Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - ACTS 18

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  18:1 Nakon toga napusti Pavao Atenu i ode u Korint.

  18:2 Ondje nae nekog idova imenom Akvilu, rodom iz Ponta, koji netom bijae doao iz Italije sa svojom enom Priscilom jer je Klaudije naredio da svi idovi napuste Rim. Pohodio ih je

  18:3 i, kako bijahu istog zanimanja, ostao kod njih i radio. Po zanimanju bijahu atorari.

  18:4 Svake je pak subote raspravljao u sinagogi i uvjeravao idove i Grke.

  18:5 Kad iz Makedonije pristigoe Sila i Timotej, Pavao se potpuno posveti Rijei svjedoei idovima da Isus jest Krist.

  18:6 Kako se pak oni stadoe protiviti i huliti, otrese on haljine i ree im: "Krv vaa na glave vae! Ja sam neduan. Od sada idem k poganima."

  18:7 I ode odande te prijee u kuu nekoga bogobojazna ovjeka, imenom Ticija Justa, ija kua bijae tik do sinagoge.

  18:8 A nadstojnik sinagoge Krisp povjerova Gospodinu zajedno sa svim svojim domom. I mnogi od Korinana koji su to sluali povjerovae i pokrstie se.

  18:9 Jedne noi ree Gospodin Pavlu u vienju: "Ne boj se, nego govori i ne daj se uutkati!

  18:10 Ta ja sam s tobom i nitko se nee usuditi da ti naudi. Jer mnogo je naroda mojega u ovome gradu."

  18:11 Tako se zadra godinu i est mjeseci nauavajui meu njima rije Boju.

  18:12 Ali dok je Galion bio prokonzul Ahaje, navalie idovi jednoduno na Pavla, dovukoe ga u sudnicu

  18:13 i rekoe: "Ovaj potie ljude da protiv zakona tuju Boga."

  18:14 Pavao samo to nije zaustio kadli Galion ree idovima: "Da je posrijedi zloin kakav ili nedjelo opako, sasluao bih vas, idovi, kako je pravo;

  18:15 je li pak raspra o rijei i imenima i o nekom vaem zakonu, proviajte sami; u tome ja ne elim biti sudac."

  18:16 I otpremi ih iz sudnice.

  18:17 A oni svi pograbie nadstojnika sinagoge Sostena i stadoe ga ibati pred sudnicom. Galion nije za to nita mario.

  18:18 Pavao osta jo podosta vremena, a onda se oprosti s braom pa poto se u Kenhreji oia jer imae zavjet, zaplovi prema Siriji, a s njime i Priscila i Akvila.

  18:19 Stigoe u Efez. Tu ih ostavi, a on ue u sinagogu i stade raspravljati sa idovima.

  18:20 Oni ga zamole da ostanu due vremena, ali on ne pristade,

  18:21 nego se oprosti: "Jo u se, ree, vratiti k vama, bude li Boja volja." I otplovi iz Efeza.

  18:22 Kad stie u Cezareju, uzie pozdraviti Crkvu pa onda sie u Antiohiju.

  18:23 Neko se vrijeme zadra pa onda ode i zareda galacijskim podrujem i Frigijom utvrujui sve uenike.

  18:24 Uto neki idov imenom Apolon, rodom Aleksandrijac, ovjek rjeit i upuen u Pisma, stie u Efez.

  18:25 On bijae upuen u Put Gospodnji pa je vatrene due govorio i nauavao pomno o Isusu, premda je znao samo za Ivanovo krtenje.

  18:26 Poe on tako smjelo govoriti u sinagogi. ue ga Priscila i Akvila, uzee ga k sebi i pomnije mu izloie Put Boji.

  18:27 A kad je nakanio otii u Ahaju, ohrabrie ga braa i napisae uenicima da ga prime. Kad je stigao onamo, uvelike je koristio vjernicima po milosti

  18:28 jer je snano pobijao idove javno pokazujui iz Pisama da Isus jest Krist.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .