Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - MATTHEW 28

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  28:1 La sfkrwitul zilei Sabatului, cknd kncepea sq se lumineze kn spre ziua dintki a sqptqmknii, Maria Magdalina wi cealaltq Marie au venit sq vadq mormkntul.

  28:2 Wi iatqcq s`a fqcut un mare cutremur de pqmknt; cqci un knger al Domnului s`a pogorkt din cer, a venit wi a prqvqlit piatra dela uwa mormkntului, wi a wezut pe ea.

  28:3 Knfqyiwarea lui era ca fulgerul, wi kmbrqcqmintea lui albq ca zqpada.

  28:4 Strqjerii au tremurat de frica lui, wi au rqmas ca niwte moryi.

  28:5 Dar kngerul a luat cuvkntul, wi a zis femeilor: ,,Nu vq temeyi; cqci wtiu cq voi cqutayi pe Isus, care a fost rqstignit.

  28:6 Nu este aici; a knviat, dupq cum zisese. Veniyi de vedeyi locul unde zqcea Domnul;

  28:7 wi duceyi-vq repede de spuneyi ucenicilor Lui cq a knviat dintre cei moryi. Iatq cq El merge knaintea voastrq kn Galilea; acolo Kl veyi vedea. Iatq cq v`am spus lucrul acesta.``

  28:8 Ele au plecat repede de la mormknt, cu fricq wi cu mare bucurie, wi au alergat sq dea de veste ucenicilor Lui.

  28:9 Dar iatq cq le -a kntkmpinat Isus, wi le -a zis: ,,Bucurayi-vq!`` Ele s`au apropiat sq -I cuprindq picioarele, wi I s`au knchinat.

  28:10 Atunci Isus le -a zis: ,,Nu vq temeyi; duceyi-vq de spuneyi frayilor Mei sq meargq kn Galilea: acolo Mq vor vedea.``

  28:11 Pe cknd se duceau ele, au intrat kn cetate unii din strqjeri, wi au dat de veste preoyilor celor mai de seamq despre toate cele kntkmplate.

  28:12 Acewtia s`au adunat kmpreunq cu bqtrknii, au yinut sfat, au dat ostawilor mulyi bani,

  28:13 wi le-au zis: ,,Spuneyi awa: ,Ucenicii Lui au venit noaptea, pe cknd dormeam noi, wi L-au furat.`

  28:14 Wi dacq va ajunge lucrul acesta la urechile dregqtorului, kl vom potoli noi, wi vq vom scqpa de grijq.``

  28:15 Ostawii au luat banii, wi au fqcut cum i-au knvqyat. Wi s`a rqspkndit zvonul acesta printre Iudei pknq kn ziua de astqzi.

  28:16 Cei unsprezece ucenici s`au dus kn Galilea, kn muntele unde le poruncise Isus sq meargq.

  28:17 Cknd L-au vqzut ei, I s`au knchinat, dar unii s`au kndoit.

  28:18 Isus S`a apropiat de ei, a vorbit cu ei, wi le -a zis: ,,Toatq puterea Mi -a fost datq kn cer wi pe pqmknt.

  28:19 Duceyi-vq wi faceyi ucenici din toate neamurile, botezkndu -i kn Numele Tatqlui wi al Fiului wi al Sfkntului Duh.

  28:20 Wi knvqyayi -i sq pqzeascq tot ce v`am poruncit. Wi iatq cq Eu sknt cu voi kn toate zilele, pknq la sfkrwitul veacului. Amin


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск