Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • INJIL UMA - HEBREWS 9

  BAB DAHULU - BAB DEPAN - TOLONG


  9:1 Ane Pojanci Alata'ala to naparata Musa hi to Yahudi owi, ria ada mpepue' -ra, pai' ria wo'o tomi pepuea' -ra to rababehi manusia'.

  9:2 Tomi pepuea' -ra toe, tomi to rahanga' Kemah Pepuea'. Hi rala-na, ria romeha' kamar. Kamar to lomo' -na rahanga' Kamar Tomoroli'. Hi rala kamar toe, ria pontu'ua lampu, pai' ria wo'o meja' pontu'ua roti to rapopenyompa hi Alata'ala.

  9:3 Hi rala kemah toe, ria hantau kain porini-olo'. Tono' hi rala porini-olo' toe, ria kamar to rahanga' Kamar to meliu tena Karoli' -na.

  9:4 Hi kamar toe, ria meja' pontunua dupa' to rababehi ngkai bulawa, pai' ria wo'o peti' to rahanga' Peti' Pojanci. Peti' toe ralapii hobo' hante bulawa, hi mali-na pai' hi rala-na. Hi rala-na, ria batili bulawa to ihia' pongkoni' to rahanga' manna, pai' ria wo'o lua' Harun to mohulu owi, pai' watu rompepa' to rapo'ukii' hampulu' parenta to ngkai Alata'ala.

  9:5 Hi lou' peti' toe, ria romeha' lence mala'eka, to rahanga' kerub. Pani' kerub toera mobini' mpokamoui lou' peti', apa' hi lolo lou' toe mehupa' pehini-na Alata'ala. Lou' peti' toe rahanga' lou' pohompo' jeko'. Aga hawe'ea toe uma-pi ulu talolita ntarurua' hi rehe'i.

  9:6 Hewa toe-mi po'atoro' -na Kemah Pepuea' owi. Ane ra'atoro' -damo omea, butu-butu eo-na imam biasa mesua' hi kamar to lomo' -na mpobago bago-ra.

  9:7 Aga to ma'ala mesua' hi kamar karomeha' -na, muntu' Imam Bohe-wadi. Mesua' -i, hangkani-wadi rala-na hampae, pai' uma-i ma'ala mesua' ane uma-i ngkeni raa'. Raa' toe, raa' porewua to natonu hi Alata'ala bona mpohompo' sala' -na moto, pai' sala' -ra ntodea to uma-hawo ratungkai'.

  9:8 Hante ada tohe'e, Inoha' Tomoroli' mpotudui' -ta hewa toi: ane da rii-ria-pidi kamar to lomo' -na, manusia' ko'ia rapiliu mesua' hi rala Kamar to meliu tena Karoli' -na bona mpomohui' Alata'ala.

  9:9 Hawe'ea toe jadi' lolita rapa' to mpotudui' -ta to tuwu' tempo toi. Batua-na: uma-ta ma'ala mpomoroli' nono-ta hi poncilo Alata'ala hi kampotonu-ta porewua pai' pepue' ntani' -na hi Hi'a.

  9:10 Apa' hawe'ea ada toe, ada to mpobelahi wotoloka' -ta-wadi, hewa rapa' -na ada pai' palia hi pongkoni' pai' ponginu, pai' wori' nyala ada peniu' agama. Alata'ala mpowai' ada toe hi topetuku' -na bona ratuku' bula-ra mpopea tempo-na nababehi pojanci to bo'u, aga hudu ree-wadi kalaua-na ada toe.

  9:11 Tapi' hewa toe lau, rata-imi Kristus jadi' Imam Bohe to mpokeni kalompea' to tarata mpai' hi eo mpeno. Mesua' -imi hi rala Kemah Pepuea' to hi suruga, to meliu-hana kalompe' -na, pai' meliu kamoroli' -na ngkai Kemah Pepuea' to nawangu Musa owi. Apa' tomi pepuea' to napesuai' Kristus toe, bela to rababehi manusia'-- batua-na: uma ngkai dunia' toi.

  9:12 Mesua' -i hi rala kemah toe, kaliliu hi rala Kamar to meliu tena Karoli' -na mponyanyo Alata'ala. Pai' raa' to nakeni mesua', bela raa' laki kebe' ba raa' ana' japi. Mesua' -i ngkeni raa' -na moto-mi. Pesua' -na toe, hangkani lau-wadi, pai' uma-pi mingki' rahulii', apa' hante raa' -na to nakeni toe, natolo' -mi jeko' -ta duu' kahae-hae-na.

  9:13 Ntuku' Atura Musa, ane ria tauna to masala' ntuku' atura agama, laki kebe' ba pamawa japi kana rasumale' pai' raa' -na rahiwei-raka. Pai' hama'a ana' japi ratunu duu' -na jadi' awu, pai' awu-na rahawui' -raka. Jadi', ane raa' pai' awu toe ma'ala rapake' mpobohoi' tauna to masala' ntuku' atura agama to mpokahangai' wotoloka' -ta-wadi,

  9:14 peliu-liu-nami raa' Kristus! Hante pekeni Inoha' Tomoroli' to tuwu' duu' kahae-hae-na, Kristus mpotonu woto-na moto-mi hi Alata'ala raponcawa pepue' to uma ria kakuraa' -na. Raa' -na toe mpobohoi' nono-ta ngkai hawe'ea gau' to uma ria kalaua-na, bona ma'ala-tamo mepue' hi Alata'ala to Tuwu'.

  9:15 Bula-na ria-pidi pojanci to lomo' -na to naparata Musa, manusia' mpotiboki Atura Pue'. Toe pai' Kristus mate mpotolo' manusia' ngkai petibokia-ra toe, pai' -i jadi' topetauntongoi' to mpoparata Pojanci to bo'u, to mpoposidai' manusia' hante Alata'ala. Nababehi toe bona hawe'ea tauna to nakio' Alata'ala mporata rasi' to tida duu' kahae-hae-na, hewa to najanci Alata'ala hi ana' -ana' -na.

  9:16

  9:17 Ane rapa' -na ria hadua totu'a to doko' mpobagi rewa-na hi ana' -ana' -na, nababehi ami' sura po'iwili to mpakanoto pobagi rewa-na. Aga sura po'iwili toe uma ulu rapake' ane tuwu' -i-pidi. Ane mate-ipi topo'iwili toei, lako' ma'ala-di rapake' sura po'iwili-na. Jadi', kana ria kamatea bona sura po'iwili ma'ala rapake'.

  9:18 Wae wo'o Pojanci to ri'ulu to naparata nabi Musa: bate ria to mate mporohoi Pojanci toe. To mate toe, porewua to rasumale'. Hewa toi tutura-na:

  9:19 Ka'oti-na Musa mpoparata hawe'ea parenta to hi rala Atura Pue' hi hawe'ea to Yahudi, kana'ala' -nami raa' ana' japi pai' raa' laki kebe' pai' nagalo hante ue. Oti toe, na'ala' wo'o kowo' hisop to ratomo' hante wulu bima to molei, nalolo' hi rala raa', pai' nahiwe hi Buku Atura Pue' pai' hi ntodea.

  9:20 Bula-na Musa mpobabehi toe, na'uli': "Ohe'i-mi raa' to mporohoi Pojanci Alata'ala hi koi', bona nituku'."

  9:21 Hangkani wo'o, hante ada to hibalia, Musa mpohiwe raa' hi Kemah Pepuea' pai' hi hawe'ea rewa to rapake' mepue' hi Pue' Ala.

  9:22 Ma'ala-mi ta'uli' hewa toi: ntuku' Atura Musa, neo' butu nyala-na kana rabohoi' hante raa'. Ane uma ria poraa', uma te'ampungi jeko' -ta.

  9:23 Ane Kemah Pepuea' to hi dunia' toi pai' rewa to hi rala-na, hawe'ea toe mpowalatu napa to hi suruga. Kemah to hi dunia' toi kana rabohoi' hante raa' porewua to rapopenyompa hi Alata'ala. Tapi' ane tomi pepuea' to hi suruga-hana, kana ria pepue' to meliu kalompe' -na.

  9:24 Apa' tomi pepuea' to napesuai' Kristus, bela tomi to rababehi manusia' to mpowalatu tomi pepuea' to hi suruga. Mesua' hi suruga mpu'u-i-hana. Tempo toi, ria-imi hi nyanyoa Alata'ala mpome'alai' -ta.

  9:25 Ane Imam Bohe agama Yahudi, butu-butu mpae-nai mesua' hi rala Kamar to meliu tena Karoli' -na, mpokeni raa' porewua-- bela raa' -na moto. Hiaa' Kristus-hana, uma-i wori' ngkani mpotonu woto-na hi Alata'ala.

  9:26 Apa' ane ke hewa toe, tantu ngkai lomo' kajadi' dunia' ke wori' ngkani wo'o-i-hawo mporata kaparia duu' -na mate. Jadi', hi tempo kamohua' Eo Kiama toi-e, mehupa' hangkani lau-i-wadi hi rala dunia' toi bona mpopori jeko' manusia' hi kampewai' -na woto-na rapatehi.

  9:27 Ntuku' hawa' Alata'ala, manusia' hangkani kana mate, pai' oti toe nabotuhi kara-kara-ra.

  9:28 Wae wo'o Kristus, hangkani-i-wadi mpotonu woto-na hi Alata'ala bona mpokolo jeko' ntodea. Pai' rata mpai' tempo-na, mehupa' -i karongkani-na hi dunia' toi. Katumai-na toe mpai', uma-pi bona mpokolo jeko'. Tumai-i toe mpai', mpokeni kalompea' -i-damo hi tauna to mpopea karata-na.

  BAB DEPAN - INJIL INDEKS & MENCARI

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Injil Melayu Mencari Injil Bahasa Mencari Injil Javanese Mencari