Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • БОЛГАРСКАЯ БИБЛИЯ - MATTHEW 14

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  14:1 В онова време четверовластникът Ирод чу слуха, който се носеше за Исуса;

  14:2 и рече на слугите си: Тоя е Йоан Кръстител; той е възкръснал от мъртвите, и затова тия сили действуват чрез него.

  14:3 Защото Ирод беше хванал Йоана и беше го вързал и турил в тъмница, поради Иродиада, жената на брата си Филипа;

  14:4 понеже Йоан му казваше: Не ти е позволено да я имаш.

  14:5 И искаше да го убие, но се боеше от народа, защото го имаха за пророк.

  14:6 А когато настана рожденият ден на Ирода, Иродиадината дъщеря игра всред събраните и угоди на Ирода.

  14:7 Затова той с клетва се обеща да й даде каквото и да му поиска.

  14:8 А тя, подучена от майка си, каза: Дай ми тука на блюдо главата на Йоана Кръстителя.

  14:9 Царят се наскърби; но заради клетвите си, и заради седящите с него, заповяда да й се даде.

  14:10 И прати да обезглавят Йоана в тъмницата.

  14:11 И донесоха главата му на блюдо и дадоха я на девойката, а тя я занесе на майка си.

  14:12 А учениците му като дойдоха, дигнаха тялото и го погребаха; и отидоха и казаха на Исуса.

  14:13 А Исус, като чу това, оттегли се оттам, с ладия на уединено място настрана; а народът като разбра, отиде подир него пеша от градовете.

  14:14 И Той, като излезе, видя голямо множество, смили се за тях, и изцели болните им.

  14:15 А като се свечери, учениците дойдоха при Него, и рекоха: Мястото е уединено, и времето е вече напреднало; разпусни народа да си отиде пи селата да си купи храна.

  14:16 А Исус им рече: Няма нужда да отидат; дайте им вие да ядат.

  14:17 А те му казаха: Имаме тук само пет хляба и две риби.

  14:18 А Той рече: Донесете ги тук при Мене.

  14:19 Тогава, като заповяда на народа да насяда на тревата, взе петте хляба и двете риби, погледна към небето и благослови; и като разчупи хлябовете, даде ги на учениците, а учениците на народа.

  14:20 И всички ядоха и се наситиха; и дигнаха останалите къшеи, дванадесет пълни коша.

  14:21 А ония, които ядоха, бяха около пет хиляди мъже, освен жени и деца.

  14:22 И на часа Исус накара учениците да влязат в ладията и да отидат преди Него на отвъдната страна, докле разпусне народа.

  14:23 И като разпусна народа, качи се на бърдото да се помоли насаме. И като се свечери, Той беше там сам.

  14:24 А ладията бе вече всред езерото, блъскана от вълните, защото вятърът беше противен.

  14:25 А в четвъртата стража на нощта Той дойде към тях, като вървеше по езерото.

  14:26 А учениците, като Го видяха да ходи по езерото; смутиха се и думаха, че е призрак, и от страх извикаха.

  14:27 И Исус веднага им проговори, казвайки: Дерзайте! Аз съм; не бойте се.

  14:28 И Петър в отговор Му рече: Господи, ако си Ти, кажи ми да дойда при Тебе по водата.

  14:29 А Той рече: Дойди. И Петър слезе от ладията и ходеше по водата да иде при Исуса.

  14:30 Но като виждаше вятърът [силен], уплаши се и, като потъваше, извика, казвайки: Господи избави ме!

  14:31 И Исус веднага простря ръка, хвана го, и му рече: Маловерецо, защо се усъмни?

  14:32 И като влязоха в ладията, вятърът утихна.

  14:33 А ония, които бяха в ладията, Му се поклониха и казаха: Наистина Ти си Божий Син.

  14:34 И като преминаха езерото, дойдоха в генисаретската земя.

  14:35 И когато Го познаха тамошните мъже, разпратиха по цялата оная околност и доведоха при Него всичките болни;

  14:36 и молеха Го да се допрат само до полата на дрехата Му; и колкото се допряха, се изцелиха.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск