Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - REVELATION 1

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  1:1 Descoperirea lui Isus Hristos, pe care l -a dat -o Dumnezeu, ca sq arate robilor Sqi lucrurile cari au sq se kntkmple kn curknd. Wi le -a fqcut -o cunoscut, trimeyknd prin kngerul Squ la robul Squ Ioan, -

  1:2 care a mqrturisit despre Cuvkntul lui Dumnezeu wi despre mqrturia lui Isus Hristos, wi a spus tot ce a vqzut.

  1:3 Ferice de cine citewte, wi de cei ce ascultq cuvintele acestei proorocii, wi pqzesc lucrurile scrise kn ea! Cqci vremea este aproape!

  1:4 Ioan, cqtre cele wapte Biserici, cari sknt kn Asia: Har wi pace vouq din partea Celui ce este, Celui ce era wi Celui ce vine, wi din partea celor wapte duhuri, cari stau knaintea scaunului Squ de domnie,

  1:5 wi din partea lui Isus Hristos, martorul credincios, cel kntki nqscut din moryi, Domnul kmpqrayilor pqmkntului! A Lui, care ne iubewte, care ne -a spqlat de pqcatele noastre cu skngele Squ,

  1:6 wi a fqcut din noi o kmpqrqyie wi preoyi pentru Dumnezeu, Tatql Squ: a Lui sq fie slava wi puterea kn vecii vecilor! Amin.

  1:7 Iatq cq El vine pe nori. Wi orice ochi Kl va vedea; wi cei ce L-au strqpuns. Wi toate seminyiile pqmkntului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin.

  1:8 ,,Eu sknt Alfa wi Omega, Knceputul wi Sfkrwitul``, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era wi Cel ce vine, Cel Atotputernic.

  1:9 Eu, Ioan, fratele vostru, care sknt pqrtaw cu voi la necaz, la Kmpqrqyie wi la rqbdarea kn Isus Hristos, mq aflam kn ostrovul care se cheamq Patmos, din pricina Cuvkntului lui Dumnezeu wi din pricina mqrturiei lui Isus Hristos.

  1:10 Kn ziua Domnului eram kn Duhul. Wi am auzit knapoia mea un glas puternic, ca sunetul unei trkmbiye.

  1:11 care zicea: ,,Eu sknt Alfa wi Omega, Cel dintki wi Cel de pe urmq. Ce vezi, scrie kntr -o carte, wi trimete -o celor wapte Biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia wi Laodicea.``

  1:12 M`am kntors sq vqd glasul care-mi vorbea. Wi cknd m`am kntors, am vqzut wapte sfewnice de aur.

  1:13 Wi kn mijlocul celor wapte sfewnice pe cineva, care semqna cu Fiul omului, kmbrqcat cu o hainq lungq pknq la picioare, wi kncins la piept cu un brku de aur.

  1:14 Capul wi pqrul Lui erau albe ca lkna albq, ca zqpada; ochii Lui erau ca para focului;

  1:15 picioarele Lui erau ca arama aprinsq, wi arsq kntr-un cuptor; wi glasul Lui era ca vuietul unor ape mari.

  1:16 Kn mkna dreaptq yinea wapte stele. Din gura Lui iewea o sabie ascuyitq cu douq tqiwuri, wi faya Lui era ca soarele, cknd strqlucewte kn toatq puterea lui.

  1:17 Cknd L-am vqzut, am cqzut la picioarele Lui ca mort. El Wi -a pus mkna dreaptq peste mine, wi a zis: ,,Nu te teme! Eu sknt Cel dintki wi Cel de pe urmq,

  1:18 Cel viu. Am fost mort, wi iatq cq sknt viu kn vecii vecilor. Eu yin cheile moryii wi ale Locuinyei moryilor.

  1:19 Scrie dar lucrurile, pe cari le-ai vqzut, lucrurile cari sknt wi cele cari au sq fie dupq ele.

  1:20 Taina celor wapte stele, pe cari le-ai vqzut kn mkna dreaptq a Mea wi a celor wapte sfewnice de aur: cele wapte stele sknt kngerii celor wapte Biserici; wi cele wapte sfewnice, sknt wapte Biserici.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск