Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • БОЛГАРСКАЯ БИБЛИЯ - MATTHEW 12

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  12:1 По онова време, в една събота, Исус минаваше през посевите; а учениците Му, като огладняха, почнаха да късат класове и да ядат.

  12:2 А фарисеите, като видяха това, рекоха Му: Виж Твоите ученици вършат каквото не е позволено да се върши в събота.

  12:3 А Той им рече: Не сте ли чели що стори Давид, когато огладня той и мъжете, които бяха с него,

  12:4 как влезе в Божия дом и яде от присъствените хлябове, които не бе позволено да яде ни той, нито ония, които бяха с него, а само свещениците?

  12:5 Или не сте ли чели в закона, че в съботен ден свещениците в храма нарушават съботата, и пак не са виновни.

  12:6 Но казвам ви, че тук има повече от храма.

  12:7 Но ако бяхте знаели що значи тая дума: “Милост искам, а не жертва”, не бихте осъдили невинните.

  12:8 Защото Човешкият Син е Господар на съботата.

  12:9 И като замина оттам, дойде в синагогата им.

  12:10 И ето човек с изсъхнала ръка; и, за да обвинят Исуса, попитаха Го казвайки: Позволено ли е човек да изцелява в събота?

  12:11 И Той им каза: Кой човек от вас, ако има една овца, и тя в съботен ден падне в яма, не ще я улови и извади?

  12:12 А колко е по-скъп човек от овца! Затова позволено е да се прави добро в съботен ден.

  12:13 Тогава казва на човека: Простри ръката си. И той я простря; и тя стана здрава като другата.

  12:14 А фарисеите, като излязоха, наговориха се против Него, как да Го погубят.

  12:15 Но Исус, като позна това, оттегли се оттам; и мнозина тръгнаха подире Му, и Той ги изцели всички.

  12:16 И заръча им да го не разгласяват;

  12:17 за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва:

  12:18 “Ето Моят служител, Когото избрах Моят възлюбен, в Когото е благоволението на душата Ми; Ще положа Духа Си на Него, И Той ще възвести съдба на народите.

  12:19 Няма да се скара, нито да извика, Нито ще чуе някой гласа Му по площадите;

  12:20 Смазана тръстика няма да пречупи, И замъждял фитил няма да угаси, Докато изведе правосъдието към победа.

  12:21 И в Неговото име народите ще се надяват”.

  12:22 Тогава доведоха при Него един хванат от бяс, сляп и ням; и го изцели, тъй щото немият и проговори и прогледа.

  12:23 И всичките множества се смаяха и думаха: Да не би Този да е Давидовият син?

  12:24 А фарисеите, като чуха това, рекоха: Тоя не изгонва бесовете, освен чрез началника на бесовете, Веелзевула.

  12:25 А Исус, като знаеше техните помисли, рече им: Всяко царство, разделено против себе си, запустява; и никой град или дом, разделен против себе си няма да устои.

  12:26 Ако Сатана изгонва Сатана, той се е разделил против себе си; тогава как ще устои неговото царство?

  12:27 При това, ако аз чрез Веелзевула изгонвам бесовете, чрез кого ги изгонват вашите възпитаници? Затова, те ще ви бъдат съдии.

  12:28 Но ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете, то Божието царство е дошло върху вас.

  12:29 Или как може да влезе някой в къщата на силния човек и да му ограби покъщината, ако първо не върже силния? — Тогава ще ограби къщата му.

  12:30 Който не е с Мене, той е против Мене; и който не събира с Мене, разпилява.

  12:31 Затова ви казвам: Всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата против Духа няма да се прости.

  12:32 И ако някой каже дума против Човешкия Син, ще му се прости; но ако някой каже дума против Святия Дух, няма да му се прости, нито в тоя свят*(Или: век.), нито в бъдещия.

  12:33 Или направете дървото добро, и плода му добър; или направете дървото лошо, и плода му лош; защото от плода се познава дървото.

  12:34 Рожби ехидни! Как можахте да говорите добро, като сте зли? Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата.

  12:35 Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща; а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща.

  12:36 И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден.

  12:37 Защото от думите си ще се оправдаеш, и от думите си ще се осъдиш.

  12:38 Тогава някой от книжниците и фарисеите Му отговориха, казвайки: Учителю, искаме да видим знамение от Тебе.

  12:39 А Той в отговор им рече: Нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Йона.

  12:40 Защото, както Йона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи.

  12:41 Ниневийските мъже ще се явят на съда с това поколение, и ще го съдят, защото те се покаяха чрез Йоновата проповед; а ето, тука има повече от Йона.

  12:42 Южната царица ще се яви на съда с това поколение и ще го осъди, защото тя дойде от краищата на земята за да чуе Соломоновата мъдрост; а, ето, тука има повече от Соломона.

  12:43 Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места да търси покой, и не намира.

  12:44 Тогава казва: Ще се върна в къщата си отгдето съм излязъл. И, като дойде намира я празна, пометена и наредена.

  12:45 Тогава отива и взема при себе си седем други духове, по-зли от него, и, като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. Също така ще бъде и на това нечестиво поколение.

  12:46 Когато Той още говореше на народа, ето, майка Му и братята Му стояха вън и искаха да Му говорят.

  12:47 И някой си Му рече: Ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да Ти говорят.

  12:48 А той в отговор рече на този, който Му каза това: Коя е майка Ми? И кои са братята Ми?

  12:49 И като простря ръка към учениците Си рече: Ето майка Ми братята Ми!

  12:50 Защото, който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата, той ми е брат и сестра и майка.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск