Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JEREMIAH 6

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  6:1 ,Fugiyi, copii ai lui Beniamin, fugiyi din mijlocul Ierusalimului, sunayi din trkmbiyq la Tecoa, ridicayi un semn la Bet-Hacherem! Cqci dela miazq-noapte se vede venind o nenorocire wi un mare prqpqd.

  6:2 Pe frumoasa wi supyirica fiicq a Sionului, o nimicesc!

  6:3 La ea vin pqstorii cu turmele lor, kwi kntind corturile kn jurul ei, wi kwi pasc fiecare partea lui.` -

  6:4 ,Pregqtiyi-vq s`o bateyi! Haidem! Sq ne suim ziua nameaza mare!`... Vai de noi, cqci ziua scade, wi umbrele de searq se lungesc.``

  6:5 Haidem sq ne suim noaptea! Wi sq -i dqrkmqm casele kmpqrqtewti!`` -

  6:6 ,,Cqci awa vorbewte Domnul owtirilor: ,Tqiayi copaci, wi ridicayi wanyuri kmpotriva Ierusalimului! Aceasta este cetatea care trebuie pedepsitq; cqci kn mijlocul ei este numai apqsare.

  6:7 Cum ykwnesc apele dintr`o fkntknq, awa ykwnewte rqutatea ei din ea; nu se aude kn ea deckt sklnicie wi prqpqd; durerea wi rqnile Kmi izbesc fqrq curmare privirile.

  6:8 Ia knvqyqturq, Ierusalime, ca nu cumva sq Mq depqrtez de tine, wi sq fac din tine un pustiu, o yarq nelocuitq!``

  6:9 ,,Awa vorbewte Domnul owtirilor: ,Vor culege rqmqwiyele lui Israel cum se culeg ciorchinile rqmase dintr`o vie. Puneyi din nou mkna pe ea, ca wi culegqtorul pe mlqdiye.` -

  6:10 ,Cui sq vorbesc, wi pe cine sq iau martor ca sq m`asculte?` Urechea lor este netqiatq kmprejur, wi nu sknt kn stare sq ia aminte. Iatq, Cuvkntul Domnului este o ocarq pentru ei, wi nu le place de el.

  6:11 Eu sknt awa de plin de mknia Domnului, cq n`o pot opri.`` -,,Toarnq -o peste copilul de pe uliyq, wi peste adunqrile tinerilor. Cqci wi bqrbatul wi nevasta vor fi prinwi, wi bqtrknul wi cel kncqrcat de zile.

  6:12 Casele lor vor trece kn stqpknirea altora, ogoarele wi nevestele lor deasemenea, cknd Kmi voi kntinde mkna asupra locuitorilor yqrii, zice Domnul.``

  6:13 ,,Cqci dela cel mai mic pknq la cel mai mare, toyi sknt lacomi de ckwtig; dela prooroc pknq la preot, toyi knwalq.

  6:14 Leagq kn chip uwuratic rana fiicei poporului Meu, zicknd: ,Pace! Pace!` Wi totuw nu este pace!

  6:15 Sknt dayi de ruwine, cqci sqvkrwesc urkciuni; wi totuw nu rowesc, wi nu wtiu de ruwine. De aceea vor cqdea kmpreunq cu ceice cad, vor fi rqsturnayi, cknd ki voi pedepsi, zice Domnul.``

  6:16 Awa vorbewte Domnul: ,,Stayi kn drumuri, uitayi-vq, wi kntrebayi cari sknt cqrqrile cele vechi, care este calea cea bunq: umblayi pe ea, wi veyi gqsi odihnq pentru sufletele voastre!`` Dar ei rqspund: ,,Nu vrem sq umblqm pe ele!``

  6:17 ,,Am pus niwte strqjeri peste voi: ,Fiyi cu luare aminte la sunetul trkmbiyei!`` Dar ei rqspund: ,,Nu vrem sq fim cu luare aminte!``

  6:18 ,,Deaceea, ascultayi, neamuri, wi luayi seama la ce li se va kntkmpla, adunare a poporelor!

  6:19 Ascultq wi tu, pqmkntule! Iatq, voi aduce peste poporul acesta o nenorocire, care va fi rodul gkndurilor lui; cqci n`au luat aminte la Cuvintele Mele, wi au nesocotit Legea Mea.

  6:20 Ce nevoie am Eu de tqmkia care vine din Seba, de trestia mirositoare dintr`o yarq depqrtatq? Arderile voastre de tot nu-Mi plac, wi jertfele voastre nu-Mi sknt plqcute.``

  6:21 Deaceea, awa vorbewte Domnul: ,,Iatq, voi pune knaintea poporului acestuia niwte pietre de poticnire, de cari se vor lovi kmpreunq pqrinyi wi fii, vecini wi prieteni, wi vor pieri.``

  6:22 ,,Awa vorbewte Domnul: ,Iatq cq vine un popor din yara dela miazq-noapte, un neam mare se ridicq dela marginile pqmkntului.

  6:23 Ei poartq arc wi suliyq; sknt cumpliyi wi fqrq milq; glasul lor urlq ca marea; sknt cqlqri pe cai, wi gata de luptq ca un om pregqtit de rqzboi, kmpotriva ta, fiicq a Sionului!`

  6:24 La vuietul apropierii lor, mkinile ni se slqbesc, ne apucq groaza, ca durerea unei femei care nawte.``

  6:25 ,,Nu iewiyi kn ogoare, wi nu mergeyi pe drumuri! Cqci acolo este sabia vrqjmawului, rqspkndind spaima de jur kmprejur!

  6:26 Fiica poporului meu, acopere-te cu un sac wi tqvqlewte-te kn cenuwq, jqlewte-te ca dupq singurul tqu fiu, varsq lacrqmi, lacrqmi amare! Cqci pe neawteptate vine pustiitorul peste noi.``

  6:27 ,,Te pusesem de pazq peste poporul Meu, ca o cetqyuie, ca sq le cunowti wi sq le cercetezi calea.

  6:28 Toyi sknt niwte rqzvrqtiyi, niwte bkrfitori, aramq wi fer, toyi sknt niwte stricayi.

  6:29 Foalele ard, plumbul este topit de foc; degeaba curqyesc, cqci zgura nu se deslipewte.``

  6:30 ,,De aceea se vor numi argint lepqdat, cqci Domnul i -a lepqdat.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск