Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • БОЛГАРСКАЯ БИБЛИЯ - MATTHEW 25

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  25:1 Тогава небесното царство ще се уприличи на десет девици, които взеха светилниците си, и излязоха да посрещнат младоженеца.

  25:2 А от тях пет бяха неразумни и пет разумни.

  25:3 Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си.

  25:4 Но разумните , заедно със светилниците си взеха и масло в съдовете си.

  25:5 И докато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките, и заспаха.

  25:6 А по среднощ се нададе вик: Ето младоженецът [иде!] излизайте да го посрещнете!

  25:7 Тогава всички ония девици станаха и приготвиха светилниците си.

  25:8 А неразумните рекоха на разумните: Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват.

  25:9 А разумните в отговор казаха: Да не би да не стигне и за нас и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете.

  25:10 А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвори.

  25:11 После дохождат и другите девици и казват: Господи! Господи! Отвори ни.

  25:12 А той в отговор рече: Истина ви казвам: Не ви познавам.

  25:13 И тъй, бдете; защото не знаете ни деня, ни часа, [в който Човешкият Син ще дойде].

  25:14 Защото е както, когато човек при тръгването си за чужбина, свиква своите слуги, и им предаде имота си.

  25:15 На един даде пет таланта, на друг два, на трети един, на всеки според способността му; и тръгна.

  25:16 Веднага тоя, който получи петте таланта, отиде и търгува с тях, и спечели още пет таланта.

  25:17 Също и тоя, който получи двата спечели още два.

  25:18 А тоя, който получи единия, отиде разкопа в земята, и скри парите на господаря си.

  25:19 След дълго време дохожда господарят на тия слуги и прегледа сметката с тях,

  25:20 И когато се приближи тоя, който бе получил петте таланта, донесе още пет таланта, и рече: Господарю, ти ми предаде пет таланта; ето, спечелих още пет.

  25:21 Господарят му рече: Хубаво, добри е верни слуго! В малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.

  25:22 Приближи се и тоя, който бе получил двата таланта, и рече: Господарю, ти ми даде два таланта, ето, спечелих още два таланта.

  25:23 Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.

  25:24 Тогава се приближи тоя който бе получил един талант, и рече: Господарю, аз те знаех, че си строг човек; жънеш гдето не си сял, и събираш гдето не си пръскал;

  25:25 и като се убоях отидох и скрих таланта ти в земята; ето, имаш своето.

  25:26 А Господарят му в отговор каза: Зли и лениви слуго! Знаел си, че жъна гдето не съм сял, и събирам гдето не съм пръскал;

  25:27 ти, прочее, трябваше да внесеш парите ми на банкерите, и когато си дойдех, щях да взема своето с лихва.

  25:28 Затова, вземете от него таланта и дайте го на този, който има десет таланта.

  25:29 Защото на всекиго, който има, ще се даде, и той ще има изобилие; а от този, който няма от него ще се отнеме и това, което има.

  25:30 А тоя безполезен слуга хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.

  25:31 А когато дойде Човешкият Син в славата Си, и всичките [свети] ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол.

  25:32 И ще се съберат пред Него всичките народи; и ще ги отлъчи един от други, както овчарят отлъчва овцете от козите;

  25:33 и ще постави овцете от дясната Си страна, а козите от лявата.

  25:34 Тогава Царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света.

  25:35 Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте;

  25:36 гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте.

  25:37 Тогава праведните в отговор ще му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и Те нахранихме; или жаден, и Те напоихме?

  25:38 И кога Те видяхме странник, и Те прибрахме, или гол и Те облякохме?

  25:39 И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме?

  25:40 А Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили.

  25:41 Тогава ще рече и на тия, които са от лявата Му страна: Идете си от Мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели.

  25:42 Защото огладнях и не Ме нахранихте; ожаднях и не Ме напоихте;

  25:43 странник бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница бях, и не Ме посетихте.

  25:44 Тогава и те в отговор ще кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не Ти послужихме?

  25:45 Тогава в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже не сте направили това на ни един от тия най-скромните, нито на Мене сте го направили.

  25:46 И тия ще отидат във вечно наказание, а праведните във вечен живот.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск