Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - NUMBERS 15

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  15:1 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

  15:2 ,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi spune-le: ,Cknd veyi intra kn yara pe care v`o dau ca sq vq awezayi locuinyele kn ea,

  15:3 wi veyi aduce Domnului o jertfq mistuitq de foc, fie o ardere de tot, fie o jertfq adusq pentru kmplinirea unei juruinye sau ca dar de bunqvoie, sau la sqrbqtorile voastre, ca sq faceyi din cirezile sau turmele voastre un miros plqcut Domnului, -

  15:4 cel ce kwi va aduce darul squ Domnului sq aducq Domnului ca dar de mkncare a zecea parte dintr`o efq de floare de fqinq frqmkntatq kntr`un sfert de hin de untdelemn;

  15:5 iar vin pentru jertfa de bquturq la arderea de tot sau la jertfq, sq aducq un sfert de hin de fiecare miel.

  15:6 Pentru un berbece, sq aduci ca dar de mkncare douq zecimi de efq din floarea fqinii frqmkntatq kntr`o treime de hin de untdelemn,

  15:7 wi sq faci o jertfq de bquturq de o treime de hin de vin, ca dar de mkncare de un miros plqcut Domnului.

  15:8 Dacq aduci un viyel, fie ca ardere de tot, fie ca jertfq pentru kmplinirea unei juruinye, sau ca jertfq de mulyqmire Domnului,

  15:9 sq aduci ca dar de mkncare, kmpreunq cu viyelul, trei zecimi de efq din floarea fqinii, frqmkntatq kntr`o jumqtate de hin de untdelemn,

  15:10 wi sq faci o jertfq de bquturq de o jumqtate de hin de vin: aceasta este o jertfq mistuitq de foc, de un miros plqcut Domnului.

  15:11 Awa sq se facq pentru fiecare bou, pentru fiecare berbece, pentru fiecare miel sau ied.

  15:12 Dupq numqrul vitelor, awa sq faceyi pentru fiecare, dupq numqrul lor.

  15:13 Awa sq facq lucrurile acestea orice bqwtinaw, cknd va aduce o jertfq mistuitq de foc, de un miros plqcut Domnului.

  15:14 Dacq un strqin care locuiewte la voi, sau care se va gqsi kn viitor kn mijlocul vostru, aduce o jertfq mistuitq de foc, de un miros plqcut Domnului, s`o aducq kn acelaw fel ca voi.

  15:15 Sq fie o singurq lege pentru toatq adunarea, atkt pentru voi ckt wi pentru strqinul care locuiewte kn mijlocul vostru; aceasta sq fie o lege necurmatq printre urmawii vowtri: cu strqinul sq fie ca wi cu voi, knaintea Domnului.

  15:16 O singurq lege wi o singurq poruncq sq fie atkt pentru voi ckt wi pentru strqinul care locuiewte printre voi.``

  15:17 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

  15:18 ,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi spune-le: ,Cknd veyi intra kn yara kn care vq voi duce,

  15:19 wi cknd veyi mknca pkne din yara aceea, sq luayi kntki un dar ridicat pentru Domnul.

  15:20 Ca dar ridicat sq aduceyi o turtq din pkrga plqmqdelii voastre; s`o aduceyi cum aduceyi darul care se ia kntki din arie.

  15:21 Din pkrga plqmqdelii voastre sq luayi kntki un dar ridicat pentru Domnul din neam kn neam.

  15:22 Dacq pqcqtuiyi fqrq voie, wi nu pqziyi toate poruncile pe cari le -a fqcut cunoscut lui Moise Domnul,

  15:23 tot ce v`a poruncit Domnul prin Moise, din ziua cknd a dat Domnul porunci wi mai tkrziu din neam kn neam;

  15:24 dacq pqcatul a fost fqcut fqrq voie, wi fqrq sq wtie adunarea, toatq adunarea sq aducq un viyel ca ardere de tot de un miros plqcut Domnului, kmpreunq cu darul squ de mkncare wi cu jertfa sa de bquturq, dupq rknduielile awezate; sq mai aducq wi un yap ca jertq de ispqwire.

  15:25 Preotul sq facq ispqwire pentru toatq adunarea copiilor lui Israel wi li se va ierta; cqci au pqcqtuit fqrq voie, wi wi-au adus darul lor, o jertfq mistuitq de foc kn cinstea Domnului wi o jertfq de ispqwire knaintea Domnului, pentru pqcatul pe care l-au sqvkrwit fqrq voie.

  15:26 Se va ierta kntregei adunqri a copiilor lui Israel, wi strqinului care locuiewte kn mijlocul lor, cqci tot poporul a pqcqtuit fqrq voie.

  15:27 Dacq unul singur a pqcqtuit fqrq voie, sq aducq o caprq de un an ca jertfq pentru pqcat.

  15:28 Preotul sq facq ispqwire pentru cel ce a pqcqtuit fqrq voie knaintea Domnului; cknd va face ispqwire pentru el, i se va ierta.

  15:29 Atkt pentru bqwtinawul dintre copiii lui Israel, ckt wi pentru strqinul care locuiewte kn mijlocul lor, sq fie aceeaw lege, cknd va pqcqtui fqrq voie.

  15:30 Dar dacq cineva, fie bqwtinaw fie strqin, pqcqtuiewte cu voie, hulewte pe Domnul: acela va fi nimicit din mijlocul poporului squ,

  15:31 cqci a nesocotit cuvkntul Domnului, wi a cqlcat porunca Lui; va fi nimicit wi kwi va lua astfel pedeapsa pentru nelegiuirea lui.

  15:32 Cknd erau copiii lui Israel kn pustie, au gqsit pe un om strkngknd lemne kn ziua Sabatului.

  15:33 Cei ce -l gqsiserq strkngknd lemne, l-au adus la Moise, la Aaron wi la toatq adunarea.

  15:34 L-au aruncat kn temniyq, cqci nu se spusese ce trebuiau sq -i facq.

  15:35 Domnul a zis lui Moise: ,,Omul acesta sq fie pedepsit cu moartea, toatq adunarea sq -l ucidq cu pietre afarq din tabqrq.``

  15:36 Toatq adunarea l -a scos afarq din tabqrq wi l -a ucis cu pietre; wi a murit, cum poruncise lui Moise Domnul.

  15:37 Domnul a zis lui Moise:

  15:38 ,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi spune-le sq-wi facq, din neam kn neam, un ciucure la colyurile vewmintelor lor, wi sq punq un fir albastru peste ciucurele acesta din colyurile vewmintelor.

  15:39 Cknd veyi avea ciucurele acesta, sq vq uitayi la el, wi sq vq aduceyi aminte de toate poruncile Domnului, ca sq le kmpliniyi wi sq nu urmayi dupq poftele inimilor voastre wi dupq poftele ochilor vowtri, ca sq vq lqsayi tkrkyi la curvie.

  15:40 Sq vq aduceyi astfel aminte de poruncile Mele, sq le kmpliniyi, wi sq fiyi sfinyi pentru Dumnezeul vostru.

  15:41 Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru, care v`am scos din yara Egiptului, ca sq fiu Dumnezeul vostru.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск