Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - NUMBERS 13

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  13:1 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

  13:2 ,,Trimete niwte oameni sq iscodeascq yara Canaanului, pe care o dau copiilor lui Israel. Sq trimeyi ckte un om pentru fiecare din seminyiile pqrinyilor lor, toyi sq fie dintre fruntawii lor.``

  13:3 Moise i -a trimes din pustia Paran, dupq porunca Domnului; toyi oamenii acewtia erau cqpetenii ale copiilor lui Israel.

  13:4 Iatq numele lor: pentru seminyia lui Ruben: Wamua, fiul lui Zacur;

  13:5 pentru seminyia lui Simeon: Wafat, fiul lui Hori;

  13:6 pentru seminyia lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefune;

  13:7 pentru seminyia lui Isahar: Igual, fiul lui Iosif;

  13:8 pentru seminyia lui Efraim: Hosea, fiul lui Nun;

  13:9 pentru seminyia lui Beniamin: Palti, fiul lui Rafu;

  13:10 pentru seminyia lui Zabulon: Gadiel, fiul lui Sodi;

  13:11 pentru seminyia lui Iosif, seminyia lui Manase: Gadi, fiul lui Susi;

  13:12 pentru seminyia lui Dan: Amiel, fiul lui Ghemali;

  13:13 pentru seminyia lui Awer: Setur, fiul lui Micael;

  13:14 pentru seminyia lui Neftali: Nahbi, fiul lui Vofsi;

  13:15 pentru seminyia lui Gad: Gheuel, fiul lui Machi.

  13:16 Acestea sknt numele bqrbayilor, pe cari i -a trimes Moise sq iscodeascq yara. Lui Hosea, fiul lui Nun, Moise i -a pus numele Iosua.

  13:17 Moise i -a trimes sq iscodeascq yara Canaanului. El le -a zis: ,,Mergeyi de aici spre miazqzi, wi apoi sq vq suiyi pe munte.

  13:18 Vedeyi yara, vedeyi cum este ea, cum este poporul care o locuiewte, dacq este tare sau slab, dacq este mic sau mare la numqr;

  13:19 vedeyi cum este yara kn care locuiewte: dacq este bunq sau rea; cum sknt cetqyile kn cari locuiewte: dacq sknt deschise sau kntqrite;

  13:20 cum este pqmkntul: dacq este gras sau sterp, dacq sknt sau nu copaci pe el. Fiyi cu inimq, wi luayi cu voi roade din yarq.`` Era pe vremea cknd kncep sq se coacq strugurii.

  13:21 Ei s`au suit, wi au iscodit yara, dela pustia Yin pknq la Rehob, pe drumul care duce la Hamat.

  13:22 S`au suit pe la miazqzi, wi au mers pknq la Hebron, unde se aflau Ahiman, Wewai wi Talmai, copiii lui Anac. Hebronul fusese zidit cu wapte ani knainte de cetatea Yoan din Egipt.

  13:23 Au ajuns pknq la valea Ewcol; acolo au tqiat o ramurq de viyq cu un strugur, wi l-au dus ckte doi cu ajutorul unei prqjini, au luat wi rodii wi smochine.

  13:24 Locul acela l-au numit valea Ewcol (Strugure), din pricina strugurelui pe care l-au tqiat de acolo copiii lui Israel.

  13:25 S`au kntors dela iscodirea yqrii dupq patruzeci de zile kmplinite,

  13:26 Au plecat wi au ajuns la Moise wi la Aaron, wi la toatq adunarea copiilor lui Israel, la Cades, kn pustia Paran. Le-au adus wtiri, lor wi kntregei adunqri, wi le-au arqtat roadele yqrii.

  13:27 Iatq ce au istorisit lui Moise: ,,Ne-am dus kn yara kn care ne-ai trimes. Cu adevqrat, este o yarq kn care curge lapte wi miere, wi iatq -i roadele.

  13:28 Dar poporul care locuiewte kn yara aceasta este puternic, cetqyile sknt kntqrite wi foarte mari. Ba kncq am vqzut acolo wi pe fiii lui Anac.

  13:29 Amaleciyii locuiesc yinutul dela miazq-zi; Iebusiyii wi Amoriyii locuiesc muntele; wi Cananiyii wi Hetiyii locuiesc lkngq mare wi dealungul Iordanului.``

  13:30 Caleb a potolit poporul, care ckrtea kmpotriva lui Moise. El a zis: ,,Haidem sq ne suim, wi sq punem mkna pe yarq, cqci vom fi biruitori!``

  13:31 Dar bqrbayii cari fuseserq kmpreunq cu el au zis: ,,Nu putem sq ne suim kmpotriva poporului acestuia, cqci este mai tare deckt noi.``

  13:32 Wi au knegrit knaintea copiilor lui Israel yara pe care o iscodiserq. Ei au zis: ,,Yara pe care am strqbqtut -o, ca s`o iscodim, este o yarq care mqnkncq pe locuitorii ei; toyi aceia pe cari i-am vqzut acolo sknt oameni de staturq knaltq.

  13:33 Apoi am mai vqzut kn ea pe uriawi, pe copiii lui Anac, cari se trag din neamul uriawilor: knaintea noastrq wi fayq de ei parcq eram niwte lqcuste.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск