Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1SAMUEL 22

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  22:1 David ode odande i skloni se u spilju Adulam. A kad su to ula njegova braa i sva njegova obitelj, dooe onamo da mu se prikljue.

  22:2 Osim toga skupie se oko njega svi koji bijahu u nevolji, svi zadueni, svi nezadovoljni, i on im posta voom. A bijae ih oko njega do etiri stotine ljudi.

  22:3 Odande ode David u Mispu u zemlji moapskoj i ree kralju moapskome: "Dopusti da se moj otac i moja mati sklonu kod vas dok ne vidim to e Bog uiniti sa mnom."

  22:4 I ostavi ih kod kralja moapskoga i oni ostadoe kod njega sve dok David bijae u skrovitu.

  22:5 Ali prorok Gad ree Davidu: "Nemoj ostati u svome skrovitu, nego idi i zai u zemlju Judinu." I David ode i zae u Heretsku umu.

  22:6 aul doznade da se pojavio David s ljudima koji bijahu s njim. aul je upravo bio u Gibei; sjedio je pod tamariskom na uzviici, s kopljem u ruci, a oko njega stajali svi njegovi dvorani.

  22:7 I ree aul svojim dvoranima koji stajahu oko njega: "Posluajte me, sinovi Benjaminovi! Hoe li vam i Jiajev sin svima darovati njive i vinograde? Hoe li vas sve postaviti za tisunike i stotnike?

  22:8 A zato ste se onda svi urotili protiv mene? Nema nikoga da mi dojavi kad moj sin sklapa savez s Jiajevim sinom, nema nikoga meu vama da me poali i da mi otkrije kako je moj sin podjario moga slugu na me, kao to se dogaa danas."

  22:9 Tada progovori Doeg Edomac, koji je stajao meu aulovim dvoranima, i ree: "Ja sam vidio Jiajeva sina kad je doao u Nob k Ahimeleku, Ahitubovu sinu.

  22:10 Ovaj je zatraio za njega savjet od Jahve i dao mu hrane i predao mu ma Filistejca Golijata."

  22:11 aul nato zapovjedi da pozovu sveenika Ahimeleka, Ahitubova sina, i svu njegovu obitelj, sveenike u Nobu. I dooe svi pred kralja.

  22:12 Tada ree aul: "uj me, Ahitubov sine!" A on odgovori: "Evo me, gospodaru!"

  22:13 A aul ga upita: "Zato ste se urotili protiv mene, ti i Jiajev sin? Ti si mu dao kruha i ma i traio si za njega savjet od Boga da se digne protiv mene kao neprijatelj, kao to se danas dogaa."

  22:14 Ahimelek odgovori kralju: "A tko je meu svim tvojim slugama ravan Davidu, tako vjeran, uz to kraljev zet, glavar tvoje tjelesne strae, ovjek koji je potovan u tvojoj kui?

  22:15 Zar sam danas prvi put traio za njega savjet od Boga? Daleko od mene svaka druga misao! Neka kralj nita ne okrivljuje svoga sluge i sve njegove obitelji, jer sluga njegov nije znao od svega toga nita!"

  22:16 Ali kralj odvrati: "Ti e umrijeti, Ahimelee, ti i sva tvoja obitelj!"

  22:17 I kralj zapovjedi glasonoama koji stajahu oko njega: "Pristupite i pogubite sveenike Jahvine jer su i oni pomogli Davidu: znali su da je na bijegu, a nisu mi to dojavili." Ali kraljevi straari ne htjedoe dii ruke na Jahvine sveenike da ih smaknu.

  22:18 Tada kralj zapovjedi Doegu: "Pristupi ti i smakni sveenike!" Doeg Edomac pristupi i smaknu sveenike: on pogubi u onaj dan osamdeset i pet ljudi koji su nosili laneni opleak.

  22:19 I Nob, sveeniki grad, pohara otricom maa, pobivi mukarce i ene, djecu i dojenad, goveda, magarce i ovce.

  22:20 Izbavio se samo jedan sin Ahimeleka, Ahitubova sina, po imenu Ebjatar i pobjegao k Davidu.

  22:21 Ebjatar javi Davidu da je aul poklao Jahvine sveenike.

  22:22 A David odvrati Ebjataru: "Ja sam ve onoga dana kad ondje bijae Doeg Edomac znao da e on zacijelo javiti to aulu! Ja sam kriv za ivote tvoga oinskog doma.

  22:23 Ostani kod mene, ne boj se: tko bude traio tvoj ivot, trait e moj. Kod mene e biti dobro uvan."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .