calabalkcul pentru robie, locuitoare, fiica Egiptului! Cqci Noful va ajunge un pustiu, va fi pustiit wi nu va mai avea locuitori.

  46:20 Egiptul este o juncanq foarte frumoasq... Nimicitorul vine dela miazq noapte peste ea...

  46:21 Simbriawii lui deasemenea sknt ca niwte viyei kngrqwayi kn mijlocul lui. Dar wi ei dau dosul, fug toyi fqrq sq poatq yine pept. Cqci vin peste ei ziua nenorocirii lor, ziua pedepsirii lor!

  46:22 I se aude glasul ca fkwiitul unui warpe! Cqci ei knainteazq cu o owtire, wi vin cu topoare kmpotriva lui, ca niwte tqietori de lemne.``

  46:23 ,,Tqiayi -i pqdurea, zice Domnul, mqcar cq este fqrq capqt! Cqci sknt mai mulyi deckt lqcustele, wi nu -i poyi numqra!

  46:24 Fiica Egiptului este acoperitq de ruwine, wi este datq kn mknile poporului dela meazq-noapte.

  46:25 Domnul owtirilor, Dumnezeul lui Israel, zice: ,Iatq, voi pedepsi pe Amon din No, pe Faraon wi Egiptul, pe dumnezeii wi kmpqrayii lui, pe Faraon wi pe cei ce se kncred kn el.

  46:26 Ki voi da kn mknile celor ce vor sq -i omoare, kn mknile lui Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului, wi kn mknile slujitorilor lui. Dupq aceea, knsq, Egiptul va fi locuit ca kn zilele de altq datq, zice Domnul.``

  46:27 ,,Iar tu, robul Meu Iacov, nu te teme, wi nu te spqimknta, Israele! Cqci te voi izbqvi din pqmkntul depqrtat, wi-yi voi izbqvi sqmknya din yara kn care este roabq. Iacov se va kntoarce iarqw, va locui liniwtit wi fqrq teamq; wi nu -l va mai tulbura nimeni.``

  46:28 ,,Nu te teme, robul Meu Iacov, zice Domnul; cqci Eu sknt cu tine. Voi nimici toate neamurile printre cari te-am kmprqwtiat, dar pe tine nu te voi nimici; ci Te voi pedepsi cu dreptate, nu pot sq te las nepedepsit.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск