Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - ACTS 17

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  17:1 Proavi kroz Amfipol i Apoloniju, stigoe u Solun, gdje bijae idovska sinagoga.

  17:2 Po obiaju ue Pavao onamo. Tri je subote s njima raspravljao na temelju Pisama.

  17:3 Tumaio je i izlagao: "Trebalo je da Krist trpi i uskrsne od mrtvih. Taj Krist jest Isus koga vam ja navjeujem."

  17:4 Neki se od njih uvjerie pa se pridruie Pavlu i Sili; tako i veliko mnotvo bogobojaznih Grka i nemalo uglednih ena.

  17:5 idove nato spopade zavist pa pridobie neke opake ulinjake, potakoe ih i pobunie grad te nahrupie u kuu Jasonovu traei da se Pavao i Sila izvedu pred narod.

  17:6 Kako ih ne naoe, odvukoe Jasona i neke od brae pred gradske glavare viui: "Evo i ovdje onih koji pobunie sav svijet.

  17:7 Jason ih je ugostio. Svi oni rade protiv carskih odredaba: tvrde da postoji drugi kralj - Isus."

  17:8 Time uzbunie svjetinu i glavare koji su to uli

  17:9 te oni od Jasona i ostalih uzee jamevinu pa ih pustie.

  17:10 Braa su pak bre-bolje nou odaslala Pavla i Silu u Bereju. Kad su stigli, odoe u idovsku sinagogu.

  17:11 Ovi su idovi bili plemenitiji od solunskih: primili su Rije sa svom spremnou i danomice istraivali Pisma, da li je to tako.

  17:12 Mnogi od njih stoga povjerovae, a tako i nemalo uglednih grkih ena i mueva.

  17:13 Ali kad su solunski idovi doznali da Pavao i u Bereji navjeuje rije Boju, odoe te i ondje podjarie i uzbunie svjetinu.

  17:14 Braa tada bre-bolje uputie Pavla k moru. Sila pak i Timotej ostadoe ondje.

  17:15 Pratioci dovedoe Pavla do Atene pa se vratie nosei Sili i Timoteju zapovijed da to prije dou k njemu.

  17:16 Dok ih je u Ateni iekivao, ogori se Pavao u dui promatrajui kako je grad pokumiren.

  17:17 Meutim raspravljae u sinagogi sa idovima i bogobojaznima, a na trgu svaki dan s onima koji bi se ondje zatekli.

  17:18 Dobacivahu mu i neki od epikurejskih i stoikih filozofa. Jedni su govorili: "to bi htjela rei ta avka?" Drugi pak: "Navjeuje, ini se, neke tue bogove." Jer navjeivae Isusa i uskrsnue.

  17:19 Onda su ga uzeli i odveli na Areopag i upitali: "Bismo li mogli znati kakav to nov nauk nauava?

  17:20 udnovatim nam nekim tvrdnjama ui puni. eljeli bismo stoga znati to bi to imalo biti."

  17:21 Nijedan Atenjanin ni doseljeni stranac ni na to drugo ne trati vrijeme nego na pripovijedanje i sluanje novosti.

  17:22 Tada Pavao stade posred Areopaga i ree: "Atenjani! U svemu ste, vidim, nekako veoma bogoljubni.

  17:23 Doista, prolazei i promatrajui vae svetinje naoh i rtvenik s natpisom: Nepoznatom Bogu. to dakle ne poznajete, a tujete, to vam ja navjeujem."

  17:24 "Bog koji stvori svijet i sve na njemu, on, neba i zemlje Gospodar, ne prebiva u rukotvorenim hramovima;

  17:25 i ne posluuju ga ljudske ruke, kao da bi to trebao, on koji svima daje ivot, dah i - sve.

  17:26 Od jednoga sazda cijeli ljudski rod da prebiva po svem licu zemlje; ustanovi odreena vremena i mee prebivanja njihova

  17:27 da trae Boga, ne bi li ga kako napipali i nali. Ta nije daleko ni od koga od nas.

  17:28 U njemu doista ivimo, miemo se i jesmo, kao to i neki od vaih pjesnika rekoe: "Njegov smo ak i rod!"

  17:29 "Ako smo dakle rod Boji, ne smijemo smatrati da je boanstvo slino zlatu, srebru ili kamenu, liku isklesanu umijeem i matom ljudskom."

  17:30 "I ne obazirui se na vremena neznanja, nutka sada Bog ljude da se svi i posvuda obrate

  17:31 jer ustanovi Dan u koji e suditi svijetu po pravdi, po ovjeku kojega odredi, pred svima ovjerovi uskrisivi ga od mrtvih."

  17:32 Kad ue "uskrsnue od mrtvih", jedni se stadoe rugati, a drugi rekoe: "Jo emo te o tom sluati!"

  17:33 Tako se Pavao povue od njih.

  17:34 Neki ipak prionue uza nj i povjerovae; meu njima i Dionizije Areopagit, neka ena imenom Damara i drugi s njima.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .