Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - DEUTERONOMY 4

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  4:1 "A sada, Izraele, posluaj zakone i uredbe kojima vas uim da biste ih vrili i tako poivjeli te unili i zaposjeli zemlju koju vam daje Jahve, Bog otaca vaih.

  4:2 Niti to nadodajite onome to vam zapovijedam niti to od toga oduzimljite; vrite zapovijedi Jahve, Boga svoga, to vam ih dajem.

  4:3 Vidjeli ste svojim oima to je Jahve uinio s Baal Peorom: jer Jahve, Bog tvoj, iskorijenio je iz tvoje sredine svakoga koji je slijedio Baal Peora.

  4:4 A svi vi koji se vrsto drite Jahve, Boga svoga, ivi ste i danas.

  4:5 Ja sam vas, eto, pouio o zakonima i uredbama, kako mi je Jahve, Bog moj, naredio da ih vrite u zemlji u koju idete da je zaposjednete.

  4:6 Drite ih i vrite: to e u oima naroda biti vaa mudrost i vaa razboritost. Kad oni uju za sve ove zakone, rei e: 'Samo je jedan narod mudar i pametan, a to je ovaj veliki narod.'

  4:7 Jer koji je to narod tako velik da bi mu bogovi bili tako blizu kao to je Jahve, Bog na, nama kad god ga zazovemo?

  4:8 Koji je to narod tako velik da bi imao zakone i uredbe pravedne kao to je sav ovaj Zakon koji vam ja danas iznosim?

  4:9 Zato pazi i dobro se uvaj da ne zaboravi dogaaje to si ih svojim oima vidio; neka ti ne ieznu iz srca ni jednoga dana tvoga ivota; naprotiv, poui o njima svoje sinove i sinove svojih sinova.

  4:10 Onog dana kad si stajao na Horebu pred Jahvom, Bogom svojim, Jahve mi je rekao: 'Skupi mi narod! Hou da uju moje rijei, da me se naue bojati sve vrijeme to budu ivjeli na zemlji te da o njima poue i svoju djecu.'

  4:11 Vi ste se onda primakli i stali pod brdo. S usplamtjeloga brda plamen je sukljao do sred neba zamraena tmastim oblakom.

  4:12 Isred ognja Jahve je govorio vama; uli ste zvuk rijei, ali lika niste nazreli - nita osim glasa.

  4:13 Objavio vam je svoj Savez i naloio vam da ga vrite - Deset zapovijedi, to ih ispisa na dvije kamene ploe.

  4:14 A meni je Jahve naredio da vas pouim o zakonima i uredbama to ete ih vriti u zemlji u koju odlazite da je zaposjednete.

  4:15 Pazite dobro! Onoga dana kad vam je Jahve, Bog va, govorio isred ognja na Horebu, niste vidjeli nikakva lika,

  4:16 da se ne biste pokvarili te da ne biste pravili sebi kakva klesana lika, kipa mukoga ili enskoga oblija,

  4:17 ni oblija kakve ivotinje to je na zemlji, ni oblija kakve ptice to pod nebom lijeta,

  4:18 ni oblija bilo ega to po zemlji gmie, ni oblija kakve ribe to je u vodi pod zemljom

  4:19 i da se ne bi, kad digne svoje oi prema nebu te vidi sunce, mjesec i zvijezde - svu nebesku vojsku - dao zavesti da im se klanja i da im iskazuje tovanje. Njih je Jahve, Bog tvoj, dao svim narodima, svugdje pod nebom.

  4:20 A vas je uzeo Jahve i izveo vas iz Egipta - iz one pei raarene - da postanete narod njegove batine, to to ste danas.

  4:21 Ali se zbog vas Jahve na me razljutio i zakleo da ja neu prijei preko Jordana i unii u blaenu zemlju koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u batinu.

  4:22 Tako, ja u umrijeti u ovoj zemlji; ja preko Jordana neu prijei. A vi ete prijei i zaposjesti onu krasnu zemlju.

  4:23 Zato pazite da ne zaboravljate Saveza to ga je Jahve, Bog va, sklopio s vama te sebi ne pravite klesanih likova bilo ega to je Jahve, Bog tvoj, zabranio.

  4:24 Jer Jahve, Bog tvoj, oganj je to prodire; on je Bog ljubomoran.

  4:25 Kad budete izrodili djecu i unuad i budete dulje u onoj zemlji proboravili, a pokvarite se pravei sebi bilo kakve klesane likove i inei zlo u oima Jahve, Boga svojega, tako da ga na srdbu izazovete,

  4:26 znajte - uzimam za svjedoke protiv vas nebesa i zemlju - da e vas brzo nestati sa zemlje u koju idete preko Jordana da je zaposjednete: neete dugo u njoj ivjeti nego ete biti iskorijenjeni.

  4:27 Jahve e vas raspriti po narodima i ostat e vas samo malen broj meu narodima meu koje vas Jahve odvede.

  4:28 Ondje ete se klanjati bogovima to su ih ljudske ruke nainile od drveta i kamena, bogovima koji ne mogu ni vidjeti ni uti, ni jesti ni mirisati.

  4:29 Ondje e traiti Jahvu, Boga svoga. I nai e ga ako ga bude traio svim srcem svojim i svom duom svojom.

  4:30 U nevolji tvojoj snai e te sve to, ali u posljednje vrijeme ti e se obratiti Jahvi, Bogu svomu, i posluati njegov glas.

  4:31 Ta Jahve, Bog tvoj, Bog je milosrdan; nee te on zapustiti ni upropastiti niti e zaboraviti Saveza to ga je pod zakletvom sklopio s ocima tvojim.

  4:32 Ispitaj samo prijanja vremena to su protekla prije tebe, sve otkad je Bog stvorio ovjeka na zemlji: je li ikad, s jednoga kraja nebesa do drugoga, bilo ovako velianstvena dogaaja? Je li se to takvo ulo?

  4:33 Je li ikad koji narod uo glas Boga gdje govori isred ognja kao to si ti uo i na ivotu ostao?

  4:34 Ili, pokua li koji bog da ode i uzme sebi jedan narod isred drugog naroda kunjama, znakovima, udesima i ratom, jakom rukom i ispruenom miicom, uza silne strahote, kao to je sve to, na vae oi, uinio za vas Jahve, Bog va, u Egiptu?

  4:35 Tebi je to pokazano da zna da je Jahve pravi Bog i da nema drugoga uz njega.

  4:36 S neba ti se oglasio svojim glasom da te poui; dopustio ti je da vidi njegov veliki oganj na zemlji; i isred ognja uo si njegove rijei.

  4:37 Zbog toga to je ljubio oeve tvoje, izabrao je poslije njih njihovo potomstvo; on, glavom, izveo te iz Egipta svojom silnom moi;

  4:38 ispred tebe rastjerao je narode, i brojnije i jae od tebe, da te dovede u njihovu zemlju i preda je tebi u batinu, kao to je i danas.

  4:39 Danas, dakle, spoznaj i zasadi u svoje srce: Jahve je Bog gore na nebu i ovdje na zemlji - drugoga nema.

  4:40 Dri njegove zakone i njegove zapovijedi koje ti dajem danas da dobro bude tebi i tvojoj djeci poslije tebe; da dugo poivi na zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje zauvijek."

  4:41 Tada Mojsije izabra tri grada preko Jordana, na istonoj strani,

  4:42 kamo e se moi skloniti ubojica koji nehotice ubije svoga blinjega a da prije nije imao mrnje prema njemu: da bi, bjeei u koji od ovih gradova, mogao spasiti svoj ivot.

  4:43 To su: Bezer u pustinji, u zemlji Mioru, za Rubenovce; Ramot u Gileadu za Gadovce, i Golan u Baanu za Manaeovce.

  4:44 Ovo je Zakon to ga je Mojsije postavio pred Izraelce;

  4:45 ovo su upute, zakoni i uredbe to ih je Mojsije dao Izraelcima kad su izili iz Egipta,

  4:46 s one strane Jordana, u dolini nasuprot Bet Peoru, u zemlji amorejskoga kralja Sihona, koji je ivio u Hebonu i koga su potukli Mojsije i Izraelci poto izioe iz Egipta.

  4:47 Njegovu su zemlju zauzeli i zemlju baanskoga kralja Oga, dvaju amorejskih kraljeva koji su ivjeli preko Jordana na istoku,

  4:48 od Aroera, koji se nalazi na obali potoka Arnona, do brda Sirjona, to jest Hermona,

  4:49 i svu Arabu preko Jordana, s istoka do mora u Arabi, pod obroncima Pisge.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .