Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - NUMBERS 5

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  5:1 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

  5:2 ,,Poruncewte copiilor lui Israel sq izgoneascq din tabqrq pe orice lepros, wi pe oricine are o lepqdare de sqmknyq, sau este kntinat prin atingerea de un mort.

  5:3 Fie bqrbayi fie femei, sq -i scoateyi afarq din tabqrq; sq -i scoateyi afarq, ca sq nu spurce tabqra kn mijlocul cqreia Kmi am Eu locuinya.``

  5:4 Copiii lui Israel au fqcut awa, wi i-au scos afarq din tabqrq; cum poruncise lui Moise Domnul, awa au fqcut copiii lui Israel.

  5:5 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

  5:6 ,,Spune copiilor lui Israel: Cknd un bqrbat sau o femeie va pqcqtui kmpotriva aproapelui squ, fqcknd o cqlcare de lege fayq de Domnul, wi se va face astfel vinovat,

  5:7 sq-wi mqrturiseascq pqcatul, wi sq dea knapoi kn kntregime preyul lucrului ckwtigat prin mijloace necinstite, adqugknd a cincea parte; sq -l dea aceluia fayq de care s -a fqcut vinovat.

  5:8 Dacq nu este nimeni care sq aibq drept sq ia knapoi lucrul ckwtigat prin mijloace necinstite, lucrul acela sq se kntoarcq la Domnul, la preot, afarq de berbecele adus ca jertfq de ispqwire cu care se va face ispqwire pentru cel vinovat.

  5:9 Orice dar ridicat din lucrurile knchinate Domnului de copiii lui Israel, sq fie al preotului, cqruia ki sknt aduse.

  5:10 Lucrurile knchinate Domnului vor fi ale preotului: tot ce i se va da preotului, al lui sq fie.``

  5:11 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

  5:12 ,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi spune-le: Dacq pqcqtuiewte nevasta cuiva fayq de bqrbatul ei, wi -i este necredincioasq;

  5:13 dacq altul se culcq cu ea, wi lucrul este ascuns de bqrbatul ei; dacq ea s`a pkngqrit kn ascuns, fqrq sq fie vreun martor kmpotriva ei, wi fqrq sq fie prinsq asupra faptului; -

  5:14 wi dacq bqrbatul este apucat de un duh de gelozie wi are bqnuieli asupra nevestei lui, care s`a pkngqrit, sau dacq este cuprins de un duh de gelozie wi are bqnuieli asupra nevestei lui, care nu s`a pkngqrit; -

  5:15 omul acela sq-wi aducq nevasta la preot, wi, ca dar de mkncare pentru ea, sq aducq a zecea parte dintr`o efq de floare de fqinq de orz; sq nu toarne untdelemn pe ea, wi sq nu punq tqmkie pe ea, cqci acesta este un dar de mkncare adus pentru gelozie, un dar de descoperire, care descopere o fqrqdelege.

  5:16 Preotul s`o apropie, wi s`o punq sq stea kn picioare knaintea Domnului.

  5:17 Preotul sq ia apq sfkntq kntr`un vas de pqmknt; sq ia yqrknq de pe podeala cortului wi s`o punq kn apq.

  5:18 Preotul sq punq pe femeie sq stea kn picioare knaintea Domnului; sq descopere capul femeii, wi sq -i punq kn mkni darul de mkncare adus pentru descoperire, darul de mkncare adus pentru gelozie; preotul sq aibq kn mknq apele amare aducqtoare de blestem.

  5:19 Preotul sq punq pe femeie sq jure, wi sq -i zicq: ,Dacq niciun om nu s`a culcat cu tine, wi dacq, fiind subt puterea bqrbatului tqu, nu te-ai abqtut dela el ca sq te pkngqrewti cu altul, sq nu-yi facq niciun rqu aceste ape amare aducqtoare de blestem!

  5:20 Dar dacq, fiind subt puterea bqrbatului tqu, te-ai abqtut dela el wi te-ai pkngqrit, wi dacq un alt om deckt bqrbatul tqu s`a culcat cu tine, -

  5:21 wi preotul sq punq pe femeie sq jure cu un jurqmknt de blestem, wi sq -i zicq: ,Domnul sq te facq sq ajungi de blestem wi de urgie kn mijlocul poporului tqu, fqcknd sq yi se usuce coapsa wi sq yi se umfle pkntecele,

  5:22 wi apele acestea aducqtoare de blestem sq intre kn mqruntaiele tale, ca sq facq sq yi se umfle pkntecele wi sq yi se usuce coapsa!` Wi femeia sq zicq: ,Amin! Amin!`

  5:23 Preotul sq scrie blestemurile acestea kntr`o carte, apoi sq le wteargq cu apele cele amare.

  5:24 Wi sq dea femeii sq bea apele amare aducqtoare de blestem; wi apele aducqtoare de blestem vor intra kn ea wi -i vor pricinui amqrqciunea.

  5:25 Preotul sq ia din mknile femeii darul de mkncare adus pentru gelozie, sq legene darul kntr`o parte wi kntr`alta knaintea Domnului, wi sq -l aducq pe altar.

  5:26 Apoi preotul sq ia un pumn din darul acesta, ca aducere aminte, wi sq -l ardq pe altar. Dupq aceea, sq dea femeii sq bea apele.

  5:27 Dupqce ki va da sq bea apele, dacq ea s`a pkngqrit wi a fost necredincioasq bqrbatului ei, apele aducqtoare de blestem vor intra kn ea, wi -i vor pricinui amqrqciunea; pkntecele i se va umfla, coapsa i se va usca, wi femeia aceasta va fi de blestem kn mijlocul poporului ei.

  5:28 Dar dacq femeia nu s`a pkngqrit wi este curatq, va rqmknea neatinsq, wi va avea copii.

  5:29 Aceasta este legea asupra geloziei, pentru kmprejurarea cknd o femeie, care este subt puterea bqrbatului ei, se abate wi se pkngqrewte,

  5:30 wi pentru kmprejurarea cknd un bqrbat, apucat de un duh de gelozie, are bqnuieli asupra nevestei lui: preotul s`o punq sq stea kn picioare knaintea Domnului, wi sq -i facq kntocmai dupq legea aceasta.

  5:31 Bqrbatul va fi scutit de vinq, dar femeia aceea kwi va lua pedeapsa nelegiuirii ei.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск