Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 14

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  14:1 V tom ase uslyel Herodes tvrtk povst o Jeovi.

  14:2 I ekl sluebnkm svm: To jest Jan Ktitel. On jest vstal z mrtvch, a proto se divov dj skrze nho.

  14:3 Nebo Herodes byl jal Jana a svzal jej a dal do ale pro Herodiadu manelku Filipa bratra svho.

  14:4 Nebo byl ekl jemu Jan: Neslu tob mti j.

  14:5 A chtv zabti jej, bl se lidu; nebo za proroka jej mli.

  14:6 Kdy pak slaven byl den narozen Herodesova, tancovala dcera Herodiady uprosted hodovnk, i lbilo se to Herodesovi,

  14:7 Tak e s psahou zaslbil j dti, za by ho prosila.

  14:8 A ona jsuci prve navedena od matee sv, ekla: Dej mi zde na mse hlavu Jana Ktitele.

  14:9 I zarmoutil se krl, ale pro psahu a pro ty, kte spolu s nm stolili, rozkzal j dti.

  14:10 A poslav kata, sal Jana v ali.

  14:11 I pinesena jest hlava jeho na mse, a dna dvece. A ona nesla ji matei sv.

  14:12 A piede uedlnci jeho, vzali tlo jeho a pochovali je; a ede, povdli to Jeovi.

  14:13 A uslyev to Je, plavil se odtud na lodice na msto pust soukrom. A uslyeve o tom zstupov, li za nm pky z mst.

  14:14 A vyed Je, uzel zstup mnoh. I slitovalo mu se jich, a uzdravoval nemocn jejich.

  14:15 A kdy bylo k veerou, pistoupili k nmu uedlnci jeho, kouce: Pust jest msto toto, a as ji pominul. Rozpus zstupy, a jdouce do msteek, nakoup sob pokrm.

  14:16 Je pak ekl jim: Nen poteb odchzeti, dejte vy jim jsti.

  14:17 A oni kou jemu: Nemme zde, ne pt chleb a dv ryb.

  14:18 Kterto d jim: Pineste mi je sem.

  14:19 A rozkzav zstupu posaditi se na trv a vzav pt chleb a dv ryb, vzhld v nebe, poehnal, a lmaje, dal uedlnkm chleby, a uedlnci zstupm.

  14:20 I jedli vickni a nasyceni jsou. I sebrali pozstalch drobt, dvancte ko plnch.

  14:21 Tch pak, kte jedli, bylo okolo pti tisc mu, krom en a dt.

  14:22 A ihned pinutil uedlnky sv, aby vstoupili na lod a pedeli jej za moe, dokud by nerozpustil zstup.

  14:23 A rozpustiv zstupy, vstoupil na horu soukrom, aby se modlil. A kdy byl veer, sm byl tam.

  14:24 Lod pak ji byla uprosted moe, zmtajc se vlnami, nebo byl vtr odporn jim.

  14:25 Pi tvrtm pak bdn nonm bral se k nim Je, jda po moi.

  14:26 A vidouce jej uedlnci po moi jdoucho, zarmoutili se, kouce: Obluda jest. A strachem kieli.

  14:27 Ale ihned Je promluvil k nim, ka: Doufejte, j jsem, nebojte se.

  14:28 I odpovdv Petr, ekl: Pane, jsi-li ty, rozkai mi k sob pijti po vod.

  14:29 A on ekl: Poj. A vystoupiv Petr z lod, el po vod, aby piel k Jeovi.

  14:30 Ale vida vtr tuh, bl se. A poav tonouti, zkikl, ka: Pane, pomoz mi.

  14:31 A ihned Je vzth ruku, ujal jej a ekl jemu: Mal vry, proes pochyboval?

  14:32 A jak oni vstoupili na lod, pestal vtr.

  14:33 Ti pak, kte na lod byli, pistoupive, klanli se jemu, kouce: Jist Syn Bo jsi.

  14:34 A peplavive se, pili do zem Genezaretsk.

  14:35 A poznave jej mui msta toho, rozeslali po v t krajin vkol, a shromdili k nmu vecky neduiv.

  14:36 A prosili ho, aby se aspo podolka roucha jeho dotkli. A ktekoli dotkli se, uzdraveni jsou.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .