Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - MATTHEW 14

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  14:1 Kn vremea aceea, ckrmuitorul Irod, a auzit vorbindu-se despre Isus;

  14:2 wi a zis slujitorilor sqi: ,,Acesta este Ioan Botezqtorul! A knviat din moryi, wi deaceea se fac minuni prin el.``

  14:3 Cqci Irod prinsese pe Ioan, kl legase wi -l pusese kn temniyq, din pricina Irodiadei, nevasta fratelui squ Filip;

  14:4 pentrucq Ioan ki zicea: ,,Nu-yi este kngqduit s`o ai de nevastq.``

  14:5 Irod ar fi vrut sq -l omoare, dar se temea de norod, pentrucq norodul privea pe Ioan ca pe un prooroc.

  14:6 Dar, cknd se prqznuia ziua nawterii lui Irod, fata Irodiadei a jucat knaintea oaspeyilor, wi a plqcut lui Irod.

  14:7 Deaceea i -a fqgqduit cu jurqmknt cq ki va da orice va cere.

  14:8 Kndemnatq de mamq-sa, ea a zis: ,,Dq-mi aici, kntr -o farfurie, capul lui Ioan Botezqtorul!``

  14:9 Kmpqratul s`a kntristat; dar din pricina jurqmintelor sale, wi de ochii celor ce wedeau la masq kmpreunq cu el, a poruncit sq i -l dea.

  14:10 Wi a trimes sq taie capul lui Ioan kn temniyq.

  14:11 Capul a fost adus kntr`o farfurie, wi dat fetei, care l -a dus la mamq-sa.

  14:12 Ucenicii lui Ioan au venit de i-au luat trupul, l-au kngropat, wi s`au dus de au dat de wtire lui Isus.

  14:13 Isus, cknd a auzit vestea aceasta, a plecat de acolo kntr`o corabie, ca sq Se ducq singur la o parte, kntr`un loc pustiu. Noroadele, cknd au auzit lucrul acesta, au iewit din cetqyi wi s`au luat dupq El pe jos.

  14:14 Cknd a iewit din corabie, Isus a vqzut o gloatq mare, I s`a fqcut milq de ea, wi a vindecat pe cei bolnavi.

  14:15 Cknd s`a knserat, ucenicii s`au apropiat de El, wi I-au zis: ,,Locul acesta este pustiu, wi vremea iatq cq a trecut; dq drumul noroadelor sq se ducq prin sate sq-wi cumpere de mkncare.``

  14:16 ,,N`au nevoie sq plece``, le -a rqspuns Isus; ,,dayi-le voi sq mqnknce.``

  14:17 Dar ei I-au zis: ,,N`avem aici deckt cinci pkni wi doi pewti.``

  14:18 Wi El le -a zis: ,,Aduceyi -i aici la Mine.``

  14:19 Apoi a poruncit noroadelor sq wadq pe iarbq, a luat cele cinci pkni wi cei doi pewti, Wi -a ridicat ochii spre cer, a binecuvkntat, a frknt pknile wi le -a dat ucenicilor, iar ei le-au kmpqryit noroadelor.

  14:20 Toyi au mkncat wi s`au sqturat; wi s`au ridicat douqsprezece cowuri pline cu rqmqwiyele de fqrqmituri.

  14:21 Ceice mkncaserq, erau ca la cinci mii de bqrbayi, afarq de femei wi de copii.

  14:22 Kndatq dupq aceea, Isus a silit pe ucenicii Sqi sq intre kn corabie, wi sq treacq knaintea Lui de partea cealaltq, pknq va da drumul noroadelor.

  14:23 Dupq ce a dat drumul noroadelor, S`a suit pe munte sq Se roage, singur la o parte. Se knoptase, wi El era singur acolo.

  14:24 Kn timpul acesta, corabia era knvqluitq de valuri kn mijlocul mqrii; cqci vkntul era kmpotrivq.

  14:25 Cknd se kngkna ziua cu noaptea (Grecewte: kn a patra strajq.), Isus a venit la ei, umblknd pe mare.

  14:26 Cknd L-au vqzut ucenicii umblknd pe mare, s`au spqimkntat, wi au zis: ,,Este o nqlucq!`` Wi de fricq au yipat.

  14:27 Isus le -a zis kndatq: ,,Kndrqzniyi, Eu sknt; nu vq temeyi!``

  14:28 ,,Doamne``, I -a rqspuns Petru, ,,dacq ewti Tu, poruncewte-mi sq vin la Tine pe ape.``

  14:29 ,,Vino!`` i -a zis Isus. Petru s`a coborkt din corabie, wi a knceput sq umble pe ape ca sq meargq la Isus.

  14:30 Dar, cknd a vqzut cq vkntul era tare, s`a temut; wi fiindcq kncepea sq se afunde, a strigat: ,,Doamne, scapq-mq!``

  14:31 Kndatq, Isus a kntins mkna, l -a apucat, wi i -a zis: ,,Puyin credinciosule, pentruce te-ai kndoit?``

  14:32 Wi dupq ce au intrat kn corabie, a stat vkntul.

  14:33 Ceice erau kn corabie, au venit de s`au knchinat knaintea lui Isus, wi I-au zis: ,,Cu adevqrat, Tu ewti Fiul lui Dumnezeu!``

  14:34 Dupq ce au trecut marea, au venit kn yinutul Ghenezaretului.

  14:35 Oamenii din locul acela, cari cunowteau pe Isus, au trimes sq dea de wtire kn toate kmprejurimile, wi au adus la El pe toyi bolnavii.

  14:36 Bolnavii kl rugau sq le dea voie numai sq se atingq de poala hainei Lui. Wi toyi ckyi s`au atins, s`au vindecat.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск