Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - NUMBERS 10

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  10:1 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

  10:2 ,,Fq-yi douq trkmbiye de argint; sq le faci de argint bqtut. Ele sq-yi slujeascq pentru chemarea adunqrii wi pentru pornirea taberilor.

  10:3 Cknd se va suna cu ele, toatq adunarea sq se strkngq la tine, la uwa cortului kntklnirii.

  10:4 Cknd se va suna numai cu o trkmbiyq, sq se strkngq la tine cqpeteniile, mai marii peste miile lui Israel.

  10:5 Cknd veyi suna cu vklvq, sq porneascq ceice tqbqrqsc la rqsqrit;

  10:6 cknd veyi suna a doua oarq cu vklvq, sq porneascq ceice tqbqrqsc la miazq-zi: pentru plecarea lor, sq se sune cu vklvq.

  10:7 Cknd va fi vorba de strkngerea adunqrii, sq sunayi, dar sq nu sunayi cu vklvq.

  10:8 Din trkmbiye sq sune fiii lui Aaron, preoyii. Aceasta sq fie o lege vecinicq pentru voi wi pentru urmawii vowtri.

  10:9 Cknd veyi merge la rqzboi, kn yara voastrq, kmpotriva vrqjmawului care va lupta kmpotriva voastrq, sq sunayi cu vklvq din trkmbiye, wi Domnul, Dumnezeul vostru, Kwi va aduce aminte de voi, wi veyi fi izbqviyi de vrqjmawii vowtri.

  10:10 Kn zilele voastre de bucurie, la sqrbqtorile voastre, wi la lunile noi ale voastre, sq sunayi din trkmbiye, cknd vq veyi aduce arderile de tot wi jertfele de mulyqmire; wi ele vor face ca Dumnezeul vostru sq-Wi aducq aminte de voi. Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru.``

  10:11 Kn ziua a douqsprezecea a lunii a doua a anului al doilea, s`a ridicat norul de pe cortul kntklnirii.

  10:12 Wi copiii lui Israel au pornit din pustia Sinai dupq taberile lor. Norul s`a oprit kn pustia Paran.

  10:13 Aceastq kntkie plecare au fqcut -o dupq porunca Domnului datq prin Moise.

  10:14 Kntqi a pornit steagul taberii fiilor lui Iuda, kmpreunq cu owtirile lui. Peste owtirea lui Iuda era mai mare Nahwon, fiul lui Aminadab;

  10:15 peste owtirea seminyiei fiilor lui Isahar era Netaneel, fiul lui Yuar;

  10:16 peste owtirea seminyiei fiilor lui Zabulon, era Eliab, fiul lui Helon.

  10:17 Cknd a fost desfqcut cortul, au pornit kntqi fiii lui Gherwon wi fiii lui Merari, ducknd cortul.

  10:18 Apoi a pornit steagul taberii lui Ruben, kmpreunq cu owtirile lui. Peste owtirea lui Ruben era mai mare Eliyur, fiul lui Wedeur;

  10:19 peste owtirea seminyiei fiilor lui Simeon, era Welumiel, fiul lui Yuriwadai;

  10:20 peste owtirea seminyiei fiilor lui Gad era Eliasaf, fiul lui Deuel.

  10:21 Apoi au pornit Chehatiyii, ducknd sfkntul locaw; pqnq la venirea lor ceilalyi kntinseserq cortul.

  10:22 Apoi a pornit steagul taberii fiilor lui Efraim, kmpreunq cu owtirile lui. Peste owtirea lui Efraim era mai mare Eliwama, fiul lui Amihud;

  10:23 peste owtirea seminyiei fiilor lui Manase era Gamliel, fiul lui Pedahyur;

  10:24 peste owtirea seminyiei fiilor lui Beniamin era Abidan, fiul lui Ghideoni.

  10:25 Apoi a pornit steagul taberii fiilor lui Dan, kmpreunq cu owtirile lui: ei erau coada tuturor taberilor. Peste owtirea lui Dan era mai mare Ahiezer, fiul lui Amiwadai;

  10:26 peste owtirea seminyiei fiilor lui Awer era Paguiel, fiul lui Ocran;

  10:27 peste owtirea seminyiei fiilor lui Neftali era Ahira, fiul lui Enan.

  10:28 Acesta a fost wirul kn care au pornit copiii lui Israel, dupq owtirile lor; awa au plecat.

  10:29 Moise a zis lui Hobab, fiul lui Reuel, Madianitul, socrul lui Moise: ,,Noi plecqm spre locul despre care Domnul a zis: ,Eu vi -l voi da.` Vino cu noi, wi kyi vom face bine, cqci Domnul a fqgqduit cq va face bine lui Israel.``

  10:30 Hobab i -a rqspuns: ,,Nu pot sq merg; ci mq voi duce kn yara mea wi kn locul meu de nawtere.``

  10:31 Wi Moise a zis: ,,Nu ne pqrqsi, te rog; fiindcq tu cunowti locurile unde putem sq tqbqrkm kn pustie; deci tu sq ne fii cqlquzq.

  10:32 Wi dacq vii cu noi, te vom face sq te bucuri de binele, pe care ni -l va face Domnul.``

  10:33 Ei au plecat dela muntele Domnului, wi au mers trei zile; chivotul legqmkntului Domnului a pornit knaintea lor, wi a fqcut un drum de trei zile, ca sq le caute un loc de odihnq.

  10:34 Norul Domnului era deasupra lor kn timpul zilei, cknd porneau din tabqrq.

  10:35 Cknd pornea chivotul, Moise zicea: ,,Scoalq-Te, Doamne, ca sq se kmprqwtie vrqjmawii Tqi, wi sq fugq dinaintea Feyei Tale cei ce Te urqsc!``

  10:36 Iar cknd kl awezau, zicea: ,,Kntoarce-Te, Doamne, la zecile de mii ale miilor lui Israel!``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск