الكلمة: UET

نطق: poots

سترونغ: H6327

استخدام: TWOT-1745,1746,1800 Verb

اليوناني سترونغ: G649 G1272 G1287 G1288 G1289 G1720 G2875 G4650 G4687

السبعينيه يعادل

    1. includes a reference to equipment and suggests official or authoritative sending

    2. ينفتح، يفتح، فاتح، يوضح

    3. يبذر، يبذر، يتبدد، يشتت، يتشتت، يتفرق