King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page
Bad Advertisement?

GodRules Store:

 • Bargains
 • New Releases
 • Best Sellers
 • Your Own Online Business

  News/Reviews:

 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?
 • GREEK AND HEBREW BIBLE - JOSHUA 11
  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - FB - TWITTER - GR VIDEOS - GR FORUMS - GR YOUTUBE      Jos 11:1
  ויהי כשׁמע יבין מלך חצור וישׁלח אל יובב מלך מדון ואל מלך שׁמרון ואל מלך אכשׁף׃
  Jos 11:2
  ואל המלכים אשׁר מצפון בהר ובערבה נגב כנרות ובשׁפלה ובנפות דור מים׃
  Jos 11:3
  הכנעני ממזרח ומים והאמרי והחתי והפרזי והיבוסי בהר והחוי תחת חרמון בארץ המצפה׃
  Jos 11:4
  ויצאו הם וכל מחניהם עמם עם רב כחול אשׁר על שׂפת הים לרב וסוס ורכב רב מאד׃
  Jos 11:5
  ויועדו כל המלכים האלה ויבאו ויחנו יחדו אל מי מרום להלחם עם ישׂראל׃
  Jos 11:6
  ויאמר יהוה אל יהושׁע אל תירא מפניהם כי מחר כעת הזאת אנכי נתן את כלם חללים לפני ישׂראל את סוסיהם תעקר ואת מרכבתיהם תשׂרף באשׁ׃
  Jos 11:7
  ויבא יהושׁע וכל עם המלחמה עמו עליהם על מי מרום פתאם ויפלו׃
  Jos 11:8
  ויתנם יהוה ביד ישׂראל ויכום וירדפום עד צידון רבה ועד משׂרפות  מים  ועד  בקעת  מצפה  מזרחה  ויכם  עד  בלתי  השׁאיר להם  שׂריד׃  
  Jos 11:9
  ויעשׂ להם  יהושׁע  כאשׁר  אמר  לו  יהוה את סוסיהם עקר ואת מרכבתיהם שׂרף באשׁ׃
  Jos 11:10
  וישׁב יהושׁע בעת ההיא וילכד את חצור ואת מלכה הכה בחרב כי חצור לפנים היא ראשׁ כל הממלכות האלה׃
  Jos 11:11
  ויכו את כל הנפשׁ אשׁר בה  לפי  חרב  החרם  לא  נותר  כל  נשׁמה  ואת  חצור  שׂרף  באשׁ׃  
  Jos 11:12
  ואת כל ערי המלכים האלה ואת כל מלכיהם לכד יהושׁע ויכם לפי חרב החרים אותם כאשׁר צוה משׁה עבד יהוה׃
  Jos 11:13
  רק כל הערים העמדות על תלם לא שׂרפם ישׂראל זולתי את חצור לבדה שׂרף יהושׁע׃
  Jos 11:14
  וכל שׁלל הערים האלה והבהמה בזזו להם בני ישׂראל רק את כל האדם הכו לפי חרב עד השׁמדם אותם לא השׁאירו כל נשׁמה׃
  Jos 11:15
  כאשׁר צוה יהוה את משׁה עבדו כן צוה משׁה את יהושׁע וכן עשׂה יהושׁע לא הסיר דבר מכל אשׁר צוה יהוה את משׁה׃
  Jos 11:16
  ויקח יהושׁע את כל הארץ הזאת ההר ואת כל הנגב ואת כל ארץ הגשׁן ואת השׁפלה ואת הערבה ואת הר ישׂראל ושׁפלתה׃
  Jos 11:17
  מן ההר החלק העולה שׂעיר ועד בעל  גד  בבקעת  הלבנון תחת הר חרמון ואת כל מלכיהם לכד ויכם וימיתם׃
  Jos 11:18
  ימים רבים עשׂה יהושׁע את כל המלכים האלה מלחמה׃
  Jos 11:19
  לא היתה עיר אשׁר השׁלימה אל בני ישׂראל בלתי החוי ישׁבי גבעון את הכל לקחו במלחמה׃
  Jos 11:20
  כי מאת יהוה היתה לחזק את לבם לקראת המלחמה את ישׂראל למען החרימם לבלתי היות להם תחנה כי למען השׁמידם כאשׁר צוה יהוה את משׁה׃
  Jos 11:21
  ויבא יהושׁע בעת ההיא ויכרת את הענקים מן ההר מן חברון מן דבר מן ענב ומכל הר יהודה ומכל הר ישׂראל עם עריהם החרימם יהושׁע׃
  Jos 11:22
  לא נותר ענקים בארץ בני ישׂראל רק בעזה בגת ובאשׁדוד נשׁארו׃
  Jos 11:23
  ויקח יהושׁע את כל הארץ ככל אשׁר דבר יהוה אל משׁה ויתנה יהושׁע לנחלה לישׂראל כמחלקתם לשׁבטיהם והארץ שׁקטה ממלחמה׃

  GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.